Zapytania Ofertowe - Stowarzyszenie "SIEJA"

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Zapytania Ofertowe

Data umieszczenia 20/01/2015r

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/2015
dotyczące konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „SIEJA”.


Prosimy o przedłożenie propozycji cenowej odnośnie poniższego zakresu.
ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul.Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa:gastronomiczna, hotelowa, serwis konferencyjny i wynajem sali na konferencję. Operacja realizowana w ramach środka 4.2Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”
.

Załączniki 1;2;3 do zapytania nr 1/2015

Data umieszczenia 03/02/2015

Zapytanie ofertowe nr 01/2015 rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 1/2015, dotyczącego konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „SIEJA”, gdzie przedmiotem zamówienia jest usługa: gastronomiczna, hotelowa, serwis konferencyjny i  wynajem sali informujemy, że do realizacji zadania wybrano Hotel Barlinek Sp. z o.o., ul. Jeziorna 14, 74 - 320 Barlinek, który w ocenie otrzymał 95 pkt.Data umieszczenia 14/11/2014r

Zapytanie ofertowe nr 5/2014
na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu pt. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”

14.11.14 Zapytanie ofertowe_promocja

14.11.14 Zal. nr 1 Oferta cenowa_wzor

14.11.14 Zal. nr 2

14.11.14 Zal. nr 3 Umowa_wzor


14.11.14 Zal. nr 4 Wykaz prac podobnych
Data umieszczenia 24/11/2014

Zapytanie ofertowe nr 05/2014 rozstrzygnięcie

"W związku z ogłoszeniem zapytania nr 5/2014, informujemy, że do realizacji usługi na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu pt. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  została wybrana firma “EURO PILOT” Sp. z o.o. ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa."
Data umieszczenia 30/10/2014r

Zapytanie ofertowe nr 4/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/2014
dotyczące usługi hotelowo-gastronomicznej w ramach konferencji
Stowarzyszenia „SIEJA”.


Prosimy o przedłożenie propozycji cenowej odnośnie poniższego zakresu.
ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87; REGON: 320-73-52-25;
KRS: 0000338733
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa: gastronomiczna, hotelowa, serwis konferencyjny i wynajem sali na konferencję. Operacja realizowana w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2014. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.Data umieszczenia 13/11/2014

Zapytanie ofertowe nr 04/2014 rozstrzygnięcie
W związku  z ogłoszeniem  zapytania  nr 4/2014. Informujemy, że  do realizacji usługi  hotelowo-gastronomicznej w ramach konferencji Stowarzyszenia „SIEJA”  w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2014, został wybrany  Hotel Fenix P.U.X. „KAMILA”, Ireneusz Ilinicki, ul. Szczecińska 12, Morzyczyn 73-108 Kobylanka.

Data umieszczenia 18/03/2014r

Zapytanie ofertowe nr 3/2014

na budowę 34 szt. wiat przystankowo-rekreacyjnych w ramach projektu pt. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”

dokumenty do pobrania spakowane "zip"
dokumentacja do zapytania ofertowego 3/2014

Data umieszczenia 07/04/2014

Zapytanie ofertowe nr 03/2014 rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 3 informujemy, że do realizacji usługi na budowę 34 szt. wiat przystankowo-rekreacyjnych w ramach projektu pt. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wybrano INVEST BUD Firma Budowlana ul. M.C.Skłodowskiej 3 lok. 7 76-200 Słupsk NIP 669 169 95 13.

UWAGA !

W wyniku prowadzonych rozmów z firmą  INVEST BUD Firma Budowlana Adam Chrzanowski nie doszło do podpisania umowy. Zgodnie z zapisem rozdziału VI ust. 1. Zapytania ofertowego nr 3/2014 Partnerzy Projektu podjęli działania mające na celu rozpoczęcie negocjacji z Wykonawcą, który przedstawił drugą najkorzystniejszą ofertę cenową. Następujący oferenci wyrazili pisemne zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 24 maja 2014 r.:
1. WIDAR Sp. z o.o., 75-412 Koszalin
2. Konsorcjum Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Roboty Ziemne i Melioracyjne Eugeniusz Kotuła, 69-210 Lubniewice & Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Wykonywanie Robót Ziemnych Radosław Kotuła, 69-210 Lubniewice & Zakład Ogólnobudowlany PAKA Paweł Tymczeko, Osiecko 66-350 Bledzew

W wyniku przeprowadzonych rozmów Partnerów Projektu z przedstawicielem firmy WIDAR Sp. z o.o. w Koszalinie, której oferta była drugą najkorzystniejszą ofertą, zadecydowano o podpisaniu umowy na realizację przedmiotu Zapytania nr 3/2014 z firmą WIDAR Sp. z o.o., 75-412 Koszalin.
Data umieszczenia 25/02/2014r

Zapytanie ofertowe nr 2/2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania i zaserwowania w ramach degustacji uczestnikom każdej z ośmiu plenerowych imprez gminnych 750 porcji po 100 gram ryb wędzonych, z zachowaniem wymogów i warunków sanitarno-epidemiologicznych, niezbędnych w zakresie bezpieczeństwa żywienia i  higieny środków spożywczych o których mowa w ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
.
Zzapytanie nr 2_ryba na imprezy _2014Data umieszczenia 18/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/2014 rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 2 informujemy, że do realizacji usługi w zakresie przygotowania i zaserwowania w ramach degustacji uczestnikom każdej z ośmiu plenerowych imprez gminnych 750 porcji po 100 gram ryb wędzonych, z zachowaniem wymogów i warunków sanitarno-epidemiologicznych, niezbędnych w zakresie bezpieczeństwa żywienia i  higieny środków spożywczych o których mowa w ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych  w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”,  została wybrana firma: Zkaład Przetwórstwa Rybnego "PESCA" ul. Targowa 1, 73-121 Marianowo NIP: 854-105-31-01

Data umieszczenia 26/02/2014r

ZMIANY  W ZAPYTANIU NR 1/2014  W ZAŁĄCZNIKU NR 1

"Zamawiający wyjaśniają, że w opisie projektów budowy wiat w wariantach MAXI i przedmiarach w pozycjach odnośnie dachu istnieje nieścisłość w zakresie rodzaju drewna, którego należy użyć do deskowania połaci dachowych. Właściwe rozwiązanie zostało ujęte w przedmiarach tj. deskowanie połaci dachowych należy wykonać z tarcicy nasyconej. W opisie projektu omyłkowo ten element opisano jako "deski z drewna egzotycznego".

Dodatkowo, Zamawiający wskazują, że Zal. nr 1 Oferta cenowa zawierał błędną nazwę w cz. II poz. 13, która powinna brzmieć: Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Wolin, B4 MAXI, Dz. nr 151/22, plaża w Wolinie. Niniejszy załącznik zawiera już uzupełnienia/poprawki z dnia 20.02.2014 r.

Wykonawcy, którzy złożą ofertę na poprzednim wzorze, zostaną poproszeni o wymianę załącznika na poprawiony.  


Dokument po zmianach
Zal_nr 1 Oferta cenowa_zmiana 28.02.2014Data umieszczenia 20/02/2014r

Zapytanie ofertowe nr 01/2014 - zmiany

ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA CENOWA  - ZOSTAŁ ZMIENIONY  (Wyposażenie w poz. nr 4. DOLICE Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Dolice, A1 MINI, Dz. nr 234/13, ul. Wiejska w Dolicach
Roboty ziemne, fundamenty i posadzka
Konstrukcja wiaty
Dach pokrycie
Wypełnienie ścian
Elementy wyposażenia wiaty (ławy – 1 szt.; kosz na śmieci – 1 szt.; stojak na rowery – 1 szt.; tablice informacyjne – 2 szt.; logo „Przystanek RYBY” – 2 szt.; ławki parkowe – 3 szt.)


Dokument po zmianach
Zal_mrl7nzq0.-nr-1-Oferta-cenowaData umieszczenia 19/02/2014r

Zapytanie ofertowe nr 01/2014

na budowę 34 szt. wiat przystankowo-rekreacyjnych w ramach projektu pt. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”

dokumenty do pobrania

1. Zapytanie ofertowe_1_2014

2. Zal. nr 1 Oferta cenowa
3. Zal. nr 2 OPZ
4. Zal. nr 2.1 do OPZ
5. Zal. nr 2.2 do OPZ
6. Zal. nr 2.3 do OPZ
7. Zal. nr 2.4 do OPZ
8. Zal. nr 2.5 do OPZ
9. Zal. nr 3 Umowa_wzor
10. Zal. nr 3_zal nr 3 do umowy
11. Zal. nr 3_zal nr 4 do umowy
12. Zal. nr 3_zal nr 5 do umowy
13. Zal. nr 4 Wykaz prac podobnych
14. Zal. nr 5 Wykaz osob
15. Zal. nr 6 Zabezpieczenie

Data umieszczenia 10/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/2014 rozstrzygnięcie

Unieważnienie zapytania 1/2014

Korzystając z zapisów Zapytania ofertowego nr 1/2014 (rozdz. IV pkt. 6) Zamawiający podjęli decyzję o nie dokonaniu wyboru żadnej z ofert, stwierdzając tym samym unieważnienie zapytania.
Zamawiający 12 marca planują powtórzyć zapytanie, na warunkach zbliżonych do zapytania nr 1/2014. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli swoje oferty zostaną poinformowaniu o możliwości składania ofert.

Data umieszczenia 30/01/2014r

Zapytanie ofertowe nr 09/2013 - zmiany

Zamawiający wyjaśnia następujące nieścisłości w Załączniku 2.2. do OPZ - Przedmiary robót

1) PRZEDMIARY_LGR PARTNERSTWO DRAWY:
We wszystkich przedmiarach dla Przystanków w wersjach B4 Maxi dla LGR Partnerstwo Drawy w poz. 31 d.5 "Stół wymiary: dł. 150 x szer.60 x wys.75 cm, blat stołu: 4 deski o wym. 150 x 15 x  5 cm, konstrukcja podtrzymująca blat: belki o wym. 10 x 15 cm, nogi: belki o prze kroju 10 x 10 cm, stół wykonany z drewna wykonanego z tarcicy nasyconej, sos nowej; impregnowany antygrzybicznie, malowany 2-krotnie lazurą w kolorze kons trukcji wiaty; montować do podłoża za pomocą śrub stalowych typu Hilti i siedzis ka" Zamawiający ujął siedziska w liczbie 2 szt., o których mowa w  opisie technicznym na 2 str. każdego z przedmiarów oraz w punkcie 4.2 Elementy wyposażenia wiaty każdego Projektu budowy poszczególnych wiat.

2) PRZEDMIARY_STOWARZYSZENIA SIEJA:
We wszystkich przedmiarach dla Przystanków w wersjach B4 Maxi dla Stowarzyszenia SIEJA w  poz. 31 d.5 "Stół wymiary: dł. 150 x szer.60 x wys.75 cm, blat stołu: 4 deski o wym. 150 x 15 x  5 cm, konstrukcja podtrzymująca blat: belki o wym. 10 x 15 cm, nogi: belki o prze kroju 10 x 10 cm, stół wykonany z drewna wykonanego z tarcicy nasyconej, sos nowej; impregnowany antygrzybicznie, malowany 2-krotnie lazurą w kolorze kons trukcji wiaty; montować do podłoża za pomocą śrub stalowych typu Hilti i siedzis ka" Zamawiający ujął siedziska w liczbie 2 szt., o których mowa w  opisie technicznym na 2 str. każdego z przedmiarów oraz w punkcie 4.2 Elementy wyposażenia wiaty każdego Projektu budowy poszczególnych wiat.

3) PRZEDMIARY_LGR ZALEW SZCZECIŃSKI:
W przedmiarach dla Przystanków w wersjach B4 Maxi dla LGR Zalew Szczeciński (za wyjątkiem przedmiaru nr 4_Wapnica, ul. Turkusowa_dz. 192_6) w  poz. 31 d.5 "Stół wymiary: dł. 150 x szer.60 x wys.75 cm, blat stołu: 4 deski o wym. 150 x 15 x 5 cm, konstrukcja podtrzymująca blat: belki o wym. 10 x 15 cm, nogi: belki o przekroju 10 x 10 cm, stół wykonany z drewna wykonanego z tarcicy nasyconej, sosnowej; impregnowany antygrzybicznie, malowany 2-krotnie lazurą w kolorze konstrukcji wiaty; montować do podłoża za pomocą śrub stalowych typu Hilti i siedziska"  Zamawiający ujął siedziska w liczbie 2 szt., o których mowa w  opisie technicznym na 2 str. każdego z przedmiarów  oraz w punkcie 4.2 Elementy wyposażenia wiaty każdego Projektu budowy poszczególnych wiat.

W przedmiarach nr 8_Swinoujscie, ul. Jachtowa_dz. 145_6 oraz 9_Swinoujscie, ul. 1 Maja_dz. 12 (po zmianach z 24.01.'14) dla wariantów B3 Maxi Zamawiający omyłkowo nie umieścił w poz. 31 d.5. odniesienia do siedzisk, w liczbie 2 szt., o których mowa w opisie technicznym na 2 str. każdego z przedmiarów oraz w punkcie 4.2 Elementy wyposażenia wiaty każdego Projektu budowy poszczególnych wiat.

W związku z powyższym Zamawiający informuje Wykonawców o konieczności ujęcia w kosztach wykonania elementów wyposażenia wszystkich wiat przystankowych w wersjach Maxi prawidłowej ilości siedzisk tj. 2 sztuk.

Dodatkowo, Zamawiający wskazuje, że Zal. nr 1 Oferta cenowa zawierał błędną numerację dla pozycji 3. Budowa 9 szt. wiat przystankowo-rekreacyjnych na obszarze STOWARZYSZENIA LGR „PARTNERSTWO DRAWY”(suma poz. od 3.1  do 3.9.) oraz błędną nazwę poz. 2.13., która powinna brzmieć: Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Wolin, B4 MAXI, Dz. nr 151/22, plaża w Wolinie.

W załączeniu poprawiona wersja Załącznika nr 1 Oferta cenowa, na której Wykonawca powinien złożyć ofertę, bądź skorygować dotychczasową ofertę o ww. zmiany.

Wykonawcy, którzy złożą ofertę na poprzednim wzorze, zostaną poproszeni o wymianę załącznika na poprawiony.  


Dokument po zmianach do pobrania:

Zal. nr 1 Oferta cenowaData umieszczenia 28/01/2014r

Zapytanie ofertowe nr 09/2013 - zmiany

"Zamawiający informuje, że nastąpiła  modyfikacja Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego nr 9/2013 - Opis przedmiotu zamówienia  w zakresie:
1. ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 4.


Termin składania ofert został wydłużony do godz. 12.00 w dniu 5 lutego 2014 roku.

2. ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA, pkt. 1.2

Dopisano: "Zamawiający za pracę podobną uzna również wykonanie co najmniej 2 szt. obiektów budowlanych o konstrukcji drewnianej (np. wiat, altan, wieży widokowych), o powierzchni co najmniej 15 m2 lub co najmniej 5 szt. obiektów budowlanych o konstrukcji drewnianych (np. wiat, altan), o powierzchni co najmniej 3 m2. W obu przypadkach wykonane prace muszą odpowiadać rodzajom robót stanowiących przedmiot zamówienia (roboty ziemne związane z posadowieniem, montaż konstrukcji, dachu, wykonanie elewacji, elementy wyposażenia) i wykazać się łączną wartością robót na poziomie, co najmniej 50 000 zł brutto".

Zamawiający wyjaśnia, że nazwa "wiata przystankowa" ma charakter bardziej pomocniczy, związany z ideą Projektu, ale nie musi być wyłącznie kojarzona z funkcją przystanku komunikacji zbiorowej. Stąd, ocena kryterium wiedzy i doświadczenie będzie opierać się przede wszystkim na budowie i konstrukcji obiektów poświadczających doświadczenie Wykonawcy, a nie ich funkcjonalności.

W razie wątpliwości i pytań Wykonawców do powyższych zmian, proszę kontaktować się z Koordynatorem Projektu - P. Natalią Karpowicz pod numerem +91 829 34 59.

W załączeniu zmodyfikowana treść ogłoszenia o Zapytaniu nr 09/2013 oraz Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego nr 9/2013 - Opis przedmiotu zamówienia"


Dokument po zmianach do pobrania:

Zapytanie ofertowe_9_2013_po zmianie 28.01.2014
Zal. nr 2 OPZ_po zmianie 28.01.2014


Data umieszczenia 24/01/2014r

Zapytanie ofertowe nr 09/2013 - zmianach w Załączniku nr 2.2

"Zamawiający informuje, że nastąpiła modyfikacja w załączniku nr 2.2 -  PRZEDMIARY LGR "ZALEW SZCZECIŃSKI" - przedmiar nr 9_Swinoujscie, ul. 1 Maja_dz. 12  w następującym zakresie: usunięto poz.22 d.3 "Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe".
Aktualny przedmiar nr 9_Swinoujscie, ul. 1 Maja_dz. 12 znajduje się w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że zmiana ma wpływ na szacowanie wartości zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca zapoznanie się z nowym przedmiarem i uwzględnienie zmiany w kosztorysie ofertowym"


Dokument po zmianach do pobrania:


Załącznik nr 2.2 -  PRZEDMIARY LGR - "ZALEW SZCZECIŃSKI"

Data umieszczenia 13/01/2014r

Zapytanie ofertowe nr 09/2013 - zmianach w Załączniku nr 2.1 - PROJEKTY STOWARZYSZENIA "SIEJA"

"Zamawiający informuje, że nastąpiła modyfikacja załącznika nr 2.1 -  PROJEKTY STOWARZYSZENIA "SIEJA"  w następującym zakresie: projekty budowy wiat przystankowych dla lokalizacji nr 1, 3, 4, 8, 9, 10 i 11 zostały w opisie technicznym uzupełnione o punkt "Mała architektura" wraz z umiejscowieniem elementów małej architektury na mapie sytuacyjnej.
Jednocześnie informujemy, że przedmiary robót dla ww. lokalizacji nie uległy zmianie. Zamawiający zaleca zapoznanie się z nowymi projektami dla ww. lokalizacji"

Dokument po zmianach do pobrania:


Zal. nr 2.1 do OPZ (załącznik spakowany w formacie ZIP - wilekość załącznika 75 800 KB)

Data umieszczenia 23/12/2013r

Zapytanie ofertowe nr 09/2013

na budowę 34 szt. wiat przystankowo-rekreacyjnych w ramach projektu pt. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_9_2013
Zal. nr 1 Oferta cenowa
Zal. nr 2 OPZ
Zal. nr 2.1 do OPZ
Zal. nr 2.2 do OPZ
Zal. nr 2.3 do OPZ
Zal. nr 2.4 do OPZ
Zal. nr 3 Umowa_wzor
Zal. nr 3_zal nr 3 do umowy
Zal. nr 3_zal nr 4 do umowy
Zal. nr 3_zal nr 5 do umowy
Zal. nr 4 Wykaz prac podobnych
Zal. nr 5 Wykaz osob
Zal. nr 6 Zabezpieczenie

Data umieszczenia 11/02/2014

Zapytanie ofertowe nr 09/2013 rozstrzygnięcie - unieważnienie

W odpowiedzi na zapytanie nr 09/2013 Zamawiający informuje, że cena najniższej oferty, zgodnie z zestawieniem z dnia 05 lutego 2014 r., która wpłynęła na wykonanie Przystanków przekroczyła przyjęte w budżetach Wniosków o dofinansowanie założenia inwestycyjne Partnerów Projektu.
W związku z powyższym wszyscy Partnerzy Projektu, przy akceptacji Koordynatora Projektu, postanowili unieważnić zapytanie nr 09/2013.

Zamawiający planują w najbliższym terminie powtórzyć zapytanie, dotyczące tego samego zakresu rzeczowego inwestycji. Zamawiający zastrzegają sobie prawo zmiany przyjętych rozwiązań technicznych oraz warunków dostępu dla nowego zapytania.

Wszelkie bieżące informacje w tym zakresie pojawią się na stronie Lidera Projektu - Stowarzyszenia SIEJA.

Data umieszczenia 20/11/2013r

Zapytanie ofertowe nr 08/2013

ZAMAWIAJĄCY
:
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87; REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733

Przedmiotem zamówienia jest
:
usługa w zakresie obsługi imprez promocyjnych w 2014 roku w gminach członkowskich Stowarzyszenia „Sieja”.


Pełna treść ogłoszenia z załącznikami


Data umieszczenia 29/11/2013

Zapytanie ofertowe nr 08/2013 rozstrzygnięcie
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 8 informujemy, że do realizacji usługi w zakresie obsługi imprez promocyjnych w 2014 roku w gminach członkowskich Stowarzyszenia „Sieja” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” została wybrana firma "INTEGRA" BIURO OBSŁUGI IMPREZ Beata Kaczmarska ul. Jana Długosza 25A/26, 60-556 POZNAŃ, NIP 781-116-76-02 REGON 300063741.
Data umieszczenia 05/09/2013r

Zapytanie ofertowe nr 07/2013
Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Projektu pt. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY”, realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”Zał. nr 1 oferta cenowa wzór
Zał. nr 2 opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 3 umowa wzór
Zał. nr 4 wykaz prac podobnych
Zał. nr 5 wykaz osób
Zał. nr 6 Koncepcja
Zapytanie ofertowe nr 7 kosztorysant

Data umieszczenia 23/09/2013

Zapytanie ofertowe nr 07/2013 rozstrzygnięcie
Po rozpatrzeniu zapytania ofertowego nr 7 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Projektu pt. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” wybrano realizatora usługi, który zaproponował najniższą cenę i jest nią firma ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA Iwona i Zdzisław Kaczyńscy ul. Zuzanny 13/1 71-032 Szczecin.
Data umieszczenia 09/09/2013r

Dotyczy zapytania ofertowego nr 7/2013 "Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. Przystanek Ryby"

1. Zaproponowany w koncepcji stojak na rowery zwany jest " wyrwi kołem ". Jest to rodzaj stojaka , który nie sprawdził się . Nadto obręcze są tak blisko siebie umieszczone, że trudno będzie do nich przyczepić rower.  Czy mimo to projektant będzie zobowiązany wykonać projekt techniczny zgodnie z koncepcją?
Zamawiający będzie na każdym etapie projektowania i kosztorysowania otwarty na sugestie Wykonawcy odnośnie funkcjonalności technologicznej i użytkowej zaproponowanych w koncepcji rozwiązań. W przypadku gdy zaistnieje konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych niż zaplanowanych w koncepcji, Zamawiający rozważy i ewentualnie poprze stanowisko Wykonawcy. Jednakże wszelkie zmiany muszą być wcześniej ustalone z Zamawiającym.


2. W przystanku Mini autor koncepcji  autor koncepcji założył przykrycie z desek czy zamawiającemu nie zależy aby obiekt był odporny na deszcz?
Głównym i podstawowym założeniem Zamawiającego jest wykonanie obiektów przy użyciu materiałów i technologii gwarantujących co najmniej 10 letni okres trwałości. Wykonawca koncepcji na poziomie wizualizacji Przystanków założył użycie drewna impregnowanego, które spowalnia "starzenie się" materiału i jego stosunkowo dobrą odporność na warunki atmosferyczne. Ewentualne wątpliwości co do zaproponowanego materiału będzie można rozstrzygnąć z wykonawcą koncepcji na etapie projektowania. Jednakże drewno było najbardziej pożądanym przez Zamawiającego materiałem, z którego winny być wykonanie Przystanki.


Data umieszczenia 17/06/2013r

Zapytanie ofertowe nr 06/2013
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Koncepcji projektowej dla Projektu pt. „Przystanek RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”


Zapytanie ofertowe nr 6
Zał. nr 1 Oferta cenowa wzór
Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 3 Umowa wzór
Zał. nr 4 Wykaz prac podobnych
Zał. nr 5 Wykaz osób

Data umieszczenia 27/06/2013

Zapytanie ofertowe nr 06/2013 rozstrzygnięcie

Po rozpatrzeniu zapytania ofertowego nr 6 na opracowanie koncepcji projektowej dla Projektu pt. „Przystanek RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” wybrano realizatora usługi, który zaproponował najniższą cenę i jest nim firma  Great Concept Sp. z o.o ul. M.Coopera 9 c lok. 2,  001 - 315 Warszawa.Data umieszczenia 04/06/2013r

Zapytanie ofertowe nr 05/2013
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Koncepcji projektowo-kosztorysowej dla Projektu pt. „Przystanek RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach, którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR", objętego osią priorytetową 4 Programu Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.

- Zal. nr 1 Oferta cenowa_wzor

-
Zal. nr 2 Opis przedmiotu zamowienia
-
Zal. nr 3 Umowa_wzor
-
Zal. nr 4 Wykaz prac podobnych
-
Zal. nr 5 Wykaz osob
-
Zapytanie ofertowe nr 5Data umieszczenia 17/06/2013

Zapytanie ofertowe nr 05/2013 rozstrzygnięcie
BRAK OFERTData umieszczenia 30/04/2013r

Zapytanie ofertowe nr 04/2013

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie gotowania kotła zupy rybnej w ilości 800 porcji po 200 ml na każdej z trzech plenerowych imprez gminnych i zaserwowania uczestnikom w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”
pełna treść

Data umieszczenia 17/05/2013

Zapytanie ofertowe nr 04/2013 rozstrzygnięcie
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 4 informujemy, że do realizacji usługi w zakresie gotowania kotła zupy rybnej w ilości 800 porcji po 200 ml na każdej z trzech plenerowych imprez gminnych i zaserwowania uczestnikom w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” zostało wybrane Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Smaki al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin REGON: 321162168, NIP:  8522596007
Data umieszczenia 27/03/2013r

Zapytanie ofertowe nr 03/2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Koordynatora Projektu dla projektu pt. PRZYSTANEK RYBY, realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”
pełna treść

zal 2 Umowa koordynator wzor

zal 3 Obowiazki koordynatora

Data umieszczenia 12/04/2013r.

Zapytanie ofertowe nr 03/2013 rozstrzygnięcie

W związku z ogłszeniem zapytania ofertowego nr 3 informujemy, że do realizacji usługi Koordynatora Projektu PRZYSTANEK RYBY została wybrana firma Prozped Consulting Piotr Rozpędek z siedzibą  Al. Bohaterów Warszawy 91 B/7, 70 -343 Szczecin, posiadająca REGON:  812630362, NIP:  852-206-25-76.

Data umieszczenia 11/04/2013r.

Zapytanie ofertowe nr 03/2013 informacja

Ze wzgledów formalno-organizacyjnych rozstrzygnięcie zapytania 3/2013 w zakresie koordynatora projektu PRZYSTANEK RYBY bedzie ogłoszone do dnia 25 kwietnia 2013 r.

Data umieszczenia 28/02/2013r

Zapytanie ofertowe nr 02/2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyklu 10 odcinków filmów, 26 panoram sferycznych 360° oraz stworzenie i udostępnianie kanału Telewizji Internetowej „SIEJA” dla Stowarzyszenia"Sieja" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013".
pełna treść

Data umieszczenia 13/03/2013

Zapytanie ofertowe nr 02/2013 rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 2/2013, którego przedmiotem zamówienia była
usługa na wykonanie cyklu 10 odcinków filmów, 26 panoram sferycznych 360° oraz stworzenie i udostępnienie kanału Telewizji Internetowej „SIEJA”. Zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma
''ALFA" Sp. z o.o. ul. Kukułeczki 56 71-698 Szczecin

Data umieszczenia 15/02/2013r

Zapytanie ofertowe nr 01/2013
Przedmiotem zamówienia są materiały biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń dla Stowarzyszenia "Sieja" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013".

pełna treść

Data umieszczenia 26/02/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/2013 rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 1/2013, którego przedmiotem zamówienia były materiały biurowe i materiały eksploatacyjne do drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych dla Stowarzyszenia "SIEJA". Zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z informacją w zapytaniu ofertowym zamawiający kierował się  kryterium najniższej ceny. Najkorzystniejszą ofertę zaproponował SORT Sp. z o.o. ul. Białowieska 6A, 71-010 Szczecin, Biuro Handlowe: Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 13A.Data umieszczenia 21/11/2012r

Zapytanie ofertowe nr 15/2012
na zestawy wystawiennicze dla Stowarzyszenia „SIEJA”

pełna treść


Stowarzyszenie "SIEJA ", mając na  względzie istotne sprawy merytoryczno-ogranizacyjne przesuwa termin rozpatrzenia zapytania ofertowego nr 15/2012 do dnia 6 grudnia 2012 r. godz. 15:15. Informacja o podjętej decyzji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia. Uprzejmie Państwa przepraszamy za wprowadzone zmiany.Data umieszczenia 06/12/2012

Zapytanie ofertowe nr 15/2012 rozstrzygnięcie
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 15/2012 na zestawy wystawiennicze dla Stowarzyszenia „Sieja”, zawiadamiamy, że   ww. usługi wybrana została firma ADSYSTEM Sp. z o.o., ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce.

Data umieszczenia 08/11/2012r

Zapytanie ofertowe nr 14/2012

Dotyczące usługi gastronomiczno - hotelowej dla Stowarzyszenia „SIEJA”.

pełna treść
Data umieszczenia 21/11/2012

Zapytanie ofertowe nr 14/2012 rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 14/2012 na usługę gastronomiczną, hotelową, serwis konferencyjny  i wynajem sali dla Stowarzyszenia „Sieja”, zawiadamiamy, że   realizacji ww. usługi wybrany został Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.


Data umieszczenia 22/10/2012r

Zapytanie ofertowe nr 13/2012
Zapytanie ofertowe nr  13/2012 dotyczące realizacji projektu współpracy
„PROMOCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH
PROFILAKTYKA I EDUKACJA”.

pełna treść
Data umieszczenia 31/10.2012

Zapytanie ofertowe nr 13/2012 rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 13/2012 dotyczące realizacji projektu współpracy „PROMOCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH PROFILAKTYKA I EDUKACJA”. Informujemy, że do realizacji ww. usługi wybrana została firma
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Gen. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin.

Data umieszczenia 18/10/2012r

Zapytanie ofertowe nr 12/2012


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2012 na sprzęt dla Stowarzyszenia „Sieja” z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego, pt. „Inspiracje fotograficzne z obszaru Stowarzyszenia „SIEJA” w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.

pełna treść
Data umieszczenia 26/10/2012

Zapytanie ofertowe nr 12/2012 rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 12/2012 na sprzęt dla Stowarzyszenia „Sieja” z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego, pt. „Inspiracje fotograficzne z obszaru Stowarzyszenia „SIEJA” informujemy, że   realizacji ww. usługi wybrana została firma LuXPC Grzegorz Grenda ul. Mickiewicza 3A,
73-110 Stargard Szczeciński.Data umieszczenia 08/10/2012r

Zapytanie ofertowe nr 11/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności stopnia realizacji celów i wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, przygotowania raportu ewaluacyjnego oraz projektu zmian                i aktualizacji LSROR Stowarzyszenia „Sieja” wraz z uzasadnieniem. Zadanie realizowane   w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Zapytanie ofertowe i załącznik nr1 i nr 2
Załącznik nr 3 - wzór umowy

Data umieszczenia 19/10/2012

Zapytanie ofertowe nr 11/2012 rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 11/2012, na usługę badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności stopnia realizacji celów i wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, przygotowania raportu ewaluacyjnego oraz projektu zmian i aktualizacji LSROR Stowarzyszenia „Sieja” wraz z uzasadnieniem, zawiadamiamy, że   realizacji ww. usługi wybrana została firma SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego  ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin

Data umieszczenia 13/09/2012r

Zapytanie ofertowe nr 10/2012

Przedmiotem zamówieniajest usługa w zakresie przygotowania i realizacjiimprezy plenerowejpt.:„ I spławikowe zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Sieja”w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”.Data umieszczenia 01/10/2012

Zapytanie ofertowe nr 10/2012 rozstrzygnięcie
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 10/2012, którego przedmiotem zamówienia było
przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej  pt.: „I spławikowe zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Sieja”.  Zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin.
Data umieszczenia 06/09/2012r

Zapytanie ofertowe nr 9/2012


Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia „Sieja”  w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.Data umieszczenia 27/09/2012

Zapytanie ofertowe nr 9/2012 rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 9/2012, którego przedmiotem zamówienia była
usługa w zakresie wykonania materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia „Sieja” Zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma STUDIO SIEDEM s.c., ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków.

Data umieszczenia 08/03/2012r

Zapytanie ofertowe nr 8/2012


Przedmiotem zamówieniajest usługa w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu meblibiurowych dla  Stowarzyszenia „Sieja” w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”.

więcej
więcej


Data umieszczenia 20/03/2012

Zapytanie ofertowe nr 8/2012 rozstrzygnięcie
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 8/2012, którego przedmiotem zamówienia była usługa w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu mebli biurowych dla  Stowarzyszenia „Sieja”. Zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Stowarzyszenia „Sieja” Zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Najkorzystniejszą  ofertę zaproponował P.W. „BOGMAR” Bogdan Pajdowski, ul. Narzędziowa 35, 70-807 Szczecin.

Data umieszczenia 05/03/2012r

Zapytanie ofertowe nr 7/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania materiałów promocyjnych i broszury informacyjnejdla Stowarzyszenia „Sieja” w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”.


więcej  więcej   projekty do pobrania
1 2 3 4 5 6


Data umieszczenia 13/03/2012

Zapytanie ofertowe nr 7/2012 rozstrzygnięcie
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 7/2012, którego przedmiotem zamówienia była
usługa w zakresie wykonania materiałów promocyjnych i broszury informacyjnejdla Stowarzyszenia „Sieja” Zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma  KAD GRAF Karolina Dudzień, ul. A. Zawadzkiego 152/3, 71-246 Szczecin.
Data umieszczenia 21/02/2012r

Zapytanie ofertowe nr 6/2012

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówieniajest usługa w zakresie wykonania materiałów promocyjnych i broszury informacyjnej dla Stowarzyszenia „Sieja” w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”.


więcej    więcej projekty do pobrania:  1  2Data umieszczenia 02/03/2012

Zapytanie ofertowe nr 6/2012 - rozstrzygnięcie

W związku z zamieszczonym 21.02.2012 r. zapytaniem ofertowym nr 6/2012 Stowarzyszenie „Sieja” uprzejmie informuje, iż odstąpił od dokonania wyboru oferty  na  usługę w zakresie wykonania materiałów promocyjnych i broszury informacyjnej dla Stowarzyszenia „Sieja”.

Data umieszczenia 01/02/2012r

Zapytanie ofertowe nr 5/2012

Przedmiotem zamówienia są materiały biurowe i materiały eksploatacyjne do drukarki i  urządzeń wielofunkcyjnych dla Stowarzyszenia „Sieja” w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”.

więcej


Data umieszczenia 10/02/2012

Zapytanie ofertowe nr 5/2012 - rozstrzygnięcie
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 5/2012, którego przedmiotem zamówienia były materiały biurowe i materiały eksploatacyjne do drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych dla Stowarzyszenia "SIEJA". Zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z informacją w zapytaniu ofertowym zamawiający kierował się  kryterium najniższej ceny. Najkorzystniejszą ofertę zaproponował SORT Sp. z o.o . ul. Białowieska 6A, 71-010 Szczecin, Biuro Handlowe: Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 13A.

Data umieszczenia 23/01/2012r

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa:gastronomiczna, hotelowa, serwis konferencyjny i wynajem sali na konferencję w ramach działania środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2012. Program Operacyjny ,, Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


więcej

Data umieszczenia 01/02/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 - rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 4/2012, którego przedmiotem zamówienia była usługa: gastronomiczna, hotelowa, serwis konferencyjny i wynajem sali na konferencję Stowarzyszenie "SIEJA" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z informacją w zapytaniu ofertowym zamawiający kierował się
kryterium proponowanych cen za usługi (90%)  oraz atrakcyjnością proponowanych usług (10 %). Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Pensjonat „GRANIT” Ognica 58, 73 130 Dobrzany.


Data umieszczenia 13/01/2012r

Zapytanie ofertowe nr 3/2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gablot informacyjnych w ramach działania środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2011. Program Operacyjny ,, Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

więcej

Data umieszczenia 23/01/2012

Zapytanie ofertowe nr 3/2012 - rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 3/2012 dotyczącego wykonania i dostawy gablot informacyjnych,Stowarzyszenia "SIEJA" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z informacją w zapytaniu ofertowym zamawiający - Stowarzyszenie "SIEJA" kierowało się kryterium proponowanych cen - 100 %.
Najniższą cenę z oferentów, którzy spełnili warunki w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma ATGSystem Tomasz Ostaszewski, Przejma Wysoka 10, 16-411 Szypliszki.Data umieszczenia 10/01/2012r

Zapytanie ofertowe nr 2/2012

Przedmiotem zamówienia są materiały eksploatacyjne do drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych. Zakup w ramach działania środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2011. Program Operacyjny ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.całość

Data umieszczenia 23/01/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/2012 - rozstrzygnięcie

W związku z zamieszczonym 10.01.2012 r. zapytaniem ofertowym nr 2/2012 Stowarzyszenie „Sieja” uprzejmie informuje, iż odstąpił od dokonania wyboru oferty na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych dla Stowarzyszenie „SIEJA”.
Data umieszczenia 10/01/2012r

Zapytanie ofertowe nr 1/2012

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne w ramach działania środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2011. Program Operacyjny ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”


całość

Data umieszczenia 20/01/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/2012 - rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 1/2012 na doradztwo prawne Stowarzyszenie "SIEJA" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z informacją w zapytaniu ofertowym zamawiający - Stowarzyszenie "SIEJA" kierowało się kryterium proponowanych cen - 100 %
Najniższą cenę z oferentów, którzy spełnili warunki w zapytaniu ofertowym przedstawiła Pani Monika Kaszczyszyn-Skiba, zam. Stargard Szczeciński.Data umieszczenia 29/12/2011

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 7/2011

"W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 7/2011 na dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego Stowarzyszenie "SIEJA" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z informacją w zapytaniu ofertowym zamawiający - Stowarzyszenie "SIEJA"

kierowało się kryterium proponowanych cen - 100 %

Najniższą cenę z oferentów, którzy spełnili warunki w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma PHU IDEE Spółka Jawna, ul. Welecka 22e, 72-006 Szczecin"

Data umieszczenia 19/12/2011

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 6/2011

"W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 6/2011 na zestaw wystawienniczy Stowarzyszenie " SIEJA" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z informacją w  zapytaniu ofertowym zamawiający - Stowarzyszenie " SIEJA" kierowało się kryterium proponowanych cen  - 100 % z pełnym wyposażeniem

Najniższą cenę z oferentów, którzy spełnili warunki w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma MITKO Sp. z o.o. Osiedle 1 Maja 16G, 44-304 Wodzisław Śląski"


Data umieszczenia 28/11/2011

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 4/2011


"W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 4/2011 na  wykonanie  materiałów promocyjnych Stowarzyszenie " SIEJA" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z informacją w  zapytaniu ofertowym zamawiający - Stowarzyszenie " SIEJA" kierowało się kryterium proponowanych cen  - 100 %.

Najniższą cenę z oferentów, którzy spełnili warunki w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma Studio Reklamy "HANDS IN POCKETS STUDIO" - Tomasz Rink ul. Arkońska 14/19, Szczecin"


Data umieszczenia 15/11/2011

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 3/2011

"W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 3/2011 na usługę gastronomiczną i wynajem sali na konferencję Stowarzyszenie " SIEJA" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z informacją w  zapytaniu ofertowym zamawiający - Stowarzyszenie " SIEJA" kierowało się kryterium proponowanych stawek za usługi wynajmu sali, wyżywienia.

Najniższą cenę z oferentów, którzy spełnili warunki w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach"

Zapytanie Cenowe - Marianowo, dnia 22.12.2011 r.

Marianowo, dnia 22.12.2011 r.  pobierz dokument

Stowarzyszenie „SIEJA”
ul. Mieszka I 1
73-121 Marianowo
Tel. +48 91 561 38 66, fax +48 91 561 38 66
kom.: 883 602 959; 883 603 720;
883 600 346; 883 500 759.
e-mail: lgr-sieja@wp.pl
strona internetowa: lgr-sieja.pl
Zapytanie ofertowe nr 7/2011

Zapraszamydo przedłożenia propozycji odnośnie poniższego zakresu.

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie wielofunkcyjne . Zakup w ramach działania środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2011. Program Operacyjny ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego