Nasza Strategia - Stowarzyszenie "SIEJA"

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Nasza Strategia

Lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich (LSROR) jest dokumentem, który opracowuje stowarzyszenie ubiegające się o status lokalnej grupy rybackiej (LGR), dotyczącym rozwoju obszaru wchodzącego w skład LGR pod kątem jego związku z rybactwem. LSROR stanowi pewnego rodzaju plan, wyznaczający kierunki, w jakim ma się rozwijać dany obszar zależny od rybactwa. Jest to obowiązkowy dokument, który musi przedstawić każdy podmiot ubiegający się o uznanie za LGR, jeśli chce się ubiegać o środki w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013. LSROR będzie oceniana w konkursie, w którym zostaną wybrane LGR do realizacji tych strategii. Dobra LSROR jest podstawą korzystania ze środków w ramach osi 4. Schemat LSROR, elementy, które powinny zostać w niej zawarte i które będą oceniane w konkursie, zostanie określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rybołówstwa, które zostanie wydane na podstawie delegacji zamieszczonej w projektowanej ustawie o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

LSROR jest także ważna dla potencjalnego beneficjenta, który chce korzystać ze środków osi 4. Będzie ona podstawą, w ramach której realizowane będą poszczególne operacje beneficjentów (np.: gmin, rybaków, hodowców ryb, przetwórców, innych przedsiębiorców itd.). Projekty składane do LGR muszą być zgodne z tą strategią, albo – mówiąc ściślej – muszą ją realizować, wprowadzając w życie przewidziane tam cele. Ocena tej spójności należeć będzie do LGR, a dokładniej do specjalnego komitetu działającego w strukturze tej grupy.

Data umieszczenia 03/06/2013

"LSROR po zmianach z czerwca 2013r."


        


Data umieszczenia 29/10/2014

Aktualny budżet         

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego