Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY

Znajdziesz nas ul. Śląska 9, 73-110 Stargard
 (budynek w pobliżu Policji). 

ZAPRASZAMY
Zamieszczono 14/05/2019
Piknik nad Odrą
12 maja uczestniczyliśmy w Pikniku nad Odrą. Obok nas prezentowały się inne Lokalne Grupy Działania, firmy promujące lokalne Zachodniopomorskie produkty. Podczas Pikniku na swoich stoiskach wystawienniczych, tworzących wspólne miasteczko prezentowały się regiony, gminy i miasta, firmy z branży turystycznej z Polski oraz Niemiec, Czech, Białorusi, Litwy. Liczne stoiska z żywnością pozwoliły zapoznać się zwiedzającym ze smakami wielu regionów zarówno polskich jak i z zagranicy. Atrakcją dla dzieci było oczywiście wesołe miasteczko. Nasze stoisko zaszczycili swoją obecnością poseł na sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 25/04/2019
”Znasz li swój WIR?”- szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego –projekty dofinansowane ze środków UE i nie tylko.

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 25 kwietnia 2019 r. zorganizowało szkolenie pn.”Znasz li swój WIR?”- szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego –projekty dofinansowane ze środków UE i nie tylko.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/04/2019
Konkurs "Zagraj w grę"
Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD "Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju" do udziału w konkursie z nagrodami. Szanse na otrzymanie nagrody są duże, bowiem nagradzamy jedenaście osób!
Konkurs ma na celu promowanie nowo powstałej aplikacji oraz obszaru LGD "Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju" oraz 11 pozostałych LGD - partnerów projektu współpracy Mobilna Aplikacja Turystyczna z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Jeśli znajdujesz się w pobliżu któregoś z nich, świetnie się składa. Masz szansę na nagrody!
Zamieszczono 17/04/2019
Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 
16 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.  Uczestnicy zapoznali się z zasadami dofinansowania, wypełnianiem wniosku i sporządzaniem biznesplanu.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 04/04/2019
Znasz li swój WIR? - szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego –projekty dofinansowane ze środków UE i nie tylko

Celem wyjazdu studyjnego jest poznanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego obszaru LGD w kontekście projektów dofinansowanych ze środków unijnych, 
które wpłynęły na rozwój turystyczny i rekreacyjny obszaru zwiększając jego atrakcyjność turystyczną i gospodarczą.
Termin wyjazdu studyjnego - 25 kwietnia 2019 r.Zamieszczono 02/04/2019
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie
podejmowanie działalności gospodarczej
 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Termin szkolenia - 16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 10.00  w Stargardzie, sala konferencyjna Mamma Mia ul. Generała Józefa Bema 6 (wjazd od ul. Spokojnej).
Zgłoszenia do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00, mailowo wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie  nr 91 578 43 78.

Zamieszczono 19/03/2019
Zrealizowaliśmy projekty grantowe  - POWRÓT DO TRADYCJI
W lutym 2019 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które podpisaliśmy umowę w lutym 2018 r.. Zakres tematyczny operacji:  zachowanie dziedzictwa lokalnego – POWRÓT DO TRADYCJI.
W ramach „Powrotu do tradycji ” zrealizowano 8 grantów na terenie gmin: Bielice, Chociwel, Marianowo,  Stargard, Dolice, Ińsko. Zorganizowanych zostało 28 różnych wydarzeń w których uczestniczyło wiele osób w tym 193 osoby z grup defaworyzowanych. Zgodnie z kartami ewidencji czasu pracy wolontariusze przepracowali 536 godzin. czytaj całość >>>

Zamieszczono 27/02/2019
Konsultacje zmian w strategii i warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD

W celu analizy procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR 26 lutego 2019 r. odbyły się konsultacje w zakresie zmian, warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR, działań LGD oraz planowania strategicznego i ewaluacji strategii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów decyzyjnych LGD (Zarząd, członkowie Rady LGD), przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, stowarzyszeń z obszaru objętego LSR i pracownicy biura.
Po prezentacji podsumowującej dotychczasową realizację LSR Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie i działań Lokalnej Grupy Działania wraz z komentarzem na temat zmian o sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD odbył się warsztat w sześciu blokach tematycznych i dyskusja wokół poniższych pytań:
• Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
• Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych realizowanych w ramach LSR jest zadowalająca?
• W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
• Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju?
• Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
• Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Głównym celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie oraz będą stanowiły wkład w ewaluację ex-post.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 25/02/2019
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Rada spotyka się w celu oceny wniosków grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny ocenianych operacji grantowych:
- zachowanie dziedzictwa lokalnego – POWRÓT DO TRADYCJI,
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- AKADEMIA WOLNEGO CZASU.

Data - 6 marca 2019 r. (środa)
Początek posiedzenia o godzinie 1200 .
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro.Zamieszczono 19/02/2019
Dotyczy beneficjentów PO RYBY
Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 15 lutego 2019 roku

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 15 lutego 2019 r.
Informacje dostępne są na stronie


Zamieszczono 08/02/2019
Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Zamieszczono 08/02/2019
Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.
Termin spotkania 26 lutego 2019 r. (wtorek), początek godz. 10.0, sala konferencyjna ul. Bema 6 (Mamma Mia), Stargard.

Zamieszczono 10/01/2019
Zrealizowaliśmy projekty grantowe - AKADEMIA WOLNEGO CZASU
W grudniu 2018 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które podpisaliśmy umowę w lutym 2018 r..
W ramach „Akademii wolnego czasu-formy spędzania wolnego czasu aktywizujące i integrujące lokalną społeczność” zrealizowano 13 grantów na terenie gmin: Bielice, Chociwel, Suchań, Stargard, Pyrzyce, Dobrzany, Kozielice, Ińsko. Przeprowadzonych było 17 szkoleń i 13 różnych wydarzeń i imprez. Uczestniczyło w nich wiele osób w tym 272 osoby z grup defaworyzowanych.

Zamieszczono 18/12/2018
W grudniu zrealizowaliśmy szkolenia i konkurs
11 grudnia w Stargardzie w Stargardzie odbyło się szkolenie „Podejmowanie działalności gospodarczej – wskazanie dostępnych dróg rozwoju zawodowego, podstawy prawne, dotacje”. Zaprosiliśmy osoby planujące podjąć działalność. W tematach był m.in. pomysł na firmę, plusy i minusy działalności, formy opodatkowania, marketing, promocja, sprzedaż. W ramach dobrych praktyk swoimi doświadczeniami podzieliły dwie beneficjentki, które uzyskały po 50 tys. zł premii na uruchomienie swojej działalności i z powodzeniem ja prowadzą.
12 grudnia w Kozielicach i 14 grudnia w Chociwlu odbyły się szkolenia z questingu, który jest nauką przez zabawę. To rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach (ulotce). Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata Duda pokazując zebranym to, czego często nie wiemy o swoich miejscowościach. Każda gmina członkowska Stowarzyszenia otrzyma opracowany quest.

Pliki do pobrania: (format zapisu plikó - spakowane .rar)


Zamieszczono 04/12/2018
Niepodległościowy Dzień Sportu w szkole
W dniu 30 listopada 2018 r. w suchańskiej szkole od  godzin rannych dominował sport, a to za sprawą imprezy pod nazwą „Niepodległościowy Dzień Sportu” w ramach animacji „W zdrowym ciele zdrowy duch" organizowanej przez Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Gminę Suchań oraz Szkołę Podstawową w Suchaniu.
Sportowe zmagania przy gorącym dopingu wszystkich uczniów szkoły dotyczyły wszystkich grup wiekowych uczniów. Znalazły się więc zawody dla najmłodszych  pn. "Ale Frajda", turniej sprawnościowy "Suchański Turbo Kozak" oraz budzący największe emocje mecz unihokeja pomiędzy szkolną drużyną dziewcząt a połączonymi siłami rodziców i nauczycieli. We wszystkich konkurencjach z bardzo dużym zaangażowaniem udział wzięli rodzice, nauczyciele i ich najwięksi konkurenci czyli uczniowie. Uczestnicy zmagań sportowych  zostali obdarowani nagrodami i medalami.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 04/12/2018
Podsumowanie wyników konkursu fotograficznego dla fotografów amatorów „Ciekawe, ciekawsze, najciekawsze…! Nasze Dziedzictwo”-
30 listopada w Stargardzie odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie „Ciekawe, ciekawsze, najciekawsze…! Nasze Dziedzictwo” na które zaproszono jego uczestników.  Nadesłane zdjęcia w dniu 15 listopada 2018 r. oceniło trzyosobowe jury w składzie: Przewodniczący - Tadeusz Surma (zawodowy fotograf) i członkowie Barbara Jaroszek (przedstawiciel Rady) i Jerzy Makowski (wiceprezes Stowarzyszenia).
Celem konkursu była wszechstronna prezentacja amatorskich fotografii i zachęcenie osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych o tematyce wiejskiej, zwrócenie uwagi na walory historyczne, uroki krajobrazowe i przyrodnicze obszaru Stowarzyszenia oraz promocja miejsc wartych zobaczenia i zachęcenie potencjalnego turysty do odwiedzenia obszaru.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 28/11/2018
Zamieszczono 23/11/2018
Zamieszczono 21/11/2018
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
Rada Stowarzyszenia spotyka się w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - konkurs nr 3/2018/R.
Początek posiedzenie o godzinie 1430 .
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5,  II piętro.
Zakres tematyczny ocenianych operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.
Program w załączeniu.

Zamieszczono 20/11/2018
Zamieszczono 16/11/2018
Umieszczono 16/10/2018
Umieszczono 16/10/2018
Zamieszczono 15/11/2018
KONKURS „DZIEDZICTWO KULTUROWE”
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie
zaprasza do uczestnictwa w konkursie pn. ”Dziedzictwo Kulturowe” zorganizowanym dla obszaru działania 14 gmin tj. Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Marianowo, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard, Suchań, Warnice. Uczestnikami mogą być– osoby fizyczne, KGW, organizacje pozarządowe z obszaru 14 gmin - członków LGD. Tematyka: zarówno rękodzieło jak i kulinaria związane z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Kategoria - rękodzieło w tym podkategorie: koronkarstwo, hafciarstwo, płaskorzeźba, rzeźba, prace związane z obrzędami lub kulinaria w tym ciasta, potrawy, napoje.
W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia udziału (do 12 grudnia 2018 r.)

- formularz zgłoszeniowy >>> pobierz
- regulamin konkursu >>> pobierz
Zamieszczono 30/10/2018
Szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju „RODO - rozporządzenie o ochronie danych w Stowarzyszeniu WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju”
9 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard odbyło się szkolenie skierowane  głównie dla Członków Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.  W szkoleniu wzięły również udział dwie przedstawicielki LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego i pracownicy biura. W programie prowadząca poinformowała jak legalnie przetwarzać dane osobowe, jakie są prawa osób których dane są przetwarzane oraz omówiła dokumentację i czynności wymagane przez RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Należy zawsze pamiętać, że informacje są aktywem, który, podobnie jak inne ważne aktywa biznesowe, są cenne dla biznesu i wymagają ochrony przed różnymi zagrożeniami. Ponadto bądźmy czujni, bo informacja którą powinniśmy chronić może być wszędzie np: przechowywana w systemach komputerowych (serwery plików, komputery użytkowników, urządzenia mobilne, bazy, aplikacje); pisana, drukowana; przechowywana w formie papierowej (dokumentacja, umowy, projekty, plany); przechowywana na różnych nośnikach dyski optyczne CD\DVD, dyski przenośne, przenośne, taśmy magnetyczne, karty pamięci, PenDrive); przesyłana faksem; przesyłana pocztą elektroniczną. System zarządzania bezpieczeństwem informacji chroni poufności, integralność i dostępność informacji przez zastosowanie procesu zarządzania ryzykiem i daje pewność dla zainteresowanych stron, że ryzyko jest odpowiednio zarządzane. Utrzymanie odpowiedniego poziomu świadomości pracowników, współpracowników, członków organów Stowarzyszenia w zakresie wiedzy koniecznej o bezpieczeństwie informacji  to mniejsza liczba incydentów.
Zamieszczono 24/10/2018
Powstanie Ińskiej Izby Pamięci
Projekt obejmujący remont pomieszczeń po byłej stacji wąskotorowej, w których powstała Ińska Izba Pamięci otrzymał dofinansowanie  z  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, to jeden z najciekawszych projektów będących przykładem dobrej współpracy organizacji pozarządowych i samorządu.  Gmina  nieodpłatnie przekazała lokal po byłym dworcu  Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych KADAM, które otrzymało dofinansowanie na remont pomieszczeń, zakup gablot, mebli,  a Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowej SEMAFOR zebrało eksponaty.
Stargardzka Kolej Wąskotorowa  liczyła 119,6 km torów o szerokości 1000 mm.  Pierwszą  linię Stargard- Stara Dabrowa –Ińsko  otwarto w styczniu 1895 r dwa lata później powstał kolejny odcinek z Ińska do Jankowa Pomorskiego, który łączył się z Drawskiem Pomorskim. W latach 60-tych XX wieku część linii zamknięto.  W 1996 r. została zamknięta kolejna linia ze Starej Dąbrowy do Ińska i Dobrzan, a w 2001 ostatnia czynna linia ze Stargardu do Dobrej Nowogardzkiej. Po dawnej kolejce pozostał budynek dworca oraz  pracownicy kolei, którzy  przechowywali latami pamiątki po dawnym zakładzie pracy. Pomysł zrodził się wcześniej, ale brakowało środków na jego realizację, dopiero otwarcie konkursu przez Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju i otrzymanie dotacji unijnej pozwoliło zrealizować marzenia wielu osób zaangażowanych w projekt. Ze środków gminy i własnych stowarzyszeń powstał także chodnik i nasadzenia. Na otwarcie Ińskiej Izby Pamięci przyszło wielu mieszkańców Ińska w tym dawni pracownicy, którzy oglądali eksponaty, zdjęcia pokazujące historię kolejki wąskotorowej i tego niewielkiego miasteczka położonego na Wyżynie Ińskiej w sercu Ińskiego Parku Krajobrazowego.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/10/2018
Zamieszczono 18/10/2018
Zamieszczono 18/10/2018
Zamieszczono 15/10/2018
Kliknij w plakat i powiększ >>>
Zamieszczono 10/10/2018
Szkolenia w październiku
04 października 2018r. odbyło się szkolenie z wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze” w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „WIR”. Szkolenie dotyczyło dwóch zakresów dofinansowań tj. Przedsięwzięcia 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia oraz Przedsięwzięcia 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 02/10/2018
Zamieszczono 01/10/2018
Seminarium w Złocieńcu „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu”– projekt współpracy.
W sobotę 29 września odbyło się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Złocieńcu seminarium pn. „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu” zorganizowane w ramach projektu współpracy przez Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim. Projekt współpracy realizują trzy Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Lider Pojezierza. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 02/10/2018
W zdrowym ciele zdrowy duch - rodzinny rajd wokół Jeziora Kamienny Most
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w sobotę tj. 29 września 2018 r. zorganizowało w ramach środków unijnych poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  rodzinny rajd wokół Jeziora Kamienny Most. W rajdzie udział wzięli mieszkańcy z gmin: Chociwel, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stargard.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 28/09/2018
Zapraszamy na szkolenie
z wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze” w ramach wdrażania LSR  Stowarzyszenia „WIR”.
Termin szkolenia 04 października 2018r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia godz.13.00.
Zakresy dofinansowań:
Przedsięwzięcie 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia.
Zakres tematyczny operacji.
Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.
W programie:
1. Prezentacja wybranych elementów z LSR Stowarzyszenia „WIR oraz z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
 2. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.
3. Karta opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
4. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania, wybrane elementy procedury oceny wniosków, możliwość złożenia protestu - zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. 7. Test sprawdzający wiedzę
5. Ocena zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu, dotyczy przedsięwzięcia 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia.
Zamieszczono 25/09/2018
Zamieszczono 18/09/2018
Szkolenie wyjazdowe do  Ekomuzeum Doliny Noteci .
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 27 sierpnia 2018 roku szkolenie wyjazdowe pn.” Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, społecznymi, publicznymi- poszukiwanie na drodze tworzenia ekomuzeów LGD”.  Najbliższe znajduje się w województwie w województwie kujawsko-pomorskim jest to Ekomuzeum Doliny Noteci, które stanowi  kulturalno-turystyczną sieć wartych odwiedzenia obiektów, interesujących wydarzeń oraz ciekawych miejsc podnoszących  poziom atrakcyjności powiatu nakielskiego i dostarczających wiedzy na temat regionu historycznej Krajny i Pałuk. W wyjeździe wzięli udział beneficjenci, którzy aplikowali o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD lub uczestniczyli w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie ”WIR”. Byli to przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, którzy związani są z rozwojem turystki i dziedzictwa kulturowego obszaru wdrażania LSR. Celem szkolenia było pokazania tworzenia marki turystycznej w oparciu o ekomuzeum, które jest innowacyjną formą rozwoju turystyki. W ramach programu odwiedzono gospodarstwo agroturystyczne” Stodoła”, które od siedemnastu lat świadczy usługi gastronomiczne w oparciu o stare receptury, a także prowadzi ośmiodołkowe pole golfowe w miejscowości Olszanka. W Nakle nad Notecią w Muzeum Regionalnym dowiedzieliśmy się historii o tym regionie, a w gospodarce pasiecznej poznaliśmy tajniki produkcji miodu-  produktu lokalnego. W Ślesinie zwiedziliśmy zabytkowy kościół drewniany i degustowaliśmy gęsinę- produkt z którego słynie ta kraina. Wszystkie odwiedzane miejsca należą do sieci ekomuzeum o której opowiedziała i zaprezentowała Pani Dyrektor biura LGD. Uczestnicy wyjazdu zgłębili wiedzę w jaki sposób dziedzictwo historyczne, kulturowe można wykorzystać w tworzeniu marki turystycznej obszaru.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/09/2018
Zamieszczono 17/09/2018
Zamieszczono 12/09/2018
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- rodzinny rajd wokół jeziora Kamienny Most
 
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Kołem Terenowym PTWzK i Stowarzyszeniem Forum Chociwelskie organizuje w dniu 29 września 2018 ( sobota) rodzinny rajd wokół jeziora Kamienny Most, rajd  realizowany jest w ramach działań animacyjnych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej .
Zamieszczono 12/09/2018
ZAWIADOMIENIE 
Informujemy, że dnia 19 września 2018 r. (środa) o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia WIR  - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące złożonych dwóch protestów w ramach  konkursu nr 4/2018 w zakresie -  PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Termin: 19.09.2018 r. o godz. 14:00.
Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5,  II piętro. czytaj całość  >>>
Zamieszczono 24/08/2018
Szkolenie wyjazdowe w Juchowie
Stowarzyszenie”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało szkolenie wyjazdowe w dniu 21.08.2018 do gospodarstwa ekologicznego i biodynamicznego do Juchowa prowadzonego przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego. Fundacja na bazie byłego PGR prowadzi gospodarstwo ekologiczne i biodynamiczne na powierzchni ok.1900 ha. Zgodnie z misją „W zgodzie z naturą i poszanowaniem ludzi, zwierząt oraz Ziemi” prowadzona jest gospodarka rolna stosująca preparaty biodynamiczne, wykorzystuje się rytmy kosmiczne, nie skaża się środowiska. Rolnictwo biodynamiczne prowadzone jest w obiegu zamkniętym, zwierzęta( ok.650 sztuk w tym 350 krowy mleczne) otrzymują paszę głownie trawy(łąki i 2-letnie mieszanki traw, koniczyny, lucerny, ziół), a w okresie zimowym siano, z obornika produkowany jest kompost, którym nawozi się pola. W gospodarstwie dodatkowo prowadzi się 5 ha ogród warzywny i 6 ha ogród ziołowy. Kolejną działalnością fundacji jest prowadzenie różnych programów edukacyjnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Wszystko po to, aby zwiększyć wiedzę, świadomość, doświadczenie w zakresie współpracy człowieka i środowiska, pokazanie aspektów prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, gdzie produkowana jest zdrowa żywność, dbania o środowisko, zwierzęta, które w nim żyją. To co wyróżnia Juchowo Farm jest prowadzenie programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w ramach którego działa Pracownia Terapeutyczna, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi ( Nasi Ludzie) mogą pracować, odbywać próby pracy, praktyki, staże. Osoby niepełnosprawne zajmują się przetwórstwem ziół, warzyw, owoców. W ramach środków dofinansowanych z UE buduje się zakład przetwórstwa, który docelowo zatrudniać będzie 50 osób niepełnosprawnych, dla osób tych planuje się wybudować także mieszkania.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 24/08/2018
Znaszli swój WIR- szlakiem zabytkowych kościołów
Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 21 sierpnia 2018 r. szkolenie wyjazdowe pn.”Znaszli swój „WIR”- szlakiem zabytkowych kościołów. Trasa wiodła przez trzy członkowskie gminy, w Suchaniu uczestnicy poznali historię zakonu joanitów, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju Suchania i zwiedzili kościół z XV wieku pw. Św. Jana Ewangelisty. Kolejnym punktem była w gminie Marianowo o średniowiecznym rodowodzie miejscowość Dzwonowo, która należała do cysterek z Marianowa. W miejscowości zachował się kamienny kościół z przełomu XV/XVI wieku oraz zabytkowy pałac z końca XVIII wieku wraz z parkiem podworskim. W niewielkiej miejscowości Bobrowniki położonej w gminie Chociwel uczestnicy poznali historię zabytkowego kościoła wraz z przepięknym wyposażeniem. Na końcu Chociwel, gdzie zachował się gotycki kościół z tzw. wieżą przejazdową oraz jego wyposażenie: ołtarz, ambona, organy, element dawnego pomnika. Miejscowości te były związane z rodziną von Wedel, dawnym rodem rycerskim, który na obszarze między innymi gmin Marianowo i Chociwel posiadał swe majątki, był także fundatorem wielu kościołów. O tym wszystkim opowiadała Pani Arleta Majewska.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/08/2018
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – Kozielice 18 sierpnia
 
W ramach działań promujących zdrowy tryb życia w hali sportowej w Kozielicach odbyły się TURNIEJE: PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN I PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Zwykłe „Razem” z Kozielic we współpracy ze Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Jest to kolejna sportowa impreza przeprowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania. Zawodnicy i goście otrzymali poczęstunek. Wszyscy dobrze się bawili, rywalizowali i ćwiczyli  hart ducha. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 21/08/2018
Wizyta studyjna – ekomuzea na obszarze LGD „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk
 27 sierpnia (poniedziałek) Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju organizuje wizytę studyjną w Nakle nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskim) pn. „Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, społecznymi, publicznymi – poszukiwania na drodze tworzenia ekomuzeów LGD”. Grupa studyjna odwiedzi Stowarzyszenie LGD „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk” aby zapoznać się z tą tematyką. Celem wizyty jest zapoznanie uczestników wyjazdu z ideą ekomuzeów, tworzeniem sieci atrakcji, obsługi i wsparcia dla uczestników tego zakresu. Osoby tworzące ekomuzea na obszarze tej Lokalnej Grupy Działania podzielą się swoimi doświadczeniami. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zamieszczono 20/08/2018
Zamieszczono 16/08/2018
Zamieszczono 13/08/2018
Zamieszczono 10/08/2018
LAUREACI  KONKURSU AGRO-EKO-TURYSTYCZNE    „ZIELONE LATO” 2018
 
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w ramach upowszechniania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenia promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku po raz kolejny zorganizował  konkurs pn. Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego i turystycznego w województwie zachodniopomorskim oraz promocja i prezentacja obiektów turystyki wiejskiej. Do tegorocznego konkursu przystąpiło 11 obiektów. Po dokonaniu oceny gospodarstw komisja konkursowa przyznała laureatom następujące miejsca w dwóch kategoriach, które wyróżniały się m.in.: bogatą ofertą turystyczną, estetyką samego gospodarstwa i całego terenu rekreacyjnego, a także zdrową domową kuchnią. czytaj całość >>>

Zamieszczono 10/08/2018
Zamieszczono 24/07/2018
PROGRAM POSIEDZENIA RADY
 
Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – konkursy: 1/2018, 2/2018, 3/2018
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - konkurs nr 1/2018/R.
Data  -  02 sierpnia 2018r. (czwartek).
Początek posiedzenie o godzinie 1100 .
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5,  II piętro.
 
Wnioski złożone w ramach poniższych zakresów:
Program Operacyjny Rybactwo i Morze  - Konkurs  nr 1/2018/R
Przedsięwzięcie 1.2.2. Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką. czytaj całość >>>


Zamieszczono 01/07/2018
Kolejne imprezy„W zdrowym ciele zdrowy duch”
W ramach projektu animacyjnego Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” odbyły się imprezy tj. 19 maja w Waliszewie gmina Ińsko i 23 czerwca w Żelewie gmina Stare Czarnowo. Stowarzyszenie  finansowo wspierało i współorganizowało imprezy, w Waliszewie wspólnie ze Stowarzyszeniem  „Jagódka”, gdzie odbył się festyn sportowy połączony z pokazem jazdy konnej i powożenia bryczkąw Gospodarstwie Agroturystycznym „Fraitags Ranczo”. Uczestnicy projektu bardzo miło i radośnie spędzili czas, zwiedzili gospodarstwo agroturystyczne, chętni odbyli jazdę konną, przejażdżkę bryczką, piekli kiełbaski. Udział w projekcie dostarczył uczestnikom wiele emocji.
W dniu 23 czerwca 2018 r. we współpracy z Gminą Stare Czarnowo zorganizowany został turniej siatkówki plażowej o Puchar Wójta Gminy Stare Czarnowo, były  atrakcje dla dzieci oraz zabawa. Festyn odbył się nad Jeziorem Miedwie na plaży Żelewo. Udział w projekcie dostarczył uczestnikom wiele emocji. Rywalizacje sportowe były zacięte, ostatecznie zwyciężyła Dębina, drugie miejsce Żelewo a trzecie Binowo.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/06/2018
 
 
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w sprawie wydania opinii w zakresie złożonych wniosków o przesuniecie terminu zakończenia operacji  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
Data -  28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 13.30
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5,  II piętro.
 Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z podejmowania uchwał na podstawie "Rejestru interesu Członków Rady"  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
  3. Omówienie złożonych wniosków o przesuniecie terminu zakończenia operacji.
  4.  Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian.
  5. Wolne głosy, wnioski, zapytania.


Umieszczono 22/06/2018
Zamieszczono 22/06/2018
Sprawozdanie z operacji: „Znasz li swój WIR?
– SZKOLENIE WYJAZDOWE – z marianowskimi i kołbackimi cystersami w tle”
 
Dnia 01 czerwca 2018 r. Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, oraz Gmina Marianowo wspólnie zorganizowali dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Marianowo szkolenie pn. „Znasz li swój WIR?  – z marianowskimi i kołbackimi cystersami w tle”. Celem szkolenia było poznanie dziedzictwa historycznego dwóch gmin Marianowa i Starego Czarnowa, które związane są z  historią powstania i działania  zakonu cystersów. Cystersi byli prekursorami w hodowli, uprawie pól, w pracach melioracyjnych, byli także wspaniałymi architektami po których pozostały najcenniejsze zabytki naszego obszaru.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/06/2018
Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego w rozwoju gospodarczym   i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej
 Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach podpisanej umowy  ze Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa  Sieć  Obszarów Wiejskich „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” zorganizowało  w dniach 19 - 21czerwca 2018 r. wyjazd studyjny do województwa małopolskiego pn.Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego w rozwoju gospodarczym i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej”. Partnerzy projektu to Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/06/2018
Zioła w kuchni i naturalnej kosmetyce
Pod takim hasłem, w przepięknym miesiącu maju, mieszkanki gmin Stargard i Marianowo wzięły udział w warsztatach zielarskich zorganizowanych  przez Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „Samb-a” w ramach operacji z zakresu projektów grantowych.
Zostały  one zrealizowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020, poddziałanie “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Celem operacji  było zwiększenie wiedzy na temat znajomości ziół, zarówno uprawianych jak i pozyskiwanych ze środowiska naturalnego, wykorzystania ich w kuchni domowej, profilaktyce zdrowotnej oraz kosmetyce  naturalnej. Osobą prowadzącą warsztaty była pani Anna Górczewska- Olejnicka. Posiada ona  bardzo duże doświadczenie i wiedzę z zakresu zielarstwa, gdyż od 20 lat prowadzi gospodarstwo ekologiczne  specjalizujące się w zielarstwie , posiada również edukacyjny ogród zielarski wpisany do krajowego  rejestru edukacyjnych gospodarstw.
Przedsięwzięcie składało się z dwóch warsztatów i wyjazdu do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, w którym również poszukiwano roślin służących do wyrobów kosmetyków i nadających się do wykorzystania w kuchni. Uczestnicy warsztatów wynieśli nie tylko teoretyczną wiedzę, ale praktykowali sporządzając ziołowe oleje, octy, soki i kosmetyki. Ponadto każdy uczestnik otrzymał komplet sadzonek  ziół z hodowli pani Ani.
W przyszłości, dzięki wymianie, na pewno powiększy się kolekcja jakże wyśmienicie pachnących ziół, które zagoszczą na stołach niejednego domostwa. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/06/2018
12 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie ”WIR” przeprowadziło szkolenia
12 czerwca (wtorek) o godz. 9.30 odbyło się szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych. Uczestnikami byli przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy na realizację operacji, głównie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Wniosek omówiła Pani Dominika Gajlewicz przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. Zbliża się pierwszy termin składnia wniosków zadeklarowany przez Beneficjentów.
Kolejne szkolenie odbyło się o godz. 12.00 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Licznie zgromadzeni uczestnicy zapoznali się z zasadami dofinansowania, wypełnianiem wniosku i sporządzaniem biznesplanu.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 14/06/2018
Zamieszczono 11/06/2018
Zamieszczono 11/06/2018
Piknik Rodzinny z Rybką w Tle
 
9 czerwca przy Jeziorze Sicina w Pyrzycach odbył się „Piknik Rodzinny z Rybką w Tle” będący częścią projektu współpracy pn. „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem”, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020 realizowanym przez trzy lokalne grupy działania: Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" w Barlinku i Stowarzyszenie „Partnerstwo  Drawy z Liderem Wałeckim” w Złocieńcu.
Celem projektu jest promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem  w tym bogactwa naszych wód, promocji dziedzictwa kulturowego rybactwa oraz w szerokim zakresie edukacja rybna.
 
W programie pikniku były rodzinne zawody wędkarskie, konkurs kulinarny – „Jedz ryby będziesz zdrów- najsmaczniejsza potrawa z ryb słodkowodnych”, panel szkoleniowy- Czy ryby nie mają głosu? Ciekawostki z życia ryb oraz prezentacja operacji zrealizowanych w ramach PO RYBY z wcześniejszego okresu finansowania. Pobyt uatrakcyjniały występy zespołów Folk on z Granowa, Pyrzyczanki, Kapeli Bez Zagrychy, a także konkursy dla dzieci, degustacja ryby z innowacyjnego mobilnego grilla-wędzarni i obowiązkowo grochówka z wkładką. Przez cały czas trwania imprezy otwarta była strefa dla dzieci: dmuchańce, zjeżdżalnie, bańki, baloniarz, popcorn.
                Partnerzy projektu współpracy zapraszają na organizowane na obszarze swoich Lokalnych Grup Działania imprezy:
7 lipca Stowarzyszenie "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim zaprasza na  imprezę  "Nie siedź w domu rusz nad wodę" do Cieszyna na Wyspę Ostrów na Jeziorze Siecino w gminie Złocieniec  oraz
29 września na  spotkanie plenerowe pn. "Turystyka wędkarstwa szansą rozwoju regionu" w Domu Kultury  Złocieńcu
18 sierpnia Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"  zaprasza na Targi Rybackie w Dębnie, nad jeziorem Lipowo oraz
25 sierpnia Zawody  spinningowe z łodzi/pontonów pn. "Rybka z pietruszką";  nad jeziorem Karsko-Nowogródek.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 07/06/2018
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu
4 maja Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowę na realizację projektu „Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo- historycznego w rozwoju gospodarczym i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej” w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem operacji jest zapoznanie grupy 24 osób z zagadnieniami dotyczącymi ekomuzeum poprzez wyjazd studyjny. Uczestnicy wyjazdu są liderami na obszarze województwa zachodniopomorskiego i są zainteresowani powstaniem innowacyjnych form turystyki. Grupa ta ma poznać działanie ekomuzeów na przykładzie województwa małopolskiego, które posiada funkcjonujące ekomuzea ( w zachodniopomorskim nie ma żadnego) i zapoznać się jak funkcjonuje sieć różnych podmiotów (rolnicy, przedsiębiorcy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe) w tworzeniu oferty turystycznej, kulturalnej obszaru. Województwo małopolskie jako jedyne w kraju posiada już sieć EKOMUZEÓW. Uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania co daje ekomuzeum, czy nastąpi wzrost zainteresowania turystycznego obszarem, a co za tym idzie gospodarczy, jak tworzy się sieć atrakcji, obsługi i wsparcia dla uczestników procesu, czy można pozyskać środki na utworzenie ekomuzeum. W ramach konkursów dofinansowanych ze środków unijnych np. ogłaszanych przez LGD są wnioskodawcy związani z działalnością turystyczna i okołoturystyczną, ale beneficjenci ci rzadko tworzą sieć porozumień w celu pozyskania klienta raczej każdy działa na własna rękę. Pokazanie, żre poprzez ekomuzea czyli sieć rozproszonych podmiotów z różnych sektorów może stworzyć ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu i wykorzystania potencjału województwa w szczególności mało znanego jak wynika ze statystyki Pasa Pojezierza Zachodniopomorskiego jest odpowiedzią na stawiany problem.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego