2018 cd. - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

2018 cd.

Archiwum Aktualności
Zamieszczono 18/12/2018
W grudniu zrealizowaliśmy szkolenia i konkurs
11 grudnia w Stargardzie w Stargardzie odbyło się szkolenie „Podejmowanie działalności gospodarczej – wskazanie dostępnych dróg rozwoju zawodowego, podstawy prawne, dotacje”. Zaprosiliśmy osoby planujące podjąć działalność. W tematach był m.in. pomysł na firmę, plusy i minusy działalności, formy opodatkowania, marketing, promocja, sprzedaż. W ramach dobrych praktyk swoimi doświadczeniami podzieliły dwie beneficjentki, które uzyskały po 50 tys. zł premii na uruchomienie swojej działalności i z powodzeniem ja prowadzą.
12 grudnia w Kozielicach i 14 grudnia w Chociwlu odbyły się szkolenia z questingu, który jest nauką przez zabawę. To rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach (ulotce). Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata Duda pokazując zebranym to, czego często nie wiemy o swoich miejscowościach. Każda gmina członkowska Stowarzyszenia otrzyma opracowany quest.

Pliki do pobrania: (format zapisu plikó - spakowane .rar)


Zamieszczono 04/12/2018
Niepodległościowy Dzień Sportu w szkole
W dniu 30 listopada 2018 r. w suchańskiej szkole od  godzin rannych dominował sport, a to za sprawą imprezy pod nazwą „Niepodległościowy Dzień Sportu” w ramach animacji „W zdrowym ciele zdrowy duch" organizowanej przez Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Gminę Suchań oraz Szkołę Podstawową w Suchaniu.
Sportowe zmagania przy gorącym dopingu wszystkich uczniów szkoły dotyczyły wszystkich grup wiekowych uczniów. Znalazły się więc zawody dla najmłodszych  pn. "Ale Frajda", turniej sprawnościowy "Suchański Turbo Kozak" oraz budzący największe emocje mecz unihokeja pomiędzy szkolną drużyną dziewcząt a połączonymi siłami rodziców i nauczycieli. We wszystkich konkurencjach z bardzo dużym zaangażowaniem udział wzięli rodzice, nauczyciele i ich najwięksi konkurenci czyli uczniowie. Uczestnicy zmagań sportowych  zostali obdarowani nagrodami i medalami.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 04/12/2018
Podsumowanie wyników konkursu fotograficznego dla fotografów amatorów „Ciekawe, ciekawsze, najciekawsze…! Nasze Dziedzictwo”-
30 listopada w Stargardzie odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie „Ciekawe, ciekawsze, najciekawsze…! Nasze Dziedzictwo” na które zaproszono jego uczestników.  Nadesłane zdjęcia w dniu 15 listopada 2018 r. oceniło trzyosobowe jury w składzie: Przewodniczący - Tadeusz Surma (zawodowy fotograf) i członkowie Barbara Jaroszek (przedstawiciel Rady) i Jerzy Makowski (wiceprezes Stowarzyszenia).
Celem konkursu była wszechstronna prezentacja amatorskich fotografii i zachęcenie osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych o tematyce wiejskiej, zwrócenie uwagi na walory historyczne, uroki krajobrazowe i przyrodnicze obszaru Stowarzyszenia oraz promocja miejsc wartych zobaczenia i zachęcenie potencjalnego turysty do odwiedzenia obszaru.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 28/11/2018
Zamieszczono 23/11/2018
Zamieszczono 21/11/2018
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
Rada Stowarzyszenia spotyka się w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - konkurs nr 3/2018/R.
Początek posiedzenie o godzinie 1430 .
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5,  II piętro.
Zakres tematyczny ocenianych operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.
Program w załączeniu.

Zamieszczono 20/11/2018
Zamieszczono 16/11/2018
Umieszczono 16/10/2018
Umieszczono 16/10/2018
Zamieszczono 15/11/2018
KONKURS „DZIEDZICTWO KULTUROWE”
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie
zaprasza do uczestnictwa w konkursie pn. ”Dziedzictwo Kulturowe” zorganizowanym dla obszaru działania 14 gmin tj. Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Marianowo, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard, Suchań, Warnice. Uczestnikami mogą być– osoby fizyczne, KGW, organizacje pozarządowe z obszaru 14 gmin - członków LGD. Tematyka: zarówno rękodzieło jak i kulinaria związane z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Kategoria - rękodzieło w tym podkategorie: koronkarstwo, hafciarstwo, płaskorzeźba, rzeźba, prace związane z obrzędami lub kulinaria w tym ciasta, potrawy, napoje.
W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia udziału (do 12 grudnia 2018 r.)

- formularz zgłoszeniowy >>> pobierz
- regulamin konkursu >>> pobierz
Zamieszczono 30/10/2018
Szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju „RODO - rozporządzenie o ochronie danych w Stowarzyszeniu WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju”
9 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard odbyło się szkolenie skierowane  głównie dla Członków Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.  W szkoleniu wzięły również udział dwie przedstawicielki LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego i pracownicy biura. W programie prowadząca poinformowała jak legalnie przetwarzać dane osobowe, jakie są prawa osób których dane są przetwarzane oraz omówiła dokumentację i czynności wymagane przez RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Należy zawsze pamiętać, że informacje są aktywem, który, podobnie jak inne ważne aktywa biznesowe, są cenne dla biznesu i wymagają ochrony przed różnymi zagrożeniami. Ponadto bądźmy czujni, bo informacja którą powinniśmy chronić może być wszędzie np: przechowywana w systemach komputerowych (serwery plików, komputery użytkowników, urządzenia mobilne, bazy, aplikacje); pisana, drukowana; przechowywana w formie papierowej (dokumentacja, umowy, projekty, plany); przechowywana na różnych nośnikach dyski optyczne CD\DVD, dyski przenośne, przenośne, taśmy magnetyczne, karty pamięci, PenDrive); przesyłana faksem; przesyłana pocztą elektroniczną. System zarządzania bezpieczeństwem informacji chroni poufności, integralność i dostępność informacji przez zastosowanie procesu zarządzania ryzykiem i daje pewność dla zainteresowanych stron, że ryzyko jest odpowiednio zarządzane. Utrzymanie odpowiedniego poziomu świadomości pracowników, współpracowników, członków organów Stowarzyszenia w zakresie wiedzy koniecznej o bezpieczeństwie informacji  to mniejsza liczba incydentów.
Zamieszczono 24/10/2018
Powstanie Ińskiej Izby Pamięci
Projekt obejmujący remont pomieszczeń po byłej stacji wąskotorowej, w których powstała Ińska Izba Pamięci otrzymał dofinansowanie  z  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, to jeden z najciekawszych projektów będących przykładem dobrej współpracy organizacji pozarządowych i samorządu.  Gmina  nieodpłatnie przekazała lokal po byłym dworcu  Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych KADAM, które otrzymało dofinansowanie na remont pomieszczeń, zakup gablot, mebli,  a Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowej SEMAFOR zebrało eksponaty.
Stargardzka Kolej Wąskotorowa  liczyła 119,6 km torów o szerokości 1000 mm.  Pierwszą  linię Stargard- Stara Dabrowa –Ińsko  otwarto w styczniu 1895 r dwa lata później powstał kolejny odcinek z Ińska do Jankowa Pomorskiego, który łączył się z Drawskiem Pomorskim. W latach 60-tych XX wieku część linii zamknięto.  W 1996 r. została zamknięta kolejna linia ze Starej Dąbrowy do Ińska i Dobrzan, a w 2001 ostatnia czynna linia ze Stargardu do Dobrej Nowogardzkiej. Po dawnej kolejce pozostał budynek dworca oraz  pracownicy kolei, którzy  przechowywali latami pamiątki po dawnym zakładzie pracy. Pomysł zrodził się wcześniej, ale brakowało środków na jego realizację, dopiero otwarcie konkursu przez Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju i otrzymanie dotacji unijnej pozwoliło zrealizować marzenia wielu osób zaangażowanych w projekt. Ze środków gminy i własnych stowarzyszeń powstał także chodnik i nasadzenia. Na otwarcie Ińskiej Izby Pamięci przyszło wielu mieszkańców Ińska w tym dawni pracownicy, którzy oglądali eksponaty, zdjęcia pokazujące historię kolejki wąskotorowej i tego niewielkiego miasteczka położonego na Wyżynie Ińskiej w sercu Ińskiego Parku Krajobrazowego.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/10/2018
Zamieszczono 18/10/2018
Zamieszczono 18/10/2018
Zamieszczono 15/10/2018
Kliknij w plakat i powiększ >>>
Zamieszczono 10/10/2018
Szkolenia w październiku
04 października 2018r. odbyło się szkolenie z wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze” w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „WIR”. Szkolenie dotyczyło dwóch zakresów dofinansowań tj. Przedsięwzięcia 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia oraz Przedsięwzięcia 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 02/10/2018
Zamieszczono 01/10/2018
Seminarium w Złocieńcu „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu”– projekt współpracy.
W sobotę 29 września odbyło się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Złocieńcu seminarium pn. „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu” zorganizowane w ramach projektu współpracy przez Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim. Projekt współpracy realizują trzy Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Lider Pojezierza. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 02/10/2018
W zdrowym ciele zdrowy duch - rodzinny rajd wokół Jeziora Kamienny Most
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w sobotę tj. 29 września 2018 r. zorganizowało w ramach środków unijnych poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  rodzinny rajd wokół Jeziora Kamienny Most. W rajdzie udział wzięli mieszkańcy z gmin: Chociwel, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stargard.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 28/09/2018
Zapraszamy na szkolenie
z wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze” w ramach wdrażania LSR  Stowarzyszenia „WIR”.
Termin szkolenia 04 października 2018r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia godz.13.00.
Zakresy dofinansowań:
Przedsięwzięcie 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia.
Zakres tematyczny operacji.
Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.
W programie:
1. Prezentacja wybranych elementów z LSR Stowarzyszenia „WIR oraz z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
 2. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.
3. Karta opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
4. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania, wybrane elementy procedury oceny wniosków, możliwość złożenia protestu - zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. 7. Test sprawdzający wiedzę
5. Ocena zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu, dotyczy przedsięwzięcia 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia.
Zamieszczono 25/09/2018
Zamieszczono 18/09/2018
Szkolenie wyjazdowe do  Ekomuzeum Doliny Noteci .
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 27 sierpnia 2018 roku szkolenie wyjazdowe pn.” Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, społecznymi, publicznymi- poszukiwanie na drodze tworzenia ekomuzeów LGD”.  Najbliższe znajduje się w województwie w województwie kujawsko-pomorskim jest to Ekomuzeum Doliny Noteci, które stanowi  kulturalno-turystyczną sieć wartych odwiedzenia obiektów, interesujących wydarzeń oraz ciekawych miejsc podnoszących  poziom atrakcyjności powiatu nakielskiego i dostarczających wiedzy na temat regionu historycznej Krajny i Pałuk. W wyjeździe wzięli udział beneficjenci, którzy aplikowali o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD lub uczestniczyli w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie ”WIR”. Byli to przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, którzy związani są z rozwojem turystki i dziedzictwa kulturowego obszaru wdrażania LSR. Celem szkolenia było pokazania tworzenia marki turystycznej w oparciu o ekomuzeum, które jest innowacyjną formą rozwoju turystyki. W ramach programu odwiedzono gospodarstwo agroturystyczne” Stodoła”, które od siedemnastu lat świadczy usługi gastronomiczne w oparciu o stare receptury, a także prowadzi ośmiodołkowe pole golfowe w miejscowości Olszanka. W Nakle nad Notecią w Muzeum Regionalnym dowiedzieliśmy się historii o tym regionie, a w gospodarce pasiecznej poznaliśmy tajniki produkcji miodu-  produktu lokalnego. W Ślesinie zwiedziliśmy zabytkowy kościół drewniany i degustowaliśmy gęsinę- produkt z którego słynie ta kraina. Wszystkie odwiedzane miejsca należą do sieci ekomuzeum o której opowiedziała i zaprezentowała Pani Dyrektor biura LGD. Uczestnicy wyjazdu zgłębili wiedzę w jaki sposób dziedzictwo historyczne, kulturowe można wykorzystać w tworzeniu marki turystycznej obszaru.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/09/2018
Zamieszczono 17/09/2018
Zamieszczono 12/09/2018
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- rodzinny rajd wokół jeziora Kamienny Most
 
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Kołem Terenowym PTWzK i Stowarzyszeniem Forum Chociwelskie organizuje w dniu 29 września 2018 ( sobota) rodzinny rajd wokół jeziora Kamienny Most, rajd  realizowany jest w ramach działań animacyjnych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej .
Zamieszczono 12/09/2018
ZAWIADOMIENIE 
Informujemy, że dnia 19 września 2018 r. (środa) o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia WIR  - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące złożonych dwóch protestów w ramach  konkursu nr 4/2018 w zakresie -  PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Termin: 19.09.2018 r. o godz. 14:00.
Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5,  II piętro. czytaj całość  >>>
Zamieszczono 24/08/2018
Szkolenie wyjazdowe w Juchowie
Stowarzyszenie”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało szkolenie wyjazdowe w dniu 21.08.2018 do gospodarstwa ekologicznego i biodynamicznego do Juchowa prowadzonego przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego. Fundacja na bazie byłego PGR prowadzi gospodarstwo ekologiczne i biodynamiczne na powierzchni ok.1900 ha. Zgodnie z misją „W zgodzie z naturą i poszanowaniem ludzi, zwierząt oraz Ziemi” prowadzona jest gospodarka rolna stosująca preparaty biodynamiczne, wykorzystuje się rytmy kosmiczne, nie skaża się środowiska. Rolnictwo biodynamiczne prowadzone jest w obiegu zamkniętym, zwierzęta( ok.650 sztuk w tym 350 krowy mleczne) otrzymują paszę głownie trawy(łąki i 2-letnie mieszanki traw, koniczyny, lucerny, ziół), a w okresie zimowym siano, z obornika produkowany jest kompost, którym nawozi się pola. W gospodarstwie dodatkowo prowadzi się 5 ha ogród warzywny i 6 ha ogród ziołowy. Kolejną działalnością fundacji jest prowadzenie różnych programów edukacyjnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Wszystko po to, aby zwiększyć wiedzę, świadomość, doświadczenie w zakresie współpracy człowieka i środowiska, pokazanie aspektów prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, gdzie produkowana jest zdrowa żywność, dbania o środowisko, zwierzęta, które w nim żyją. To co wyróżnia Juchowo Farm jest prowadzenie programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w ramach którego działa Pracownia Terapeutyczna, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi ( Nasi Ludzie) mogą pracować, odbywać próby pracy, praktyki, staże. Osoby niepełnosprawne zajmują się przetwórstwem ziół, warzyw, owoców. W ramach środków dofinansowanych z UE buduje się zakład przetwórstwa, który docelowo zatrudniać będzie 50 osób niepełnosprawnych, dla osób tych planuje się wybudować także mieszkania.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 24/08/2018
Znaszli swój WIR- szlakiem zabytkowych kościołów
Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 21 sierpnia 2018 r. szkolenie wyjazdowe pn.”Znaszli swój „WIR”- szlakiem zabytkowych kościołów. Trasa wiodła przez trzy członkowskie gminy, w Suchaniu uczestnicy poznali historię zakonu joanitów, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju Suchania i zwiedzili kościół z XV wieku pw. Św. Jana Ewangelisty. Kolejnym punktem była w gminie Marianowo o średniowiecznym rodowodzie miejscowość Dzwonowo, która należała do cysterek z Marianowa. W miejscowości zachował się kamienny kościół z przełomu XV/XVI wieku oraz zabytkowy pałac z końca XVIII wieku wraz z parkiem podworskim. W niewielkiej miejscowości Bobrowniki położonej w gminie Chociwel uczestnicy poznali historię zabytkowego kościoła wraz z przepięknym wyposażeniem. Na końcu Chociwel, gdzie zachował się gotycki kościół z tzw. wieżą przejazdową oraz jego wyposażenie: ołtarz, ambona, organy, element dawnego pomnika. Miejscowości te były związane z rodziną von Wedel, dawnym rodem rycerskim, który na obszarze między innymi gmin Marianowo i Chociwel posiadał swe majątki, był także fundatorem wielu kościołów. O tym wszystkim opowiadała Pani Arleta Majewska.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/08/2018
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – Kozielice 18 sierpnia
 
W ramach działań promujących zdrowy tryb życia w hali sportowej w Kozielicach odbyły się TURNIEJE: PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN I PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Zwykłe „Razem” z Kozielic we współpracy ze Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Jest to kolejna sportowa impreza przeprowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania. Zawodnicy i goście otrzymali poczęstunek. Wszyscy dobrze się bawili, rywalizowali i ćwiczyli  hart ducha. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 21/08/2018
Wizyta studyjna – ekomuzea na obszarze LGD „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk
 27 sierpnia (poniedziałek) Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju organizuje wizytę studyjną w Nakle nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskim) pn. „Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, społecznymi, publicznymi – poszukiwania na drodze tworzenia ekomuzeów LGD”. Grupa studyjna odwiedzi Stowarzyszenie LGD „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk” aby zapoznać się z tą tematyką. Celem wizyty jest zapoznanie uczestników wyjazdu z ideą ekomuzeów, tworzeniem sieci atrakcji, obsługi i wsparcia dla uczestników tego zakresu. Osoby tworzące ekomuzea na obszarze tej Lokalnej Grupy Działania podzielą się swoimi doświadczeniami. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego