PORiM - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PORiM

Projekt współpracy
Umieszczono 24/05/2018
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/05/2018
16 maja 2018 - Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu współpracy „Bogactwo naszych wód- promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem”
 
16 maja Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju  podpisało umowę na dofinansowanie projektu współpracy pn. „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem”, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze  na lata 2014-2020 realizowanego przez  Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.
Projekt ma na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym  dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury, prezentację dobrych praktyk-projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych, promocję walorów przyrodniczych i  kulturowych obszaru LGD, propagowanie wykorzystania ryb słodkowodnych w żywieniu człowieka.
Główne zadania projektu współpracy i przewidywane rezultaty to:
1. Organizacja pięciu działań promocyjno-edukacyjnych  w tym:
 - organizacja imprezy wykorzystującej zasoby lokalne   pn. „Piknik Rodzinny z Rybką w Tle” w Pyrzycach nad jeziorem Sicino;
- zorganizowanie wydarzeń w zakresie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich pn. „Rybka z pietruszką” w Karsku; 
- organizacja imprezy wykorzystującej zasoby lokalne  pn. „Targi Rybackie” w Dębnie;
- organizacja imprezy wykorzystującej lokalne zasoby pn. ”Nie siedź w domu rusz nad wodę” w Cieszynie gm. Złocieniec;
- organizacja seminarium „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu”.
2. Prezentacja operacji zrealizowanych w ramach środków unijnych.
3. Zaprezentowanie dziedzictwa kulinarnego z wykorzystaniem dań, potraw rybnych-warsztaty, konkursy kulinarne.
4. Wydanie publikacji pn. ”Jedz ryby będziesz zdrów”- przepisy kulinarne”.
5. Wydanie mapy - przewodnika wędkarskiego.
6. Wydanie gry planszowej pn. ” Dziedzictwo naszych wód”.
7. Promocja projektu.
8. Opracowanie i opublikowanie co najmniej siedmiu artykułów o Projekcie i publikacja ich na stronach partnerów.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 16/04/2018
13 kwietnia 2018 r. – Złożenie wniosków o dofinansowanie projektu współpracy z PORiM
13 kwietnia  Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim złożyli w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie projektu współpracy pn. „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem”, w ramach środków objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Planowany budżet to 227 368,44 zł, każdy z partnerów dysponuje kwotą dofinansowania 72 000 zł, wkład własny na poziomie 5 %.
Celem operacji jest promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem  w tym bogactwa naszych wód, promocji dziedzictwa kulturowego rybactwa oraz w szerokim zakresie edukacja rybna poprzez organizację imprez promocyjno-informacyjnych oraz szkoleń, na których Partnerzy Projektu zaprezentują  obszary historycznie związane z rybactwem, które występują w zasobach współpracujących lokalnych grup działania . Poprzez wykłady, konkursy przygotowane wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym  zamierzamy  zwiększyć wiedzę i świadomość mieszkańców  na temat bioróżnorodności wód, ochrony jezior i rzek w tym walki z kłusownictwem. W ramach zawodów wędkarskich, konkursów kulinarnych, wydanych publikacji, gry, a także zaprezentowaniem dobrych praktyk tj. operacji które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych z programów rybackich będziemy promować wykorzystanie ryb słodkowodnych z naszych obszarów w żywieniu ludzi w wykorzystaniu ich w działalności rybackiej, a jednocześnie będziemy promować unikatowe dziedzictwo przyrodnicze, historyczne naszych jezior i rzek. Wszystkie te działania wpisują się w cele i przedsięwzięcia Lokalnych Strategii Rozwoju Partnerów Projektu.

Zamieszczono 31/03/2018
29 marca 2018 r. – Podpisanie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu współpracy

29 marca trzy lokalne grupy działania realizujące dwufunduszowe strategie tj.: Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim podpisali umowę o partnerstwie w zakresie realizacji projektu współpracy w ramach środków objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
PREAMBUŁA
Partnerzy zamierzają zrealizować projekt pn. „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem” dalej zwany „Projektem”, na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
W załączeniu scan umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego