2016 - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

2016

Archiwum Aktualności
Zamieszczono 30/09/2016
Bezpłatny kurs językowy i praktyka w Irlandii
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt. projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób".
 
Szczegóły dotyczące projektu:
Zapraszamy do udziału w projekcie |Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób| dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.
W ramach projektu zapewniony jest udział w bezpłatnych szkoleniach oraz zagranicznej praktyce zawodowej. 

I etap:Celem jest przygotowanie Uczestników do zagranicznej praktyki poprzez zapewnienie m.in.: 
•wsparcia psychologicznego, 
•szkoleń językowych – j. angielski, 
•przygotowania kulturowego. 

II etap:Uczestnicy wylatują na ponad 2-miesięczną praktykę zawodową do Irlandii. Efektem wsparcia będzie zdobycie międzynarodowego doświadczenia w branży, określonej indywidualnie dla każdego uczestnika w tym m.in. 
•W gastronomii (kucharz, kelner), 
•W sprzedaży (sprzedawca, pomoc sprzedawcy), 
•W biurze (pracownik biurowy), 
•W produkcji (monter, pracownik linii produkcji). 
Dodatkową zaletą będzie nauka branżowego języka angielskiego. 

III etap:Po powrocie do Polski uczestnicy skorzystają m.in. z: 
•Kursów zawodowych potwierdzonych egzaminem zewnętrznym zgodnie z odbytą zagraniczną praktyką, 
•Zorganizowanych spotkań z członami związków pracodawców. 
Dzięki temu Uczestnicy poznają swoich potencjalnych pracodawców i dowiedzą się jak przygotować się do rekrutacji, aby zakończyła się ona sukcesem. 

Do projektu może zgłosić się osoba, która spełnia następujące warunki: 
•jest osobą młodą w wieku 18-35 lat; 
•mieszka w województwie zachodniopomorskim; 
•nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo); 
•nie studiuje dziennie. 

Zapewniamy: 
•zagraniczne praktyki w Cork w Irlandii, 
•zamieszkanie, wyżywienie i koszty dojazdu na praktyki, 
•bezpłatne warsztaty oraz kursy językowe i zawodowe, 
•wysokiej klasy mentorów, doradców zawodowych i trenerów, 
•serwis kawowy i obiad podczas zajęć, 
•bezpłatne materiały szkoleniowe. 

 Zainteresowane osoby prosimy o kontakt,  Ewelina Gielmuda, tel. 665 777 808
Zamieszczono 26/09/2016
KONGRES KOBIET Z OBSZARÓW WIEJSKICH "DZIAŁAMY - ZMIENIAMY"

 
kliknij w obraz i powiększ

Zamieszczono 12/09/2016
UWAGA !!!
Zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Rozporządzenie zamieszczone w zakładce PROW na lata 2014 -  2020, podzakładka legislacje.
Zamieszczono 05/09/2016
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy na spotkanie integracyjne działaczy wędkarskich połączone z towarzyskimi " Zawodami wędkarskimi im. Jana Procha"  czytaj całość
Zamieszczono 23/08/2016
Szkolenie i warsztaty
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza Radę, Zarząd i Mężów Zaufania na szkolenie i warsztaty doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji. Nabór i ocena wniosków oraz realizacja celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin - 15 września 2016 r., sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, rozpoczęcie godz. 12.00.
Grupa szkoleniowa: Rada,  Zarząd, Mężowie Zaufania i pracownicy biura.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
 1. Prezentacja - LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju na lata 2016 – 2023. Cele i wskaźniki.
 2. Omówienie Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” i poszczególnych załączników do regulaminu, w tym:
1)      Podział zadań i zakres odpowiedzialności organów LGD dotyczących operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
2)      Deklaracja poufności i bezstronności,
3)      Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami,
4)      Rejestr interesów członków Rady,
5)      Karta oceny zgodności operacji  z LSR,
6)      Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów.
 1. Procedury wyboru i oceny operacji. 
 2. Omówienie poszczególnych kryteriów wyboru operacji.
 3. Praca uczestników szkolenia z dokumentami sporządzanymi przez członków Rady. Ocena przykładowego wniosku.
 4. Przeprowadzenie testu kompetencji sprawdzającego wiedzę.
Zamieszczono 23/08/2016
Informacja o wyborze Mężów Zaufania
 Stowarzyszenie ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje, że Uchwałą nr 5/14/2016 Zarządu Stowarzyszenia ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju z dnia 17.08.2016 r. powołano do pełnienia funkcji Mężów Zaufania następujące osoby:
1) Danuta Żygadło
2) Dorota Miśkiewicz
 Podstawowym celem tej funkcji będzie czuwanie nad pracami Rady – organu decyzyjnego Stowarzyszenia ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, a w szczególności nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej w zakresie złożonych wniosków w poszczególnych naborach.
Zamieszczono 18/08/2016
Szkolenie dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza przedstawicieli jednostek sektora publicznego na szkolenie dot. poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 14 września (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia godz.10.00, zakończenie 14.00
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Omówienie zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020.
 3. Przerwa kawowa.
 4. Omówienie Karty opisu operacji – załącznika do wniosku o przyznanie pomocy.
 5. Procedura oceny wniosków oraz możliwość złożenia protestu zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
 6. Test kompetencyjny.
Zamieszczono 04/07/2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Zarząd Stowarzyszenia ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, działając na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia, uchwalonego w dniu 17 grudnia 2015 r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszeniem ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, zaprasza członków Stowarzyszenia do zgłaszania swoich kandydatur na funkcję Mężów Zaufania.
Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że Zarząd Stowarzyszenia ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, działając na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia, uchwalonego w dniu 17 grudnia 2015 r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszeniem ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, zaprasza członków Stowarzyszenia do zgłaszania swoich kandydatur na funkcję Mężów Zaufania.... czytaj dalej 

Zamieszczono 01/07/2016
Warsztaty „Abc przedsiębiorczości – działalność gospodarcza w praktyce i teorii” dla Lokalnych Grup Działania.
W dniach 28 i 29 czerwca br., w Ośrodku Agroturystycznym „Młyn Nad Starą Regą” w Tarnowie, gm. Łobez odbyło szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla członków i przedstawicieli biur Lokalnych Grup Działania z terenu Pomorza Zachodniego. ...czytaj całość
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 23/06/2016
4 czerwca Stowarzyszenie WIR przygotowało dla rolników – hodowców bydła mlecznego z gmin Chociwel i Marianowo wyjazd studyjny na "Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych" zorganizowane w Glinnej przez Gminę Stare Czarnowo, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz, Szczeciński Związek Hodowców Bydła, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Koszalinie oraz Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Koszalinie. W programie było m.in.: wystawa bydła mlecznego, pokazy koni, owiec, kóz, gołębi, królików, koni i ptactwa ozdobnego, Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w piciu mleka na czas, krowia zagroda, krowa do dojenia, byk rodeo, krowa do malowania, maszyny rolnicze i wiele innych atrakcji.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 21/06/2016
Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego
Stowarzyszenie „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowę ramową z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i z tej okazji 14 CZERWCA 2016 r w Chociwlu zorganizowało konferencję na którą zaproszono media, przedstawicieli lokalnych samorządów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i mieszkańców obszaru LGD.
Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Rink przedstawiła, ze otrzymaliśmy środki  unijne na lata 2014-2020 z dwóch programów tj z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  w wysokości ponad 15 mln na obszar 14 gmin(Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozielice,  Marianowo, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard, Suchań, Warnice). Pani Prezes przedstawiła planowane terminy otwarcia konkursów, dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą  ma być to  wrzesień,  w następnej kolejności konkursy dotyczące infrastruktury kulturalnej dla JST i organizacji pozarządowych. Do konkursów trzeba się przygotować tak, aby  projekt był kompletny posiadał stosowną dokumentację i pozwolenia wynikające z prawa krajowego. W związku z powyższym  planowane są szkolenia dla członków Rady- osób oceniających operacje jak i samych beneficjentów, podano terminy i miejsca szkoleń.
Podpisanie umowy to również szereg zobowiązań z niej wynikających dla Stowarzyszenia, zobowiązań , które rzutują na otrzymany budżet. Jest kara-obniżenie kwoty wsparcia o 10% i jest nagroda podwyższenie kwoty wsparcia o 20%, w każdej z sytuacji trzeba spełnić zapisane warunki umowy. Aby wszcząć procedurę konkursową potrzebne są wnioski wraz z instrukcją ich wypełnienia, zgodnie z rozporządzeniem dokumenty te ma przygotować ARiMR prawdopodobnie do połowy lipca. Czas nieubłagalnie płynie, ale jesteśmy optymistami i  liczymy na to, że zgodnie z zaplanowanym haromonogramem otworzymy konkursy.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 30/05/2016
Zapraszamy Panią/Pana na XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
Termin: 14 czerwca 2016 r. (wtorek) o godzinie 13:00
Miejsce – Pałac nad Jeziorem, Chociwel, ul. Szkolna 4a ... czytaj całość
Kliknij w zdjęcię żeby powiększyć
Kliknij w zdjęcię żeby powiększyć
Zamieszczono 18/05/2016
PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Stowarzyszenie ”WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju otrzyma dofinansowanie na wdrażanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR )pt.”Włącz się w „WIR” dla rozwoju”. Lokalna Strategia Rozwoju będzie finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich( EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego(EFMR) w ramach Programu Operacyjnego” Rybactwo i Morze”. Dotacja w wysokości 15.922.000,00 zł obejmuje cztery poddziałania: Realizację LSR 2014-2020, Współpracę 2014-2020, Koszty Bieżące 2014-2020, Aktywizację 2014-2020. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 17 maja 2016 r, umowę w imieniu Stowarzyszenia podpisała Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Rink z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 16/05/2016
W ramach poddziałania ”Wsparcie przygotowawcze”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało spotkania z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego oraz mieszkańcami informując o celach, przedsięwzięciach, które Stowarzyszenie jako Lokalna Grupa Działania planuje realizować w związku z rozstrzygniętym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konkursu na Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju....czytaj dalej
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego