PROW - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PROW

Projekt współpracy
22/11/2022
Zamieszczono 08/11/2022
Szlakiem zakonów
Stowarzyszenie ”WIR’-Wiejska Inicjatywa Rozwoju było współorganizatorem szkolenia w dniu 13 października 2022 r pn „Szlakiem zakonów(cystersi, joannici, cysterki)”. Jest to jeden z pakietów turystycznych opracowanych w ramach projektu współpracy pn ”Marka turystyczna- Sieć Ekomuzea”.

Zamieszczono 30/09/2022
Szkolenie Tworzenie marki turystycznej oraz jej zarządzanie i obsługa

Zamieszczono 04/10/2022
TWORZONIE  PAKIETÓW TURYSTYCNYCH NA OBSZARZE LGD STOWARZYSZENIA „WIR”-WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU- WYJAZD STUDYJNY  W DNIU 30-09-2022 R
Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprezentowało w dniu 30 września 2022 r tworzone pakiety turystyczne na obszarze Gminy Marianowo, Chociwel i Ińsko.
Uczestnikami wyjazdu byli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru działania Partnerów  tj. Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” i Stowarzyszenia „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju międzynarodowego projektu współpracy pn.”Marka turystyczna –sieć EKOMUZEA”.

Zamieszczono 04/07/2022
ŚWIĘTO ŚLĄSKA” - wyjazd studyjny w ramach międzynarodowego projektu współpracy
„Marka turystyczna – sieć Ekomuzea”  
 
               W dniach 1-3 lipca uczestniczyliśmy w bardzo ciekawym wydarzeniu kulturalnym - Święto Śląska. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk świętuje co roku swoje urodziny w Koszęcinie, gdzie w pięknym pałacu z urokliwym parkiem ma swoją siedzibę. Do udziału w tej  imprezie zaprosiło Partnerów projektu EKOMUZEA- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska. Pojechaliśmy tam, aby w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, promować nasz obszar, obiekty, miejsca i realizowane działania.

Zamieszczono 30/05/2022
Wyjazd studyjny do Rumunii.
 
Członkowie Stowarzyszenia „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju uczestniczyli w dniach 16.05-21.05.22 w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy „Marka turystyczna- sieć Ekomuzea” finansowanego w ramach operacji Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Zamieszczono 16/05/2022
FESTIWAL TRADYCJI POMORZA ZACHODNIEGO - 14-15.05.2022
Partnerzy Projektu pn. ”Marka turystyczna - sieć EKOMUZEA” Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju ze Stargardu, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z Barlinka, Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty z Górzycy, Stowarzyszenie „LGD Zielone Światło” z Krosna Odrzańskiego uczestniczyli w  dniu 14 maja  2022 w „Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego”. Impreza odbyła się w Ogrodach Przelewice - Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej.

Zamieszczono 10/05/2022
PIKNIK NAD ODRĄ - 07-08.05.2022
Partnerzy Projektu pn. ”Marka turystyczna -sieć EKOMUZEA” Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju ze Stargardu, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z Barlinka, Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty z Górzycy, Stowarzyszenie „LGD Zielone Światło” z Krosna Odrzańskiego uczestniczyli w  dniach 7-8 maja  2022 w „Pikniku nad Odrą”. Impreza odbyła się jak co roku na nabrzeżu Odry w okolicy Wałów Chrobrego. Jest to  jedna z największych imprez plenerowych w Szczecinie i jedne z największych plenerowych targów turystycznych w Polsce. Głównymi elementami imprezy były trzy strefy: Market Tour, Jarmark Rozmaitości oraz strefa food trucków i browarów rzemieślniczych.

Zamieszczono 22/04/2022
Wyjazd studyjny w ramach powstałego pakietu turystycznego pn. „Szlakiem Zakonów” oraz udział w szkoleniu w zakresie zarządzania sieciowymi produktami turystycznymi w dniu 26.04.2022
Cel szkolenia- poznanie dziedzictwa historycznego związanego ze średniowiecznymi zakonami istniejącymi na obszarze Partnerów  Stowarzyszenia ”Lider Pojezierza” i  Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju na przykładzie wybranych zakonów cystersów, cysterek, franciszkanów i joannitów. W trakcie pokazywania poszczególnych elementów pakietów udzielane będzie doradztwo w zakresie animowania i aktywizowania społeczności lokalnej  oraz prezentacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

 
Umieszczono 14/09/2021
Umieszczono 14/09/2021
Zamieszczono 14/06/2021
Marka turystyczna-sieć Ekomuzea
Opisz swój produkt turystyczny, który może na Ciebie zarabiać i promować.  Międzynarodowy projekt współpracy Marka turystyczna - "Sieć Ekomuzea" realizowany jest wspólnie z 6 Lokalnymi Grupami Działania: Lider Pojezierza, Wiejska Inicjatywa Rozwoju - "WIR",  Asociatia GAL Tara Gugulanilor (z Rumunii), "Zielone Światło", “Leśna Kraina Górnego Śląska”, Zieloną Dolina Odry i Warty.
Zgodnie z harmonogramem po konsultacjach społecznych i zespołach tematycznych zostały zaproponowane pakiety turystyczne, jakie będą realizowane na obszarze LGD: Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. 
szablony w załączniku :

 
Zamieszczono 14/05/2021
 Międzynarodowy projekt współpracy - Marka turystyczna - sieć ekomuzeów - szkolenie – „TWORZENIE PAKIETÓW TURYSTYCZNYCH - SZANSĄ NA LOKALNY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ”
 W dniach 5 maja, 7 maja i 11 maja 2021 r  odbyło się dwugodzinne  szkolenie on-line pn. Tworzenie pakietów turystycznych- szansą na lokalny rozwój aktywności społecznej i gospodarczej, które przeprowadził Pan Marek Migdal-Prezes Forum Turystyki Regionów.
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: budowanie pakietu/produktu turystycznego: podstawowe pojęcia i definicje, istota produktu turystycznego, etapy budowania produktu turystycznego: pomysł i cele, inwentaryzacja zasobów (atrakcje, infrastruktura, dostępność komunikacyjna, interesariusze i ich korzyści (wewnętrzni, zewnętrzni w bliższym i dalszym o toczeniu), segmentacja i wybór rynków docelowych, ocena możliwości rynkowych – analiza SWOT, określenie ceny produktu turystycznego (kalkulacja, oferta), reklama i promocja produktu, sprzedaż (kanały dystrybucji, narzędzia). Łącznie uczestniczyło 59 osób reprezentujących sektor gospodarczy, publiczny i społeczny.
Zamieszczono 26/06/2020
Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy pn. BUDOWA TRASY MEGALITYCZNEJ-WROTA CZASU
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 15 czerwca 2020 roku w przelewickim pałacu podpisali umowę z Samorządem Wojewódzkim  na realizację projektu pn. Budowa trasy megalitycznej –WROTA CZASU.
Zamieszczono 09/03/2020
Marka turystyczna - sieć ekomuzeów - międzynarodowy projekt współpracy
Koncepcja utworzenia Ekomuzeum i sieci tych ekomuzeów w ramach projektu współpracy narodziła się już w 2018 r. podczas realizacji międzynarodowych projektów współpracy i spotkania LGD w Kielcach w 2018 roku oraz podczas projektu realizowanego w ramach KSOW przez jednego z partnerów niniejszej umowy partnerskiej, którego celem był wyjazd studyjny do Ekomuzeum Doliny Noteci. “Ekomuzeum to nie jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania”.
Partnerzy Projektu: Lider Pojezierza - koordynator projektu, Stowarzyszenie "WIR"- Wiejska Inicjatywa Rozwoju , Asociatia GAL Tara Gugulanilor z Rumunii, Zielona Dolina Odry i Warty, Lokalna Grupa Działania Zielone Światło i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" przystąpili do realizacji powyższej koncepcji.

Zamieszczono 26/08/2019
WIZYTA PRZEDSTAWICIELI LGD Z RUMUNII
Stowarzyszenie „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Stowarzyszenie ”Lider Pojezierza” gościli przedstawicieli dwóch Lokalnych Grup Działania z Rumunii tj. Asociatia GAL Tara Gugulanior i Asociatia GAL Bazinul Dornelor. W dniu 21 sierpnia 2019 r. grupy te przebywały na obszarze trzech gmin powiatu stargardzkiego: Chociwla, Dobrzan, Ińska. Celem wizyty było przygotowanie międzynarodowego programu współpracy dot. utworzenia sieci Ekomuzeów.


Zamieszczono 27/05/2019
Wizyta w LGD Tara Gugulanilon w Rumunii.
Przedstawiciele dwóch LGD tj. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” i Stowarzyszenia „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju uczestniczyli w wizycie studyjnej w Rumunii na obszarze działania LGD Tara Gugulanilon. Wizyta dotyczyła ustaleń wspólnego aplikowania o środki unijne w ramach projektu współpracy. Obszar działania LGD obejmuje gminę, którą zamieszkuje 1500 osób zamieszkujących trzy miejscowości w tym Sacu, gdzie zakwaterowano nas w obiekcie, który pozyskał środki z Unii Europejskiej. Po spotkaniu z burmistrzem dowiedzieliśmy się, ze środki unijne gmina wykorzystała na budowę kanalizacji, dróg oraz modernizację domu kultury. Temat, który pragniemy wspólnie realizować to powstanie EKOMUZEUM czyli powiązanie siecią różnych beneficjentów ( przedsiębiorcy, rolnicy, sektor publiczny, organizacje pozarządowe i parafie) w celu stworzenia ciekawej oferty turystyczne powstałej w oparciu o lokalne zasoby środowiskowe, kulturowe, historyczne, społeczne itd. Podczas tej wizyty poznaliśmy unikatową przyrodę, wiele cennych obiektów w szczególności zabytkowych kościołów, które w przeciwieństwie do obiektów sakralnych w naszym obszarze są otwarte. Na pewno wspólnym elementem, który nas łączy jest niezmiernie bogate dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, które może być wielką atrakcją turystyczną, a wspólna promocja obszaru Polski i Rumuni może być zachętą do poznania tych państw.
Zamieszczono 23/05/2019
Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”
21 maja w Pszczewie woj. lubuskie Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska zorganizowała konferencję podsumowującą projekt „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”. W tym projekcie uczestniczyło 12 Lokalnych Grup Działania z trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Projekt polegał na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej z system zarzadzania treścią CMS i utworzeniu portalu www o nazwie www.westisthebest.pl. Konferencję poprowadziła Pani Prezes Stowarzyszenia Joanna Bagińska, wzięli w niej udział wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn a z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Arkadiusz Janowicz z-ca dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele wszystkich lokalnych grup uczestniczących w projekcie i inni goście. Po wystąpieniach i prezentacji aplikacji przez firmę programistyczną Amistad Group z Krakowa, która od lat rozwija nowe technologie w zakresie geolokalizacji, nawigacji, turystyki odbyła się część artystyczną przygotowana przez dzieci ze Świebodzińskiego Domu Kultury.

26/05/2019
Zamieszczono 18/05/2018
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu współpracy
"Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”

17 maja br. w Szczecinie 12 Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego podpisały umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie z PROW 2014-2020 projektu współpracy "Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR” Z ramienia województwa umowę podpisał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa. Stowarzyszenie WIR reprezentowała Elżbieta Rink – Prezes Zarządu

Zamieszczono 05/10/2017
Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Młodzieżowa Akademia Komunikacji"
29 września 2017 r. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy międzynarodowej "Młodzieżowa Akademia Komunikacji", zorganizowany przez 11 partnerów – Lokalnych Grup Działania z terenu województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego w Polsce oraz z powiatu opawskiego w Czechach. W ramach projektu młodzież w wieku gimnazjalnym wzięła udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych w terminie 13- 29.08.2017 r. na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz Opavy w Czechach.
Nagrania autorstwa młodzieży uczestniczącej w projekcie "Młodzieżowa Akademia Komunikacji" podczas trwania warsztatów dziennikarskich oraz podsumowanie pobytu młodzieży w województwie zachodniopomorskim i powiecie opavskim znaleźć można pod adresem: http://tvkaura.pl/mak

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/09/2016
Zainicjowany i realizowany przez 11 Lokalnych Grup Działania (dziesięć z Polski z terenu województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i jedna z Czech, z okolic Opavy) projekt współpracy Młodzieżowa Akademia Komunikacji dobiega końca.
Celem projektu jest wzrost innowacyjności, efektywności gospodarowania, wspierania transferu wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz integracja i aktywizacja młodzieży obszaru jedenastu LGD poprzez udział w warsztatach dziennikarskich (telewizyjnych, radiowych, mulimedialnych) z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, turystycznych z poszanowaniem oraz dbałością o środowisko, a także promującego prace na rzecz zmian klimatu, jak również najciekawszych prac podczas zorganizowanej konferencji. Ponadto oprócz ww. poznanie i promocja dziedzictwa z obszaru jedenastu lokalnych grup działania.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/09/2016
Promocja projektu współpracy MAK
Na odbywających się w dniach 8-10 września w Barzkowicach dorocznych Targach Rolnych na stoisku Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza” prezentowaliśmy dotychczasowe efekty realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 09/08/2016
Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „ Młodzieżowa Akademia Komunikacji”

8 sierpnia na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz z Czech podpisało z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka – Pana Jarosława Rzepę umowę na realizację projektu pn. Młodzieżowa Akademia Komunikacji
Umowa podpisana została w ramach poddziałania: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wsparcie w kwocie ponad 0,5 mln zł. W imieniu Stowarzyszenia WIR umowę podpisała Elżbieta Rink – Prezes ZarząduKliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 10/02/2017
Zaproszenie szkół gimnazjalnych do współpracy.
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach międzynarodowego projektu współpracy o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” organizuje, wspólnie z innymi lokalnymi grupami działania, konkurs „Mam talent dziennikarski”. W projekcie współpracy uczestniczyć będzie łącznie 129 osób.
Informacje w pigułce o nas.
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju jest lokalną grupą działania (dobrowolnym, trwałym, niezależnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych), która realizuje lokalną strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. czytaj dalej >>>


Zamieszczono 27/01/2017
Młodzieżowa Akademia Komunikacji „MAK”.

Lokalne Grupy Działania z zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i z Czech przystępują do realizacji międzynarodowego projektu współpracy.Projekt zakłada realizację trzech warsztatów dziennikarskich dla młodzieży gimnazjalnej i nosi nazwę Młodzieżowa Akademia Komunikacji „MAK”.
Celem projektu „MAK” jest m.in.: włączenie dzieci i młodzieży gimnazjalnej do życia regionu oraz zainteresowanie ich miejscem, w którym żyją, nauczenie ich poszukiwania aktualnych tematów, zdobywania informacji, ustnej i pisemnej komunikacji z dorosłymi, nauczenie ich obsługi sprzętu komputerowego i rejestracyjnego, technik prezentacji i marketingu, umożliwienie uczestnikom komunikowania się z zagranicznymi partnerami, zdobycia praktyki w porozumiewaniu się w językach obcych, poznawanie życia w innych regionach i krajach. Kolejnym celem projektu jest zapewnienie lokalnym grupom działania oraz uczestniczącym regionom stałej promocji w trakcie trwania projektu oraz w przyszłości. czytaj dalej >>>

Zamieszczono 23/06/2016
W czasie od 8 do 10 czerwca 2016 roku mieliśmy okazję spotkać lokalnych grup działania z Czech, Słowacji i Polski na tradycyjnej imprezie, która odbyła się pod auspicjami Krajowej Sieci LGD Czech - Leader FEST 2016 Jeseniki. Miejscem 5. Leader FESTu wybrano malownicze miasteczko - uzdrowisko Karlova Studánka. ...czytaj dalej 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 23/05/2016
Spotkanie z MAS OPAVSKO Lokalną Grupą Działania z Czech.
                Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Liderem Pojezierza i Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” uczestniczyło w dniach 6-8.05.2016 w spotkaniu  dotyczącym realizacji międzynarodowego projektu współpracy pn „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” w Czechach. W projekcie uczestniczą LGD z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz MAS OPAVSKO z Czech.  MAS OPAVSKO obchodziło swój jubileusz 10 -lecia  istnienia, wraz ze starostwem opawskim zorganizowali prezentację projektów zrealizowanych w ramach poprzedniej perspektyw, pokazy  stoisk producentów produktów lokalnych, występy artystyczne zespołów, grup teatralnych i wiele innych atrakcji...czytaj dalej 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego