PORiM- ogłoszenia + pliki - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PORiM- ogłoszenia + pliki

Konkursy
Zamieszczono 09/02/2023
KONKURS NR 1/2023/R
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 10 marca 2023 r. do  27 marca 2023 r. godz. 14.00
Miejsce składania wniosków:
W biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji -1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii,

Zamieszczono 02/12/2021
KONKURS NR 1/2021/R
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 31 grudnia 2021 r. do  28 stycznia 2022 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa,

Zamieszczono 13/08/2020
KONKURS NR 2/2020/R
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: :   od 11 września 2020 r.  do 9 października 2020 r. do godz. 14.00
Miejsce składania wniosków:
Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Zakres tematyczny operacji - 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Zamieszczono 27/05/2020
KONKURS NR 1/2020/R
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 24 czerwca 2020 r. do  14 lipca 2020 r.
Miejsce składania wniosków:
Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR”  – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa,
Materiały do pobrania:

1_ogłoszenie  pobierz >>>

2 wniosek z instrukcją i oświadcz pobierz >>>

3 karta opisu operacji wzór pobierz >>>

4 kryteria wyboru operacji pobierz >>>

5 biznes plan uproszczony 2014-2020 pobierz >>>

6 umowa z załącznikami pobierz >>>

7 załączniki do wniosku o dofinansowanie  pobierz >>>


Zamieszczono 26/08/2019
KONKURS NR 1/2019/R
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 23 września 2019 r. do 22 października 2019 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa,

Konkurs nr 1/2019/R

Materiały do pobrania:

1 ogłoszenie - pobierz

2 wniosek z instrukcją i oświadczenie - pobierz

3 karta opisu operacjo wzór - pobierz

4 kryteria wyboru operacji - pobierz

5 biznes plan uproszczony 2014-2020 - pobierz

6 umowa z załącznikami - pobierz

7 zał. do wniosku o dofinansowanie - pobierz
Zamieszczono 02/10/2018
KONKURS NR 3/2018/R
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: :   od 29 października 2018 r.  do 15 listopada 2018 r. do godz. 15.00
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, pokój 311, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem,
Zamieszczono 27/08/2018

KONKURS NR 2/2018/R
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 24 września 2018 r.  do 08 października 2018 r. do godz. 15.00
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, pokój 311, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia, w ramach poniższych celów:


Konkurs nr 2/2018
 
Materiały do pobrania:

 - ogłoszenie konkursu - pobierz
 
- kryteria wyboru operacji - pobierz
 
 - wniosek o dofinansowanie z instrukcją - pobierz
 
 - karta opisu operacji wzór  - pobierz
 
 - zał do WoD oświadczenie o niedyskryminacji.. - pobierz
 
-  umowa z załącznikami - pobierz

wniosek o płatność z instrukcją - pobierz

zał do WoD oświadczenie o niezakończeniu operacji - pobierz

- biznes plan uproszczony - pobierz

- wniosek o płatność z instrukcjami i klauzlami RODO - pobierz
 
Zamieszczono 07/05/2018

KONKURS NR 1/2018/R
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 04 czerwca 2018 r. do 03 lipca 2018 r. do godz. 15.00
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, pokój 311, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Konkurs nr 1/2018
 
Materiały do pobrania:

 - ogłoszenie konkursu - pobierz
 
- kryteria wyboru operacji - pobierz
 
 - wniosek o dofinansowanie z instrukcją - pobierz
 
 - karta opisu operacji wzór  - pobierz
 
 - zał do WoD oświadczenie o niedyskryminacji.. - pobierz
 
-  umowa z załącznikami - pobierz

wniosek o płatność z instrukcją - pobierz

zał do WoD oświadczenie o niezakończeniu operacji - pobierz
 
Zamieszczono 06/09/2017

KONKURS NR 7/2017

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 04 października 2017 r. do 31 października 2017 r. do godz. 15.00
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, pokój 311, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Konkurs nr 7
 
Materiały do pobrania:

 - ogłoszenie konkursu - pobierz
 
- lokalne kryteria wyboru - pobierz
 
 - karta opisu operacji - pobierz
 
 - wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją  - pobierz
 
 - wzór umowy z załącznikami - pobierz
 
-  wniosek o płatność z instrukcją - pobierz

- uproszczony business plan - pobierz
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego