2019 - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

2019

Archiwum Aktualności
Zamieszczono 11/02/2021
Kształtowanie postaw proekologicznych – konkurs pn. „EKOLOGIA I TRADYCJA”

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „EKOLOGIA I TRADYCJA”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Koło Gospodyń Wiejskich w Nosowie gmina Suchań.
Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godz. 1200 w świetlicy wiejskiej w Nosowie gmina Suchań. Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania.
 Konkurs jest odpowiedzią na apel sadzimy drzewa, a jednocześnie  związany jest z bożonarodzeniową  tradycją. W ramach konkursu będą dwie kategorie – „Najpiękniej ubrana choinka”, gdzie uczestnicy samodzielnie przygotują ozdoby bożonarodzeniowe na choinkę a po świętach jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne  posadzą drzewka w miejscach publicznych.  Druga kategoria to „Najsmaczniejsze świąteczne ciasto” i będzie to własnoręcznie upieczone ciasto z wykorzystaniem  dawnych bądź rodzinnych  receptur.
 
W załączeniu pełna informacja oraz regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe.Zamieszczono 13/11/2019
Kształtowanie postaw proekologicznych – konkurs pn. „EKOLOGIA I TRADYCJA”

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „EKOLOGIA I TRADYCJA”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Koło Gospodyń Wiejskich w Nosowie gmina Suchań.
Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godz. 1200 w świetlicy wiejskiej w Nosowie gmina Suchań. Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania.
 Konkurs jest odpowiedzią na apel sadzimy drzewa, a jednocześnie  związany jest z bożonarodzeniową  tradycją. W ramach konkursu będą dwie kategorie – „Najpiękniej ubrana choinka”, gdzie uczestnicy samodzielnie przygotują ozdoby bożonarodzeniowe na choinkę a po świętach jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne  posadzą drzewka w miejscach publicznych.  Druga kategoria to „Najsmaczniejsze świąteczne ciasto” i będzie to własnoręcznie upieczone ciasto z wykorzystaniem  dawnych bądź rodzinnych  receptur.
 
W załączeniu pełna informacja oraz regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe.Zamieszczono 12/11/2019
ZAWIADOMIENIE

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach:
1) konkursu 2/2019 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PRZEZ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

2) konkursu nr 1/2019/R - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.

Termin posiedzenia: 20 listopada 2019 r. (środa) początek o godzinie 13:30
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro.

W załączeniu programy.
Zamieszczono 31/10/2019
Zapraszamy na szkolenie/warsztaty z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W związku z ogłoszonymi konkursami na stronie stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl, zakładka konkursy, podzakładka PROW ogłoszenie +pliki, Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie 12 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Marianowie ul. Mieszka I 1.
Wnioskodawcami działań z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Konkursy dotyczą niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. W programie:
-  omówienie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
-  sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach PROW (warsztaty) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego,
-  kryteria wyboru operacji i test sprawdzający wiedzę uczestników.


Zamieszczono 28/10/2019
Dobre praktyki - projekty dofinansowane w ramach PROW 2014-2020 oraz w ramach PO „Rybactwo i Morze”
 
Publikacja opracowana przez  Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zawiera szereg najciekawszych i najefektywniejszych  działań w gronie Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego.
Prezentowany wachlarz dobrych praktyk zawiera zwięzły opis:
• organizacji realizującej projekt,
• kontekstu przedsięwzięcia,
• głównego działania projektu,
• konkretnych produktów i rezultatów,
• czasu trwania projektu,
• budżetu (środki finansowe, źródła finansowania).
 

Zamieszczono 23/10/2019
Szkolenia na temat grantów odbyły się w Małkocinie i Kozielicach
Zainteresowani składaniem wniosków w ramach grantu „Akademia wolnego czasu”, licznie przybyli na szkolenia, gdzie mogli dowiedzieć się jakie są zasady pozyskania środków na realizację swoich pomysłów. W ramach szkoleń: 16 października 2019 r. w Małkocinie gm. Stargard i 22 października 2019 r. w Kozielicach  uczestnicy zostali zapoznani z wybranymi elementami z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy na operacje grantowe  „Akademia wolnego czasu”, wspólnie wypełniono wniosek, omówiono Kartę opisu operacji, kryteria wyboru projektów grantowych, wybrane elementy procedury oceny wniosków. Na koniec był test sprawdzający wiedzę.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 21/10/2019
Aktualizacja formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji
Dostępna jest aktualizacja formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu - Informacji składanej po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz formularza Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.
Dokumenty dostępne są na stronie:

   

Umieszczono 17/10/2019
Umieszczono 17/10/2019
Zamieszczono 15/10/2019
ZAWIADOMIENIE
Informujemy, że dnia 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00  odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące protestu w ramach konkursu nr 1/2019 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . Miejsce posiedzenia - siedziba Stowarzyszenia „WIR” ul. Śląska 9.
 Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie "Rejestru interesu Członków Rady" i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
3. Omówienie stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego protestu złożonego w ramach naboru 1/2019.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Dokonanie oceny wniosku i podjęcie stosownej uchwały.
6. Sporządzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia oceny.
7. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
Zamieszczono 09/10/2019
Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenia z grantów
Zainteresowanych składaniem wniosków na z granty w ramach „Akademii wolnego czasu” zapraszamy na szkolenia.
16 października 2019 r. (środa) o godz. 15.00, MAŁKOCIN, gm. Stargard (lokalizacja-świetlica wiejska w Małkocinie) zapraszamy zainteresowanych z gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań.
22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00, KOZIELICE  (lokalizacja -Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach) zapraszamy zainteresowanych z gmin: Bielice, Dolice, Kozielice, Pyrzyce, Stare Czarnowo, Warnice.
 
W programie  prezentacja wybranych elementów z LSR, omówienie naborów konkursowych, poziomu dofinansowania, wniosku i karty opisu operacji. Nabory wniosków od 31 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r.. Wnioskodawcami mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Szczegóły na stronie wir-lgd.org.pl w zakładce konkursy, podzakładka  PROW ogłoszenia + pliki
UWAGA: Zgłoszenia uczestników szkolenia w Stowarzyszeniu ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju, tel. 91 578 43 78, wir-lgd@wp.pl.
Zamieszczono 08/10/2019
RAJD ROWEROWY pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie wraz z  Gminą Stara Dąbrowa w ubiegłą sobotę  5.10.2019 r. zorganizowali Rajd Rowerowy pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W rajdzie wzięli udział  uczestnicy  w różnym wieku. Przed imprezą organizator rozdał kamizelki odblaskowe, wodę oraz coś słodkiego. Uczestnicy pokonali trasę 20 kilometrów wiodącą ze Starej Dąbrowy przez Nową Dąbrowę, Krzywnicę, Rokicie, Chlebowo, Białuń, Tolcz, Łęczynę i z powrotem do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie. Przewodnikiem rajdu był członek zarządu Stowarzyszenia „Stargard Na Rowery”. Jeden z członków rajdu wykazał się ogromną wiedzą na temat Gminy Stara Dąbrowa i w każdej miejscowości opowiadał ciekawostki z regionu. Podczas przejazdu całej grupie dopisywały znakomite nastroje, co było widoczne na postojach grupy rajdowej. Pomimo kapryśnej pogody wszystkim uczestnikom udało się pokonać 20 km trasy i dojechać do mety. Po rajdzie odbył się  konkurs  z wiedzy o gminie Stara Dąbrowa. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek zakupiony z projektu. Członkowie sołectwa Stara Dąbrowa przygotowali dla strudzonych rowerzystów poczęstunek w postaci gorącego posiłku: kiełbasek z grilla, napojów, serwisu kawowego i słodyczy. Uczestnikom wyprawy dziękujemy za udział w rajdzie, oraz bezpieczne i radosne pokonanie całej trasy.   

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 07/10/2019
Zamieszczono 04/10/2019
Wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych w okolicach Darłowa
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju we współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizowali w dniu 3 października 2019 r. wyjazd studyjny do gospodarstw agroturystycznych pt. „Podstawy prawne do prowadzenia działalności agroturystyczne - aspekty prawno - finansowe”. Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW  lata 2014-2020.
 Uczestnicy zwiedzili dwa gospodarstwa agroturystyczne w Jeżycach gmina Darłowo. czytaj całość >>>

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 02/10/2019
Zamieszczono 02/10/2019
W zdrowym ciele zdrowy duch-Rajd Nordic Walking wokół Dobrzan
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dobrzan ”Złoty Szpon” w dniu 28.09.2019 r. zorganizowali Rajd Nordic Walking wokół Dobrzan. Trasa (10 km) wiodła przez Iński Park Krajobrazowy doliną rzeki Pęzinki. Uczestnicy rajdu w ramach konkursu „Jakie to drzewo” rozpoznawali gatunki drzew. Przewodnikiem był Pan Robert Kawa, który opowiadał o dziedzictwie przyrodniczym i historycznym. Dowiedzieliśmy się jak prowadzona jest gospodarka leśna, o urokliwym miejscu, gdzie w środku lasu w okresie międzywojennym była restauracja do której można było dopłynąć rzeką. Z Programu Województwa Zachodniopomorskiego tj. dofinansowania unijnego na trasie Dobrzany - Ognica wybudowano miejsce rekreacyjne pod starym tulipanowcem, można tutaj odpocząć, zapoznać się z unikatową fauną i florą Parku. Po przejściu trasy członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon” przygotowali ognisko podczas, którego podsumowano rajd, wręczono nagrody rzeczowe laureatom konkursu. Dziękujemy wolontariuszom i uczestnikom za udział w rajdzie, jego organizację i wspólne spędzenie w sposób aktywny słonecznej soboty.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 20/09/2019
Szkolenia na rozwijanie działalności gospodarczej
19 września 2018 r. odbyły się szkolenia z dofinansowań na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach dwóch programów:
a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego RROW na lata 2014-2020
b) Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze” - Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
W szkoleniach uczestniczyło ponad 40 osób. Uczestnikom zaprezentowano wybrane elementy z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach PROW i PO RYBY, wnioski o przyznanie pomocy z załącznikami, kartę opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku.
Ponadto omówiono biznesplan i kryteria wyboru operacji do dofinansowania w ramach poszczególnych programów, wybrane elementy procedury oceny wniosków, możliwość złożenia protestu. Na zakończenie odbył się Test sprawdzający wiedzę.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 20/09/2019
Zamieszczono 17/09/2019
W zdrowym ciele zdrowy duch- rajd Nordic Walking

W dniu 28 września (sobota) odbędzie się rajd Nordic Walking wokół Dobrzan. Organizatorzy - Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon” zapraszają do uczestnictwa.
Szczegółowe informacje w załączeniu.


Zamieszczono 10/09/2019
Zapraszamy na szkolenia/warsztaty z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Mikro i małych przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozwój działalności w ramach:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
lub
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Termin szkolenia - 19 września 2019 r. (czwartek) sala konferencyjna Mamma Mia ul. Generała Józefa Bema 6 (wjazd od ul. Spokojnej) w Stargardzie. Początek godz.11.00

Zgłoszenia uczestnictwa do 16 września do godz.15.00

Programy w załączeniu.Zamieszczono 28/08/2019
ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dnia 04 września 2019 r. (środa) o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące złożonego protestu w ramach konkursu nr 1/2019 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Zamieszczono 27/08/2019
Znasz li swój WIR - wokół Jeziora Miedwie - dziedzictwo historyczno-przyrodnicze, a inwestycje dofinansowane ze środków unijnych
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju  zorganizowało dniu  22 sierpnia 2019 r. szkolenie pn. Znasz li swój WIR - wokół Jeziora Miedwie - dziedzictwo historyczno-przyrodnicze, a inwestycje dofinansowane ze środków unijnych”. Celem szkolenia było poznanie dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego na obszarze trzech gmin: Kobylanka, Stargard, Warnice oraz pokazanie inwestycji, które otrzymały dofinansowanie unijne w ramach Leadera. Trasa wiodła wokół Jeziora  Miedwie piątego  pod względem wielkości jeziora w Polsce,  drugiego  po J. Dąbie w województwie Zachodniopomorskim.  Oprócz bogatej fauny i flory z sieją miedwiańską na czele (gatunek autochtoniczny) położonych jest tu wiele miejscowości o średniowiecznym rodowodzie, w których zachowały się cenne  zabytki, a dzięki środkom unijnym wybudowano infrastrukturę rekreacyjno- turystyczną.
W Strzyżnie gmina Stargard w  kościele filialnym pw. M.B. Częstochowskiej z XV wieku pokazano niezwykle cenne tabernakulum z XV wieku, które otrzymało dofinansowanie  ze środków PROW na lata 2014-2020.
W Wierzbnie gmin Warnice w ramach PO RYBY 2007-2014 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020 powstała infrastruktura rekreacyjno-turystyczna w postaci plaży, pomostu, budynku socjalnego, siłowni zewnętrznej i placu zabaw. Będąc w Wierzbnie nie sposób pominąć kościoła pw. św. Józefa  z XV wieku z barokowym i renesansowym  wyposażeniem, który jest jednym z najpiękniejszych, zachowanych kościołów w województwie. Kolejnym ciekawym obiektem był położony na wzgórzu wiejski kościółek w Koszewku gmina Stargard pw. Niepokalanego Poczęcia z XV wieku wraz z wyposażeniem, do którego zalicza się najstarsze w regionie witraże herbowe, kościół stoi w sąsiedztwie pałacu z XIX wieku wybudowanego przez rodzinę von Bonin.
W Kunowie  gm. Kobylanka w kościele pw. Królowej Polski z XVI wieku  wszystkich zachwycił monumentalny, zabytkowy ołtarz wraz z amboną. W Bielkowie gmina Kobylanka świetlica wiejska otrzymała dofinansowanie  ze środków PROW 2007-2014, ale nie ona była przedmiotem pokazania tylko przedstawiona historia mieszkańców z dawnych Sąsiadowic okręg Lwowski. Z inicjatywy OSP i dzieci powstał film, który opowiada o grupie 200 osób, której losy powojenne związane zostały z Bielkowem. Najstarsi mieszkańcy wspominają swoje dzieciństwo, naukę w szkole, tradycje wyniesione z domu i tułaczkę ze „starej ojczyzny” do „nowej”. Inicjatywa jest godna naśladowania - historia przodków zapisana w postaci filmu, jak również wielu zdjęć. Część  tych materiałów była prezentowana w remizie strażackiej i w kościele. Wśród mieszkańców Bielkowa był jeden z bohaterów filmu, który wspominał także obiekt kultu w Sąsiadowicach płaskorzeźbę Św. Anny Samotrzeciej był przekonany, że obiekt ten zaginął. Okazało się, ze w lipcu 1946 roku Karmelici wywieźli bezcenny skarb, a obecnie po odbudowaniu kościoła powróciła kopia płaskorzeźby . Opowiedział nam o tym Pan Mirosław Opęchowski z wykształcenia historyk sztuki, który był naszym przewodnikiem po obiektach zabytkowych.
W Morzyczynie i Zieleniewie gmina Kobylanka wybudowano infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną dofinansowaną z PROW na lata 2007-2014, PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020, PROW 2014-2020. W ramach środków dofinansowano siłownię zewnętrzna, plac zabaw, część promenady, wyposażenia campingu. W Zieleniewie jeden z naszych beneficjentów przygotował grilla na innowacyjnym urządzeniu wędzarnio - grillu. Na zakończenie przygotowano pytania, które były podsumowaniem szkolenia, laureaci otrzymali nagrody w postaci gadżetów.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 21/08/2019
Umieszczono 14/08/2019
Umieszczono 24/06/2020
Zamieszczono 13/08/2019
WYNIK KONKURSU NR 1/2019
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o wynikach oceny konkursu nr 1/2019 - zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
W załączeniu:


Zamieszczono 27/07/2019
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Rada spotyka się w celu oceny wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Data: 6 sierpnia 2019 r. (wtorek).
Początek posiedzenia: godzina 12:00 .
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro.


Zamieszczono 22/07/2019
Grantobiorcy podpisali umowy na realizację zaplanowanych działań
W dniach 18 i 19 lipca zostały podpisane umowy grantowe z wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - „AKADEMIA WOLNEGO CZASU” oraz z zachowania dziedzictwa lokalnego – „POWRÓT DO TRADYCJI”.

Zadania te są realizowane w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Grantobiorcami są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/07/2019
Szkolenia z wniosku o płatność projektów grantowych.
Grantobiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie wzięli udział w ostatnich dniach tj. 18 i 19 lipca w szkoleniu z wniosku o płatność projektów grantowych realizowanych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania grantów, sporządzania wniosku o płatność i sprawozdawczości.
Uczestnicy mogli wyjaśnić swoje wątpliwości, przedyskutować problemy i otrzymali komplety materiałów, które ułatwią realizację i rozliczenie grantów. Na koniec szkolenia został przeprowadzony test sprawdzający wiedzę i odbyła się dyskusja.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 03/09/2019
Umieszczono 17/07/2019
Umieszczono 15/07/2019
Umieszczono 01/07/2019
Zamieszczono 26/06/2019
W zdrowym ciele zdrowy duch

W dniu 22 czerwca 2019 roku w ramach „Lata z Sydonią” odbył się I Bieg Dookoła Jeziora Marianowskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo. Trasa biegu wynosiła 7,5 km.
Życzenia zawodnikom bezpiecznej, sportowej rywalizacji, a najlepszym zwycięstwa na samym początku życzył Pan Mateusz Ruciński. W kategorii kobiet najlepszy wynik uzyskała Beata Białek z wynikiem czasowym 00.30.10, na drugim miejscu uplasowała się Patrycja Kunikowska z czasem: 00.37.50, natomiast trzecie miejsce zajęła Tessa Van Wijgerden z czasem: 00.38.22.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 19/06/2019
Zamieszczono 17/06/2019
Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego pn. „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych”.

W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Partnerami - Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszeniem ”Sieja” zorganizowało w dniach 11-13 czerwca 2019 r. wyjazd studyjny pn. „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych”. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, jego zasoby kulturowe, projekty , które wpierały proces aktywizacji i integracji mieszkańców, promując obszar, jednym słowem są przykładem „dobrych praktyk”.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 12/06/2019
Podpisanie umów na realizację grantów

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 zostały podpisane umowy na realizacje dwóch grantów „Akademia wolnego czasu” i „Powrót do tradycji”. Uroczyste podpisanie umów w obecności Wicemarszałka Jarosława Rzepy odbyło w dniu 10.06.2019 r.

Pierwszy grant to Akademia wolnego czasu” – formy spędzania wolnego czasu aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru LGD. Drugi grant to „Powrót do tradycji” – kultywowanie dawnych polskich zwyczajów związanych z obrzędowością ludową poprzez organizację warsztatów, imprez, spotkań.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 05/06/2019
„Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk”
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował w dniu 4 czerwca 2019 r wyjazd studyjny pn.”Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk” do powiatu drawskiego. Zgodnie z definicją produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy danego regionu, produkowana jest w sposób nie masowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Definicja ta obejmuje takie pojęcia, jak: produkt tradycyjny, produkt regionalny, produkt z oznaczeniem lokalnym (marka lokalna), jak również wszelkie produkty, które są istotne dla mieszkańców, współtworzą unikalną ofertę danego regionu, kształtują patriotyzm lokalny i przyczyniają się do rozwoju małych ojczyzn. Produktami lokalnymi mogą być np. wyroby lokalnych rzemieślników, rękodzielników, artystów ludowych, produkty spożywcze, usługi związane z prezentacją regionu i produktów nim związanych w tym warsztaty twórcze, usługi przewodnickie, warsztaty edukacji przyrodniczej i kulturowej, zespoły ludowe itd.. Produkty lokalne tworzą ludzie-mieszkańcy obszaru, którzy realizują swoje hobby, pasję, kultywują dawne tradycje, ale także tworzą miejsce pracy lub źródło dodatkowego dochodu.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 05/06/2019
XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR”

Zapraszamy członków Stowarzyszenia na XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Termin: 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 13.30
Miejsce: sala konferencyjna Mamma Mia, Stargard, ul. Bema 6

Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie.

Zamieszczono 03/06/2019
Konkurs
Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2019

1. Regulamin konkursu - pobierz >>>
2. Formularz zgłoszeniowy - pobierz >>>

Zamieszczono 31/05/2019
Wyjazd studyjny 11-13 czerwca w ramach projektu KSOW

W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniach 11 -13 czerwca będzie realizacja projektu „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych”.


Zamieszczono 27/05/2019
DARMOWA APLIKACJA MOBILNA „WEST IS THE BEST”
Stowarzyszenie „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza do korzystania z mobilnej aplikacji turystycznej „West is the best” stworzonej wspólnie przez 12 Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, w ramach realizacji projektu współpracy pt. „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Z aplikacji korzystać można w telefonach komórkowych z systemem Android i IOS. Turystyczne informacje są również na portalu internetowym www.westisthebest.pl oraz www.facebook.com/westisthebestPL. Aplikacja „West is the best” prowadzi użytkownika przez dwanaście atrakcyjnych turystycznie zakątków województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego – zarówno zabytki, jak i miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Z aplikacją można zwiedzić Pobrzeże Szczecińskie, Pojezierze Myśliborskie, Pojezierze Drawskie i Wałeckie, Równinę Pyrzycko-Stargardzką, Pojezierze Dobiegniewskie i Łagowskie, Łużyce Dolne, Lubuski Przełom Odry, Dolinę Środkowej Odry i Dolnego Bobru, Wał Zielonogórski i Kotlinę Kargowską, Dolinę Obry, Pojezierze Sławskie.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 27/05/2019
„Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk”

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizują 4 czerwca 2019 r wyjazd studyjny pn.”Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk” do powiatu drawskiego .
W programie :
- Miody Drahimskie - produkt ze znakiem „Chronione Oznaczenie Geograficzne”- pobyt w gospodarstwie pszczelarskim w Kluczewie, degustacja produktów pszczelarskich
-Henrykowski Szlak w Siemczynie- produkt turystyczny – historia barokowego pałacu, zwiedzenie lokalnego muzeum,
-Gospodarstwo rybackie ”RYBY LUBIE”- w Lubieszewie- produkt turystyczny, beneficjent Programu Operacyjnego „RYBY”- degustacja ryb
- Historia miejscowości Linowno nad jeziorem Lubie –spotkanie z lokalnymi liderami.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt 91-578-43-78, liczba miejsc ograniczona.Zamieszczono 27/05/2019
LEADERFEST 2019
W dniach 22-24 maja w Žatcu (Czechy) uczestniczyliśmy w międzynarodowym spotkaniu Lokalnych Grup Działania LEADERFEST 2019. Tegoroczny Leaderfest odbywał się pod hasłem: „Program LEADER: wczoraj, dziś i jutro”.
Jak skutecznie zatrudniać w okresie niskiego bezrobocia, jak założyć i skuteczne prowadzić przedsiębiorstwo społeczne, funkcjonalne sieci międzysektorowe, wsparcie dla lokalnych producentów w zachodnich Czechach, najciekawsze projekty z północnych Moraw i Śląska, wsparcie dla opiekunów i seniorów na wsi, przyszłość rozwoju obszarów wiejskich według Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) - to niektóre z tematów paneli dyskusyjnych w trakcie tegorocznego spotkania. Uczestnictwo w takich spotkaniach pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, nawiązywanie i utrwalanie współpracy pomiędzy Europejskimi LGD, a przy okazji poznanie gospodarki, historii, atrakcji przyrodniczych regionu w którym się odbywa.
Žatec to obszar historycznie związany z uprawą chmielu. Pozostałością są obiekty, w których suszono i przechowywano chmiel. Na bazie tych obiektów utworzono regionalne muzeum chmielu, gdzie zwiedzający pozna technologię, narzędzia, maszyny do uprawy tej rośliny. Eksponatów jest bardzo wiele, są wspaniale wyeksponowane, a wszystkie prace wykonywane podczas produkcji chmielu udokumentowane zdjęciami. Zarówno w Žatcu jak i w okolicy funkcjonuje wiele lokalnych browarów, organizatorzy zorganizowali również szkolenia z produkcji piwa wykorzystującego lokalny surowiec.

Wyjazd studyjny odbył się w ramach realizacji operacji: „Leaderfest 2019 – Europejskie dobre praktyki” przez Federację Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego oraz partnerów projektu Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” i Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Operacja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 23/05/2019
Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”
21 maja w Pszczewie woj. lubuskie Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska zorganizowała konferencję podsumowującą projekt „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”. W tym projekcie uczestniczyło 12 Lokalnych Grup Działania z trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Projekt polegał na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej z system zarzadzania treścią CMS i utworzeniu portalu www o nazwie www.westisthebest.pl. Konferencję poprowadziła Pani Prezes Stowarzyszenia Joanna Bagińska, wzięli w niej udział wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn a z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Arkadiusz Janowicz z-ca dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele wszystkich lokalnych grup uczestniczących w projekcie i inni goście. Po wystąpieniach i prezentacji aplikacji przez firmę programistyczną Amistad Group z Krakowa, która od lat rozwija nowe technologie w zakresie geolokalizacji, nawigacji, turystyki odbyła się część artystyczną przygotowana przez dzieci ze Świebodzińskiego Domu Kultury.

Zamieszczono 27/05/2019
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

24 maja w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyło się podpisanie umów na operacje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Prezes Stowarzyszenia WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju Elżbieta Rink podpisała umowę na realizację projektu „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych”. Jego celem jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe również projektów, które wpierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru tj. jednym słowem są przykładem „dobrych praktyk”.Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/05/2019
Piknik nad Odrą
12 maja uczestniczyliśmy w Pikniku nad Odrą. Obok nas prezentowały się inne Lokalne Grupy Działania, firmy promujące lokalne Zachodniopomorskie produkty. Podczas Pikniku na swoich stoiskach wystawienniczych, tworzących wspólne miasteczko prezentowały się regiony, gminy i miasta, firmy z branży turystycznej z Polski oraz Niemiec, Czech, Białorusi, Litwy. Liczne stoiska z żywnością pozwoliły zapoznać się zwiedzającym ze smakami wielu regionów zarówno polskich jak i z zagranicy. Atrakcją dla dzieci było oczywiście wesołe miasteczko. Nasze stoisko zaszczycili swoją obecnością poseł na sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 25/04/2019
”Znasz li swój WIR?”- szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego –projekty dofinansowane ze środków UE i nie tylko.

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 25 kwietnia 2019 r. zorganizowało szkolenie pn.”Znasz li swój WIR?”- szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego –projekty dofinansowane ze środków UE i nie tylko.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/04/2019
Konkurs "Zagraj w grę"
Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD "Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju" do udziału w konkursie z nagrodami. Szanse na otrzymanie nagrody są duże, bowiem nagradzamy jedenaście osób!
Konkurs ma na celu promowanie nowo powstałej aplikacji oraz obszaru LGD "Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju" oraz 11 pozostałych LGD - partnerów projektu współpracy Mobilna Aplikacja Turystyczna z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Jeśli znajdujesz się w pobliżu któregoś z nich, świetnie się składa. Masz szansę na nagrody!
Zamieszczono 17/04/2019
Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 
16 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.  Uczestnicy zapoznali się z zasadami dofinansowania, wypełnianiem wniosku i sporządzaniem biznesplanu.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 04/04/2019
Znasz li swój WIR? - szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego –projekty dofinansowane ze środków UE i nie tylko

Celem wyjazdu studyjnego jest poznanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego obszaru LGD w kontekście projektów dofinansowanych ze środków unijnych, 
które wpłynęły na rozwój turystyczny i rekreacyjny obszaru zwiększając jego atrakcyjność turystyczną i gospodarczą.
Termin wyjazdu studyjnego - 25 kwietnia 2019 r.Zamieszczono 02/04/2019
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie
podejmowanie działalności gospodarczej
 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Termin szkolenia - 16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 10.00  w Stargardzie, sala konferencyjna Mamma Mia ul. Generała Józefa Bema 6 (wjazd od ul. Spokojnej).
Zgłoszenia do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00, mailowo wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie  nr 91 578 43 78.

Zamieszczono 19/03/2019
Zrealizowaliśmy projekty grantowe  - POWRÓT DO TRADYCJI
W lutym 2019 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które podpisaliśmy umowę w lutym 2018 r.. Zakres tematyczny operacji:  zachowanie dziedzictwa lokalnego – POWRÓT DO TRADYCJI.
W ramach „Powrotu do tradycji ” zrealizowano 8 grantów na terenie gmin: Bielice, Chociwel, Marianowo,  Stargard, Dolice, Ińsko. Zorganizowanych zostało 28 różnych wydarzeń w których uczestniczyło wiele osób w tym 193 osoby z grup defaworyzowanych. Zgodnie z kartami ewidencji czasu pracy wolontariusze przepracowali 536 godzin. czytaj całość >>>

Zamieszczono 27/02/2019
Konsultacje zmian w strategii i warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD

W celu analizy procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR 26 lutego 2019 r. odbyły się konsultacje w zakresie zmian, warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR, działań LGD oraz planowania strategicznego i ewaluacji strategii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów decyzyjnych LGD (Zarząd, członkowie Rady LGD), przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, stowarzyszeń z obszaru objętego LSR i pracownicy biura.
Po prezentacji podsumowującej dotychczasową realizację LSR Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie i działań Lokalnej Grupy Działania wraz z komentarzem na temat zmian o sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD odbył się warsztat w sześciu blokach tematycznych i dyskusja wokół poniższych pytań:
• Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
• Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych realizowanych w ramach LSR jest zadowalająca?
• W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
• Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju?
• Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
• Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Głównym celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie oraz będą stanowiły wkład w ewaluację ex-post.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 25/02/2019
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Rada spotyka się w celu oceny wniosków grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny ocenianych operacji grantowych:
- zachowanie dziedzictwa lokalnego – POWRÓT DO TRADYCJI,
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- AKADEMIA WOLNEGO CZASU.

Data - 6 marca 2019 r. (środa)
Początek posiedzenia o godzinie 1200 .
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro.Zamieszczono 19/02/2019
Dotyczy beneficjentów PO RYBY
Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 15 lutego 2019 roku

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 15 lutego 2019 r.
Informacje dostępne są na stronie


Zamieszczono 08/02/2019
Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Zamieszczono 10/01/2019
Zrealizowaliśmy projekty grantowe - AKADEMIA WOLNEGO CZASU
W grudniu 2018 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które podpisaliśmy umowę w lutym 2018 r..
W ramach „Akademii wolnego czasu-formy spędzania wolnego czasu aktywizujące i integrujące lokalną społeczność” zrealizowano 13 grantów na terenie gmin: Bielice, Chociwel, Suchań, Stargard, Pyrzyce, Dobrzany, Kozielice, Ińsko. Przeprowadzonych było 17 szkoleń i 13 różnych wydarzeń i imprez. Uczestniczyło w nich wiele osób w tym 272 osoby z grup defaworyzowanych.

Obowiązuje od 22 marca 2018 r.
 Regulamin Rady - pobierz
 Dokumenty spakowane - pobierz


Kliknij w obraz by otworzyć
Obowiązuje od 22 marca 2018 r
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego