PORiM - wyniki konkursu - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PORiM - wyniki konkursu

Konkursy
Zamieszczono 15/03/2022
Sprostowanie  dotyczące listy operacji wybranych
Dotyczy - Konkurs nr 1/2021/R
 
                W załączeniu poprawna lista operacji wybranych do dofinansowania z kolejnością według liczby uzyskanych punktów Stowarzyszenia WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach konkursu nr 1/2021/R – Priorytet 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”, zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa
 
W wyniku oczywistych omyłek pisarskich 14 marca 2022r. zamieszczono na stronie internetowej nieprawidłową listę - niezgodną z dokumentami  źródłowymi tj. wynikami z kart oceny  operacji i protokołem Rady oraz Komisji Skrutacyjnej.  
W załączeniu poprawna  lista operacji wybranych.

Zamieszczono 14/03/2022
WYNIK KONKURSU NR 1/2021/R
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
 informuje o wynikach konkursu nr 1/2021/R - priorytet 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE
Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa
 
 
 
 

Zamieszczono 23/11/2020
WYNIK KONKURSU NR 2/2020/R
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 2/2020/R - Zakres tematyczny operacji - 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii
 
W załączeniu:
Zamieszczono 28/08/2020
WYNIK KONKURSU NR 1/2020/R
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 1/2020/R – zakres tematyczny operacji – wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa
 
W załączeniu:
Zamieszczono 26/11/2019
WYNIK KONKURSU  NR 1/2019/R

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o wynikach oceny konkursu nr 1/2019/R - zakres tematyczny operacji - wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.                   W załączeniu:
Zamieszczono 13/12/2018
WYNIK KONKURSU NR 3/2018/R
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 3/2018/R - priorytet 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”.
 Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem,
 
W załączeniu:
Zamieszczono 05/11/2018
WYNIK KONKURSU NR 2/2018/R
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 2/2018/R - zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia
 
W załączeniu:


Zamieszczono 09/08/2018

WYNIK KONKURSU NR 1/2018/R
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 1/2018/R - zakres tematyczny operacji: tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką
 
 
W załączeniu:
Zamieszczono 11/12/2017

WYNIK KONKURSU NR 7/2017


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach oceny konkursu NR 7/2017 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze, złożonych w Stowarzyszeniu „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju

W załączeniu protokół z załącznikami:WYNIKI OCENY POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW

1. Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.

2. Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia

3. Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.2. Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

4. Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.WNOSZENIE PROTESTU
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu od: negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo od nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo od wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, albo od kwoty przyznanej przez LGD. Poniżej załącznik - wzór pisma.

Protest - wzór pisma >>> pobierz

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego