Realizacje - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Realizacje

Granty
Zamieszczono 07/11/2022
Zrealizowaliśmy kolejne projekty grantowe
W październiku 2022 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które umowa została podpisana 24 listopada 2021 r.. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnejZamieszczono 18/11/2021
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zakończyło realizację  grantu „Akademia wolnego czasu”
 
W maju 2020 r. podpisaliśmy z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę na realizację projektu grantowego na ponad 156 tys. zł. Projekt obejmował 23 zadania, w tym wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej w ramach  wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W ramach grantu realizowane były działania aktywizujące lokalne społeczeństwo.
Cel grantu został osiągnięty, zorganizowano w ramach operacji szereg form spędzania wolnego czasu: szkoleń, warsztatów i imprez integrujących aktywizujących lokalne społeczeństwo które miały na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. Ze względu na pandemię COVID szereg zadań było realizowanych z przesunięciem czasowym.Zamieszczono 06/08/2021
Umowa z Marszałkiem oraz Grantobiorcami na realizację grantów podpisana. 
W dniu 29 lipca  2021 r. Stowarzyszenie podpisało z Wicemarszałkiem Województwa umowę na realizację projektu grantowego na ok. 88 tys. zł. Projekt obejmuje 15 zadań w ramach –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” . Celem grantu jest zorganizowanie form spędzania wolnego czasu: warsztatów, wyjazdów studyjnych i  imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych.
Wpłynęło  15 wniosków na kwotę 87 975,00 zł,  JST złożyło 1 wniosek na kwotę dofinansowania 5 001,00 zł co stanowi 5,68 %. UMOWY Z GRANTOBIORCAMI PODPISANE ZOSTAŁY 30 LIPCA 2021 .Zamieszczono 05/10/2020
Zrealizowaliśmy kolejne projekty grantowe  - POWRÓT DO TRADYCJI
W październiku 2020 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które umowa została podpisana 10 czerwca 2019r.. Zakres tematyczny operacji:  zachowanie dziedzictwa lokalnego – POWRÓT DO TRADYCJI.Zamieszczono 03/06/2020
Zaproszenie na podpisanie umów w ramach realizacji grantu i szkolenie
 
W dniach 18 - 19 czerwca 2020 r. w Stowarzyszeniu „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju odbędzie się podpisanie umów i szkolenie dla Wnioskodawców realizujących poszczególne zadania grantowe. Łączna kwota realizowanych zadań  156 191 zł. Projekt obejmuje 23 zadania w ramach  –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” W ramach grantu będą realizowane działania aktywizujące lokalne społeczeństwo.
Cel grantu– zorganizowanie form spędzania wolnego czasu: szkoleń, warsztatów i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych.
 
Szkolenie z wniosku o płatność – zasady rozliczania projektów grantowych
 
Terminy  podpisania umów i szkoleń – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) i 19 czerwca 2020 r. (piątek)
Lokalizacja - biuro Stowarzyszenia,  Stargard ul. Śląska 9.
Mając na uwadze obecną sytuacje związaną z koronawirusem godziny podpisania umów i szkolenia zostaną umówione indywidualnie z przedstawicielami poszczególnych organizacji.Zamieszczono 01/06/2020
Umowa z Marszałkiem na realizację grantu podpisana
 
W dniu 25 maja 2020 r. Stowarzyszenie podpisało z Wicemarszałkiem Województwa umowę na realizację projektu grantowego na ponad 156 tys. zł. Projekt obejmuje 23 zadania w ramach  –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” w ramach  wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W ramach grantu będą realizowane działania aktywizujące lokalne społeczeństwo.Zamieszczono 01/06/2020
 
Zrealizowaliśmy projekty grantowe  - AKADEMIA WOLNEGO CZASU
Stowarzyszenie „WIR” zakończyło realizację  grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które podpisaliśmy umowę w czerwcu 2019 r..
W czerwcu 2020 r. Stowarzyszenie jest zobowiązane złożyć wniosek o płatność. W ramach „Akademii wolnego czasu - formy spędzania wolnego czasu aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru LGD” zrealizowano 10 grantów na terenie gmin: Chociwel, Ińsko, Stargard, Dobrzany, Marianowo, Kozielice. Przeprowadzonych było 13 szkoleń i 15 różnych wydarzeń i imprez. Uczestniczyło w nich wiele osób w tym 300 osoby z grup defaworyzowanych.
Celem grantu było zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu: szkoleń, warsztatów i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu  wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym a także  ochronie środowiska oraz zmian klimatycznych.
Poniżej granty i gminy na obszarze których je realizowano:
  1. „Ku zdrowotności”-wydarzenia integrujące społeczność gminy Chociwel,
  2. Integracja i aktywizacja społeczności gminy Ińsko z ziemniakami w tle - gmina Ińsko,
  3. Wspólne spędzanie czasu- wydarzenia w gminie Stargard,
  4. Rowerowy rajd plenerowy -szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego gminy Dobrzany,
  5. Warsztaty jeździeckie w Ińskim Parku Krajobrazowym- gmina Ińsko,
  6. Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu,
  7. Nie siedź w domu! Zróbmy coś razem! -wydarzenia integrujące mieszkańców Gminy Marianowo,
  8. Warsztaty ekologiczne – Ptasia stołówka- gmina Ińsko,
  9. Aktywna jesień  w Małkocinie dla mieszkańców gminy Stargard,
  10. Warsztaty z pasją- spotkania rozwojowe dzieci i młodzieży.


Umieszczono 28/10/2019
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego