Doprecyzowanie zasad - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Doprecyzowanie zasad

PORiM
Umieszczono 30/07/2021
Doprecyzowanie Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
 
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca opracowała zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, które zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń oraz uszczegółowiające procedurę w przypadku dobrowolnego stosowania przez Beneficjenta trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze Zasady… stanowią doprecyzowanie Zasad … z dnia 16 września 2019 r., mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r.
(Scan zasad  konkurencyjnego wyboru w załączeniu)
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego