PROW - wyniki konkursu - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PROW - wyniki konkursu

Konkursy
Zamieszczono 02/02/2023
WYNIK KONKURSU NR 1/2022
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 informuje o wynikach konkursu nr 1/2022 - zakres tematyczny -Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
 
Zamieszczono 24/01/2023
Wyniki konkursu 2/2022/G
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 informuje o wynikach konkursu nr 2/2022/G - Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 
 
 
Zamieszczono 11/03/2022
WYNIK KONKURSU NR 2/2021
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
 informuje o wynikach konkursu nr 2/2021 - zakres tematyczny -Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
 
 
 
Zamieszczono 08/02/2022
WYNIK KONKURSU NR 1/2021
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 informuje o wynikach konkursu nr 1/2021 - Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Konkurs dotyczył – Rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej
  
 
 
 
Zamieszczono 16/09/2021
WYNIK KONKURSU NR 3/2021/G
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
 informuje o wynikach konkursu nr 3/2021/G - Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 
Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa
 
 
 
 
Zamieszczono 11/06/2021
WYNIK KONKURSU NR 2/2021/G
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 informuje o wynikach konkursu nr 2/2021/G - Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa

 
 
 
Zamieszczono 11/06/2021
WYNIK KONKURSU NR 1/2021/G
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 informuje o wynikach konkursu nr 1/2021/G - Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej - operacja grantowa
  
 
 
 
Zamieszczono 10/03/2021
WYNIK KONKURSU NR 1/2020/G 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  
 
informuje o wynikach konkursu NR 1/2020/G - zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.
 
 
 
 

Zamieszczono 23/11/2020
WYNIK KONKURSU NR 2/2020
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 2/2020 zakres tematyczny operacji - zachowania dziedzictwa lokalnego.
 
 
W załączeniu:
Zamieszczono 28/08/2020
WYNIK KONKURSU NR 1/2020
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 1/2020,  rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.
 
 
W załączeniu:
Zamieszczono 30/01/2020
WYNIK KONKURSU NR 4/2019
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 4/2019,  zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Konkurs dotyczy infrastruktury kulturalnej
 
 
W załączeniu:
Zamieszczono 30/01/2020
WYNIK KONKURSU NR 3/2019
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 3/2019,  zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej.
 
 
W załączeniu:
Zamieszczono 07/01/2020
WYNIK KONKURSU NR 1/2019/G 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  
 
informuje o wynikach konkursu NR 1/2019/G - zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.
 
 
 
 
Zamieszczono 26/11/2019
WYNIK KONKURSU NR 2/2019

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o wynikach oceny konkursu nr 2/2019 - zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
W załączeniu:
Zamieszczono 28/10/2019
WYNIKI KONKURSU  NR 1/2019 
w ramach ponownej oceny po otrzymaniu stanowiska Zarządu Województwa w sprawie protestu
 
 Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach oceny konkursu NR 1/2019  zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej  po ponownej ocenie po otrzymaniu stanowiska Zarządu Województwa w sprawie protestu 
 
Zamieszczono 06/09/2019
WYNIKI KONKURSU  NR 1/2019 PO ROZPATRZENIU PROTESTU 
 Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach konkursu NR 1/2019  zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej  po rozpatrzeniu przez Radę Stowarzyszenia  protestu.
 
Protest rozpatrzono negatywnie.
Zamieszczono 26/08/2019
Sprostowanie  do protokołu z dnia 06.08.2019 r.
z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju - Konkurs nr 1/2019
 
                W protokole z dnia 06.08.2019 r. z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wkradły się błędy, które poniżej prostujemy:
 
Zamieszczono 13/08/2019
WYNIK KONKURSU NR 1/2019
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o wynikach oceny konkursu nr 1/2019 - zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
W załączeniu:


Zamieszczono 13/03/2019
WYNIK KONKURSU NR 2/2018/G
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o wynikach konkursu NR 2/2018/G - zakres tematyczny projektu grantowego: zachowanie dziedzictwa lokalnego. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „Powrót do tradycji”.


Zamieszczono 13/03/2019
WYNIK KONKURSU NR 1/2018/G 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  
informuje o wynikach konkursu NR 1/2018/G - zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Zamieszczono 24/09/2018
WYNIKI KONKURSU  NR 4/2018 PO ROZPATRZENIU PROTESTÓW
 Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach konkursu NR 4/2018  zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej 
po rozpatrzeniu przez Radę Stowarzyszenia złożonych  protestów. Protesty rozpatrzono negatywnie.

Zamieszczono 03/09/2018
WYNIK KONKURSU NR 4/2018 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu nr 4/2018 - zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej 
 
 
W załączeniu:
 
Zamieszczono 09/08/2018
WYNIK KONKURSU NR 3/2018
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 3/2018 - zakres tematyczny operacji: infrastruktura rekreacyjno-sportowa
 
 
W załączeniu:
Zamieszczono 09/08/2018
WYNIK KONKURSU NR 2/2018
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 2/2018 - zakres tematyczny operacji: infrastruktura kulturalna (świetlice)
 
 
W załączeniu:
Zamieszczono 09/08/2018
WYNIK KONKURSU NR 1/2018
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 1/2018 - zakres tematyczny operacji: zachowania dziedzictwa lokalnego.
 
W załączeniu:
Zamieszczono 14/11/2017
WYNIK KONKURSU NR 6/2017


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach oceny konkursu NR 6/2017 - zakres tematyczny operacji: zachowania dziedzictwa lokalnego.
Zamieszczono 14/11/2017

WYNIK KONKURSU NR 5/2017


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach oceny konkursu NR 5/2017 - zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zamieszczono 08/09/2017
WYNIK KONKURSU NR 4/2017/G


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach konkursu NR 4/2017/G - zakres tematyczny projektu grantowego:zachowanie dziedzictwa lokalnego. Konkurs dotyczy projektu grantowego – "POWRÓT DO TRADYCJI".


Zamieszczono 08/09/2017
WYNIK KONKURSU NR 3/2017/G


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach konkursu NR 3/2017 - zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Zamieszczono 20/06/2017
WYNIK KONKURSU NR 2/2017


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach konkursu NR 2/2017 - zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

Zamieszczono 17/05/2017
WYNIKI KONKURSU  NR 1/2017 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach konkursu NR 1/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej


WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

Zamieszczono 23/01/2017
KOREKTA DO PROTOKOŁU DOTYCZĄCEGO KONKURSU  NR 1/2016 
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju


Zamieszczono 23/01/2017


WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

Umieszczono 10/01/2017
WYNIKI KONKURSU  NR 1/2016 PO ROZPATRZENIU PROTESTÓW
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
 
 
informuje o wynikach konkursu NR 1/2016 po rozpatrzeniu przez Radę Stowarzyszenia złożonych  protestów.Zamieszczono 19/12/2016
WYNIK KONKURSU  NR 1/2016

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wyniku konkursu NR 1/2016
załączniki do protokołu od 1 do 16 >>> do pobrania

WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego