2020 - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

2020

Archiwum Aktualności
Zamieszczono 15/02/2021
Zapraszamy na szkolenie online z wniosku o płatność  PROW i PORiM
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie organizuje szkolenia dla wnioskodawców PROW i PORiM z wniosku o płatność na operacje z rozwijania działalności gospodarczej:
-  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych,
 
Termin szkolenia - 23 lutego 2021 r. (wtorek)
wniosek o płatność z PROW, początek  szkolenia o godz.13.00
-  wniosek o płatność z PORiM początek  szkolenia o godz.14.30
 
Szkolenie skierowane jest głównie do podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie operacji. Zainteresowani mogą się zgłaszać mailowo wir-lgd@wp.pl do 22 lutego do godz.12.00Zamieszczono 12/02/2021
Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, JST, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.
Termin spotkania 25 lutego 2021 r. (czwartek), początek godz. 13.00, lokalizacja – Hala Widowiskowo – Sportowa w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15.
Zamieszczono 22/01/2021
WAŻNE - Poprzyj Lokalne Grupy Działania w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.
Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania. W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.
Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:
8 526 miejsc pracy,
4 328 nowych firm,
3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.
W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictw planuje przekazać na LEADER’a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.
Do 15 lutego br. weź udział w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Zabierz głos w tej sprawie na stronie internetowej pod linkiem .

Zamieszczono 06/01/2021
 
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
zaprasza na szkolenie z grantów
 
Zainteresowanych składaniem wniosków na granty w ramach "Akademii wolnego czasu" zapraszamy na szkolenie.
Termin szkolenia: 20 stycznia (środa ) 2021 r. rozpoczęcie  o godz. 11:00.
Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia szkolenie odbędzie się w formie on-line.Zamieszczono 31/12/2020
 
Wyniki konkursu pn. „ Najciekawsza operacja grantowa”
W dniu 29 grudnia komisja konkursowa oceniła operacje 23 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowania na realizację operacji grantowych w konkursie 1/2019/G. Za najciekawszy projekt komisja uznała „Warsztaty dla Dużych i Małych z kolejką w tle”, realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych ”SEMAFOR” w Ińsku, który uzyskał 29,00 pkt.
Zamieszczono 14/12/2020
 
Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Prosimy o zapoznanie się z pismem Pana Andrzeja Szwedy – Lewandowskiego,  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wskazującego na potrzebę zintensyfikowania ochrony rybołowa, którego populacja znajduje się na granicy wyginięcia.
Zamieszczono 08/12/2020
 
KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ OPERACJĘ GRANTOWĄ
REALIZOWANĄ W 2020 -2021 ROKU
Celem konkursu jest pokazania operacji grantowych realizowanych w ramach konkursu 1/2019/G, które wpłynęły na integrację i aktywizację lokalnej społeczności, zwiększenie  wiedzy na temat dziedzictwa LGD ,polskich tradycji, ekologii, wzrostu umiejętności, kreatywności. Celem konkursu jest także pokazanie zaangażowania wielu wolontariuszy, organizacji pozarządowych Kół Gospodyń Wiejskich w realizację operacji grantowych na rzecz swoich środowisk.
Organizator –Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Termin konkursu-od 09.12 do 28.12.2020
Ocena konkursu- 3 osobowe jury oceniać będzie granty pod kątem: pomysłu- 0-5 pkt, promocji 0-5 pkt, zaangażowania wolontariuszy 0-5 pkt, oddziaływania operacji 0-5 pkt, aspektów związanych z ochroną przyrody, środowiska 0- 5 pkt, zwiększenia wiedzy na temat dziedzictwa LGD 0-5 pkt,
NAGRODA PUBLICZNOŚCI- prezentacja operacji grantowych pozwoli zagłosować na najciekawszy grant, wystarczy tylko wysłać e-mail pod adres wir-lgd@wp.pl
Nagrody- organizator dla najciekawszych projektów ufunduje nagrody rzeczowe i dyplomy
PREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH OPERACJI GRANTOWYCH NA STRONIE www.wir-lgd.org.pl w zakładce GALERIA / 2020


Zamieszczono 19/11/2020
 
Szkolenie Rady/Zarządu/pracowników Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
                                                                  
16 listopada 2020 r. (poniedziałek) w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15 odbyło się szkolenie przeprowadzone przez kierownika biura dla członków Rady, przedstawicieli Zarządu i pracowników w zakresie: uzupełnienia wiedzy dotyczącej pracy z wnioskami o dofinansowanie, zaawansowania realizacji celów i wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, podsumowania dotychczasowej pracy Rady i problemów. Ponadto omówiona została treść zmieniającego rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zaprezentowane zostały wybrane elementy Wytycznej nr 7/1/2020 z listopada 2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Umieszczono 17/10/2019
Zamieszczono 07/11/2020
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach:
 
1)    konkursu nr 2/2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie -  zachowania dziedzictwa LOKALNEGO
2)  konkursu nr 2/2020/R - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawianych źródeł energii.
 
Termin:  16 LISTOPADA 2020 r. (poniedziałek), godzina 12.00 
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15
 
W załączeniu programy.


Zamieszczono 07/11/2020
Szkolenie Rady/Zarządu/pracowników Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
                                                                  
16 listopada 2020 r. (poniedziałek) o  godz. 10.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15  odbędzie się szkolenie dla członków Rady, przedstawicieli Zarządu i pracowników w zakresie: uzupełnienia wiedzy dotyczącej pracy z wnioskami o dofinansowanie, zaawansowania realizacji celów i wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, podsumowania dotychczasowej pracy oraz spraw bieżących. 


Zamieszczono 29/09/2020
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Na obszarze Lokalnej Grupy Działania występuje wiele śródpolnych i śródleśnych łąk, które są prawdziwą skarbnicą cennych ziół. Od dawien dawna zioła były wykorzystywane w kuchni, ziołolecznictwie i kosmetyce. Na wsiach ludzie leczyli się za pomocą ziół, wyrocznią był znachor, babka szeptucha lub zielarka. Przyszedł czas, że zapomniano o właściwościach ziół, ale obecnie coraz więcej osób przypomina sobie o ich dobrodziejstwie, odszukując dawne receptury.Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało wyprawę po zioła i grzyby. 26 września 2020 r. na terenie gminy Chociwel odbyło się działanie ”W zdrowym ciele zdrowy duch- wyprawa po zioła i grzyby”.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 23/09/2020
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH SZKOLENIACH
 
18 września 2020 r. w świetlicy  Domu Strażaka w Warnicach przeprowadzono dwa szkolenia z wniosków o dofinansowanie:
1)      w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020 z PROW. Zakres tematyczny operacji - zachowanie dziedzictwa lokalnego.
2)      w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020/R z PORiM. Zakres tematyczny operacji - przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 10/09/2020

Szkolenia dla zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowania
 W związku z ogłoszonymi naborami o przyznanie pomocy: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020- zakres Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”- zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii organizujemy szkolenia:
ü  18 września 2020 r. godz.1200 szkolenie w świetlicy -  Dom Strażaka w Warnicach z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020 z PROW. Zakres tematyczny operacji - zachowania dziedzictwa lokalnego.
ü  18 września 2020 r. godz.1330 szkolenie w świetlicy - Dom Strażaka w Warnicach z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020/R z PORiM. Zakres tematyczny operacji - Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.
W załączeniu ramowe programy szkoleń.
Zainteresowani powinni bez zbędnej zwłoki potwierdzić uczestnictwo mailowo ( wir-lgd@wp.pl) lub telefonicznie  91 57 843 78.

1. program szkolenia-PROW - czytaj całość >>>
2  program szkolenia-PORiM -  czytaj całość >>>


Zamieszczono 02/09/2020
LAUREACI  KONKURSU AGRO-EKO-TURYSTYCZNE
„ZIELONE LATO” 2020Zamieszczono 13/08/2020
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach:
 
1)    konkursu nr 1/2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie -  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.
2)  konkursu nr 1/2020/R - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.
 
Termin:  21 SIERPNIA 2020 r. (piątek), godzina 12.00 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR” ul. Śląska 9
 
W załączeniu programy.


Zamieszczono 05/08/2020
Zrób zakupy prosto od rolnika
Odwiedź polskiebazarek.pl i zrób zakupy bez marży prosto od rolnika! Oferowane produkty pogrupowane są w grupy towarowe. Na regionalnych stronach ebazarku zaleźć można min. oferty sprzedaży owoców, warzyw, wędlin, przetworów owocowo-warzywnych oraz produkty nabiałowe i zbożowe. Uzupełnieniem są oferty usług rolniczych, sprzedaży zwierząt hodowlanych, a także materiałów siewnych i sadzeniakowych. Ponadto oferty zawierają informacje o sprzedawcy towaru, cenie oraz możliwości wysyłki, dowozu do klienta lub konieczności odbioru osobistego.
Na platformie ogłoszeniowej można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Dzięki temu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników. Warunkiem dodania ogłoszenia jest posiadanie statusu producenta rolnego, producenta i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, hodowcy, usługodawcy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych.
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów. Jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych i promocji bezpośredniego dostępu do żywności wysokiej jakości.
Źródło: www.ksow.pl
Umieszczono 17/10/2019
Zamieszczono 05/08/2020
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- rajd pieszy szlakiem dziedzictwa przyrodniczego i historycznego Gminy Węgorzyno
Mieszkańcy z gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Marianowo, Stargard 1 sierpnia 2020 r. uczestniczyli w rajdzie pieszym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju. 10 kilometrowa trasa wiodła od  Ginawy do Brzeźnicy  i dalej wzdłuż rzeki Brzeźnicka Węgorza do leśniczówki w Ginawie. 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 20/07/2020
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn.”Inteligentne wioski, a dobre praktyki”
 
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  podpisało  umowę na operacje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Inteligentne wioski, a dobre praktyki”. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie ”Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie ”SIEJA”, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Celem operacji jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru  wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe, a także projektów, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru.  Na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie wśród  przykładów   „dobrych praktyk” są wioski tematyczne, które nawiązują do nowego podejścia w zakresie kształtowania polityki UE tzw. Koncepcji Inteligentnych WiosekZamieszczono 20/07/2020
XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR”
 
Zapraszamy Członków Stowarzyszenia na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
 
Termin: 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 13.00
Miejsce: Hala Widowiskowo -Sportowa w  Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15
 
Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie.
Zamieszczono 16/07/2020
Znasz li swój WIR? - szlakiem dziedzictwa historycznego powiatu stargardzkiego i pyrzyckiego
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Gminą Bielice zorganizowali  w dniu 15.07.2020 wyjazd studyjny pn. Znasz li swój WIR? - szlakiem dziedzictwa historycznego powiatu stargardzkiego i pyrzyckiego
Celem wyjazdu studyjnego było  poznanie dziedzictwa  historycznego obszaru LGD w kontekście projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które wpłynęły na rozwój turystyczny i rekreacyjny obszaru zwiększając jego atrakcyjność turystyczną.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/07/2020
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  Stowarzyszenia WIR
 
Zapraszamy na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Termin: 30 lipca  2020 r. (czwartek) o godzinie 13.00.
 
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15
 
Prosimy członków Stowarzyszenia o potwierdzenie odbioru wysłanych wiadomości  mailowych.
PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA tel. 91 578 43 78 lub  mailowo  e-mail: wir-lgd@wp.pl
 
Zamieszczono 23/06/2020
SZKOLENIA W CZERWCU 2020
 
8 czerwca odbyło się szkolenie z zakresu realizacji operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach konkursu 1/2020/R. Szkolenie odbyło się w trybie on-line.
 
9 czerwca odbyło się szkolenie z zakresu realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwoju działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach konkursu 1/2020. Szkolenie odbyło się w trybie on-line.
 
W dniu 16 czerwca pracownik biura Stowarzyszenia WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju uczestniczył w szkoleniu „Jak przygotować się i przeprowadzić walne on-line spowodowane pandemią” organizowanym przez FAOW. Szkolenie odbyło się w trybie on-line.
 
18 i 19 czerwca odbyły się 2 szkolenia z wniosku o płatność  – „Zasady rozliczania projektów” grantowych dla 23 wnioskodawców, którzy podpisali umowy na realizację zadań grantowych w ramach „Akademii wolnego czasu”
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 23/06/2020
Podpisanie umów z grantobiorcami
W dniach 10 - 19 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowy na realizację zadań grantowych z 23 wnioskodawcami w ramach „Akademii wolnego czasu”. Łączna kwota realizowanych zadań 156 191 zł. Projekt obejmuje 23 zadania – wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej.  

podpisanie umów z grantobiorcami - czytaj całość >>>

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/06/2020
Szlakiem Olbrzymów
                Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało 13 czerwca 2020 r. rajd pieszy pn.  ”W zdrowym ciele zdrowy duch -  Szlakiem Olbrzymów”. W rajdzie uczestniczyli mieszkańcy z gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Marianowo, Stargard. Trasa rajdu wynosiła ok. 8 km (tereny w okolicach Dobrej) a wiodła przez dolinę rzeki Dobrzenica, półwysep Czapla Szyja i tereny leśne Mały Gaj, Bukowy Las.
Dobra to niewielkie miasteczko położone w powiecie łobeskim, które kryje wiele tajemnic. Miasteczko nie zostało zniszczone podczas II Wojny Światowej, pozostały tu XIX wieczne zabudowania, urokliwe uliczki i te najcenniejsze zabytki średniowieczne tj. kościół z XV wieku z cennym wyposażeniem oraz jeszcze starsze ruiny zamku rycerskiego.
W dawnej łaźni miejskiej z inicjatywy pracowników Publicznej Biblioteki powstała Izba Pamięci, która gromadzi eksponaty dotyczące dawnych mieszkańców Dobrej i tych którzy zamieszkali tu po wojnie.
Dobra i jej okolice to nie tylko bezcenne dziedzictwo historyczne, ale również ciekawe tereny przyrodnicze. Nadleśnictwo Nowogard wraz z gminą wyznaczyli ścieżkę przyrodniczą z elementami historycznymi pn. “Szlak Olbrzymów”. Nazwa szlaku nawiązuje do starego podania, które mówi, iż w XIX wieku odkryto na półwyspie Czapla Szyja cmentarzysko szkieletowe sprzed tysiąca lat, szczątki te były o niespotykanych wymiarach i tak powstała legenda o olbrzymach zamieszkujących ten obszar. Trasa wiodła przez tzw. Mały Gaj - obszar leśny dawniej należący tak jak większość wsi i samo miasto do potężnego rodu rycerskiego Devitzów. Teren ten był wykorzystywany do półdzikiego chowu świń, dlatego spotykamy tu wiele pomnikowych dębów. Podczas wędrówki zwiedziliśmy cmentarz rodowy baronów von Diest mocno zdewastowany, ale obecnie posprzątany. Z zachowanych nagrobków mogliśmy odczytać trzech członków tej rodziny- dawnych właścicieli dóbr rycerskich Dobrzanka. Kolejny pomnikowy dąb skierował nas do miejsca upamiętniającego żołnierzy- mieszkańców Dobrzanki, którzy zginęli podczas I Wojny Światowej.  Trasa wyposażona jest w infrastrukturę turystyczną w postaci wiat, miejsca na ognisko, punktów widokowych i tablic informacyjnych.
Rajd zorganizowany przez LGD był kolejnym zadaniem animacyjnym, który miał na celu promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, integrację mieszkańców oraz poznawanie bogatego dziedzictwa województwa zachodniopomorskiego. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 03/06/2020
Zaproszenie na podpisanie umów w ramach realizacji grantu i szkolenie
 
W dniach 18 - 19 czerwca 2020 r. w Stowarzyszeniu „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju odbędzie się podpisanie umów i szkolenie dla Wnioskodawców realizujących poszczególne zadania grantowe. Łączna kwota realizowanych zadań  156 191 zł. Projekt obejmuje 23 zadania w ramach  –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” W ramach grantu będą realizowane działania aktywizujące lokalne społeczeństwo.
Cel grantu– zorganizowanie form spędzania wolnego czasu: szkoleń, warsztatów i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych.
 
Szkolenie z wniosku o płatność – zasady rozliczania projektów grantowych
 
Terminy  podpisania umów i szkoleń – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) i 19 czerwca 2020 r. (piątek)
Lokalizacja - biuro Stowarzyszenia,  Stargard ul. Śląska 9.
Mając na uwadze obecną sytuacje związaną z koronawirusem godziny podpisania umów i szkolenia zostaną umówione indywidualnie z przedstawicielami poszczególnych organizacji.Umieszczono 02/06/2020
Zamieszczono 02/06/2020

Dokumenty do pobrania


Formularz zgłoszeniowy - Zielone Lato 2020 - pobierz >>>

Regulamin konkursu - Zielone Lato 2020 - pobierz >>>

Zamieszczono 01/06/2020
Umowa z Marszałkiem na realizację grantu podpisana
 
W dniu 25 maja 2020 r. Stowarzyszenie podpisało z Wicemarszałkiem Województwa umowę na realizację projektu grantowego na ponad 156 tys. zł. Projekt obejmuje 23 zadania w ramach  –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” w ramach  wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W ramach grantu będą realizowane działania aktywizujące lokalne społeczeństwo.Zamieszczono 01/06/2020
 
Zrealizowaliśmy projekty grantowe  - AKADEMIA WOLNEGO CZASU
Stowarzyszenie „WIR” zakończyło realizację  grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które podpisaliśmy umowę w czerwcu 2019 r..
W czerwcu 2020 r. Stowarzyszenie jest zobowiązane złożyć wniosek o płatność. W ramach „Akademii wolnego czasu - formy spędzania wolnego czasu aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru LGD” zrealizowano 10 grantów na terenie gmin: Chociwel, Ińsko, Stargard, Dobrzany, Marianowo, Kozielice. Przeprowadzonych było 13 szkoleń i 15 różnych wydarzeń i imprez. Uczestniczyło w nich wiele osób w tym 300 osoby z grup defaworyzowanych.
Celem grantu było zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu: szkoleń, warsztatów i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu  wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym a także  ochronie środowiska oraz zmian klimatycznych.
Poniżej granty i gminy na obszarze których je realizowano:
  1. „Ku zdrowotności”-wydarzenia integrujące społeczność gminy Chociwel,
  2. Integracja i aktywizacja społeczności gminy Ińsko z ziemniakami w tle - gmina Ińsko,
  3. Wspólne spędzanie czasu- wydarzenia w gminie Stargard,
  4. Rowerowy rajd plenerowy -szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego gminy Dobrzany,
  5. Warsztaty jeździeckie w Ińskim Parku Krajobrazowym- gmina Ińsko,
  6. Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu,
  7. Nie siedź w domu! Zróbmy coś razem! -wydarzenia integrujące mieszkańców Gminy Marianowo,
  8. Warsztaty ekologiczne – Ptasia stołówka- gmina Ińsko,
  9. Aktywna jesień  w Małkocinie dla mieszkańców gminy Stargard,
  10. Warsztaty z pasją- spotkania rozwojowe dzieci i młodzieży.


Zamieszczono 27/05/2020
 
UWAGA
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2020
 
Termin składania wniosków: od 24 czerwca 2020 r. do  14 lipca 2020 r.
Miejsce składania wniosków:
Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Zamieszczono 25/05/2020
 
Szkolenia online dla zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na rozwijanie działalności gospodarczej z PROW i PO RYBY
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza na szkolenia online:
 
ü  8 czerwca (poniedziałek), godz. 1400 szkolenie z Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE” w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Należy bez zbędnej zwłoki zarejestrować się na szkolenie. Link do rejestracji poniżej
 
ü  9 czerwca (wtorek), godz. 1400 szkolenie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Należy bez zbędnej zwłoki zarejestrować się na szkolenie. Link do rejestracji poniżej
 
 
Kontakt z biurem: mailowo wir-lgd@wp.pl lub telefoniczne 91 578 43 78 do biura WIR.

Zamieszczono 14/05/2020
Komunikat dla beneficjentów
W załączniku przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.


Zamieszczono 12/05/2020
OGŁOSZENIE
Mamy zaszczyt oraz przyjemność ogłosić,
iż laureatem konkursu na główne logo i hasło promocyjne
projektu współpracy „Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzeów” został
Pan
LESZEK WŁODKOWSKI-MOSZEJ,
za pracę konkursową złożoną do „Lidera Pojezierza”.
Gratulujemy!
Gratulujemy także laureatom wybranym przez poszczególnych partnerów projektu.
W Stowarzyszeniu „WIR” laureatką została
Pani Renata Czerwonka
Prace konkursowe wszystkich laureatów w załączniku.
 
Wszystkim, którzy złożyli swoje prace serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
 


Zamieszczono 06/05/2020
Znasz li swój WIR?- tajemnice Marianowa
Marianowo to stolica niewielkiej gminy, która wielu mieszkańcom zachodniopomorskiego  kojarzy się  z imprezą pn „LATO z Sydonią”, zabytkowym  zespołem pocysterskim  i najsławniejszą  pomorską czarownicą  Sydonią von Borck.
Klasztor cysterski ufundowany w XIII wieku przez Barnima I przetrwał do czasów współczesnych, nie został zlikwidowany w okresie reformacji tylko zamieniono go na dom dla samotnych pań dobrze urodzonych i taką funkcję pełnił do końca II Wojny Światowej.  Jedną z jego mieszkanek była sławna Sydonia, która ponoć miała rzucić klątwę na książęcy ród i dynastia Gryfitów wygasła w połowie XVII wieku, za to spotkała ją śmierć poprzez spalenie na stosie. Kościół stanowiący część dawnego klasztoru posiada zabytkowe wyposażenie i należy do „perełek” naszego województwa.
Jednak niewiele osób z obszaru LGD wie, że oprócz cennego dziedzictwa historycznego gmina posiada przepiękny kompleks leśny.  Zaledwie 3 km od Marianowa znajduje się kolonia Mariankowo, z trzech gospodarstw zamieszkałe jest tylko jedno. Możemy tu pozostawić samochód i pieszo lub rowerem zwiedzić ten obszar. Droga z Mariankowa prowadzi obok dawnej żwirowni do lasu. I tutaj świetnie przygotowana „autostrada leśna” tj. utwardzona droga po bokach z rowami odprowadzającymi wodę, stanowi dobrze przygotowaną infrastrukturę do rodzinnych wypadów.  Po drodze mijamy miejsce rekreacyjne, śródleśne łąki z pasącymi się stadami saren, stary drzewostan z   dębami, z których trzy uznane są za pomniki przyrody. W zależności  od kondycji można zwiedzić to miejsce, my pieszo robiąc pętle przeszliśmy 11 km. Do kompleksu w Marianowie prowadzą drogi  polno-leśne z Lisowa, Starzyc, Lutkowa, które można przebyć pieszo lub rowerem. Zdjęcia, które przedstawiamy stanowią niewielką cząstkę tego urokliwego miejsca.
Ze względu na pandemię zachowajmy bezpieczeństwo!
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 13/03/2020
PILNY KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
W związku z pandemią  koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura, od 13 marca 2020r. do odwołania kontakt z biurem Stowarzyszenia wyłącznie drogą mailową na adres  
e-mail: wir-lgd@wp.pl
lub telefonicznie pod nr telefonów:
513 062 872 Kierownik biura
693 828 328Zastępca kierownika biura


Zamieszczono 28/04/2020
UWAGA -NIE OBOWIĄZUJE  KONKURENCYJNY TRYB WYBORU WYKONAWCÓW
 W RAMACH PROW 2014 - 2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).
Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

Zamieszczono 06/04/2020
Znasz li swój WIR? - tajemnice w Ińskim Parku Krajobrazowym
Działanie animacyjne zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju pn. „Znasz li swój WIR?” gdzie mieszkańcom naszego obszaru pokazujemy ciekawe,  unikatowe miejsca na obszarze 14 gmin członkowskich LGD cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ponieważ musimy pozostać w domach i na razie  naocznie nie możemy wspólnie zobaczyć tych miejsc chcę Państwu pokazać je na fotografiach.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 20/03/2020
W A Ż N E
Sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 a poddziałanie 19.2
Szanowni Państwo poniżej dla Państwa wiadomości zamieszczamy odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bieżących pytań w poddziałaniu 19.2 będące odpowiedzią na pytania otrzymane od jednego z samorządów.

Zamieszczono 10/03/2020
KONKURS na logo i hasło
Partnerzy Projektu - Lider Pojezierza - koordynator projektu,  "WIR"- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Asociatia GAL Tara Gugulanilor z Rumunii, Zieloną Dolina Odry i Warty, Lokalną Grupą Działania Zielone Światło i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska"  Ogłaszają Konkurs na logo i hasło promocyjne międzynarodowego  projektu współpracy „Marka turystyczna – sieć Ekomuzeów”.
Termin nadsyłania prac do 31 marca 2020 r. Więcej o projekcie w zakładce projekty współpracy.

Zamieszczono 02/03/2020
Odbyło się szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprosiło na szkolenie beneficjentów pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szkolenie dotyczące zasad sporządzania wniosku o płatność odbyło się 28 lutego 2020 r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul. Śląska 9, godz.1200. Na szkolenie zostały zaproszone osoby, które podpisały umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego oraz te, których wnioski są jeszcze w trakcie oceny. Omówiony został wniosek o płatność  na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz obowiązujące sprawozdania/informacje i wybrane zapisy w umowie o przyznaniu pomocy. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały, mieli też okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości. Przez kierownika biura Stowarzyszenia zostali zaproszeni do kontaktów bezpośrednich i mailowych.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/02/2020
Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul. Śląska 9, godz.1200 organizuje  szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na szkolenie zapraszamy beneficjentów, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa i Wnioskodawców, których wnioski są w trakcie oceny.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości.
Zamieszczono 18/02/2020
Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie
Dnia 14 lutego 2020 r.  w sali restauracji Weranda w  Morzyczynie nad  Jeziorem Miedwie odbyły się  warsztaty w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Stowarzyszenie corocznie organizuje warsztat refleksyjny, tzw. ćwiczenia analityczno-refleksyjne, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te są też podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań. 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 11/02/2020
Konferencja „Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027”
 
W dniach 6 - 7 lutego 2020 r. nad morzem w Łukęcinie odbyła się konferencja, której organizatorem był Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego.  Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.
Harmonogram dwudniowej konferencji obejmował m.in.:
ü  bieżące wykorzystanie środków w ramach poddziałania 19.2 i omówienie zasad przeprowadzania i oceny zamówień publicznych;
ü  najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność, kontrola lokalnych grup działania ;
ü  stan wdrażania Priorytetu IV PO „Rybactwo i Morze” wraz z ogólnym zarysem przyszłej perspektywy finansowej;
ü  RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) na przykładzie Programu Społecznik i innych programów aktywności społecznej oraz doświadczenia organu nadzoru we współpracy z lokalnymi grupami po zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
ü   możliwość współpracy w obszarze turystyki i funduszu małych projektów, rewitalizacja i ekonomia społeczna
ü  wdrażanie i rewitalizacja Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Województwie Kujawsko- Pomorskim, jako dobry przykład dla pozostałych samorządów w nowej perspektywie finansowej;
ü  założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027;
ü  działalność i plany Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego oraz podsumowanie konferencji FARNET” w Brukseli (3-4 grudzień 2019 r.);
ü  przedstawienie dobrych praktyk zachodniopomorskich LGD.
Podczas konferencji były pytania i wywiązały się dyskusje między uczestnikami oraz padło wiele propozycji na działanie w nowej perspektywie 2021-2027.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 30/01/2020
Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.
Termin spotkania 14 lutego 2020 r. (piątek), początek godz. 10.00, lokalizacja - Restauracja Weranda, ul. Szczecińska 16, 73-108 Morzyczyn (Jezioro Miedwie).

Załączniki:

Zamieszczono 15/01/2020
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zakres tematyczny operacji rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:
 
1)    konkursu 3/2019 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
2)  konkursu nr 4/2019 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
 
Termin posiedzenia: 24 stycznia 2020. (piątek) początek posiedzenia o godzinie 1330 – siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.
 
W załączeniu programy.


Umieszczono 08/01/2020
Zamieszczono 31/12/2019
Szkolenia dla  członków Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
                                                                  
W dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej na ul. Bema 6 odbyło się szkolenie przeprowadzone przez kierownika biura dla członków Rady, przedstawicieli Zarządu i pracowników  w zakresie: uzupełnienia wiedzy dotyczącej pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji, realizacji celów i wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, podsumowania dotychczasowej pracy Rady i najczęstszych błędów  i problemów.
Ponadto poinformowano o sprawach bieżących dotyczących sprawy wniesionej do Sądu Administracyjnego.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/12/2019
Odnowienie zabytkowej empory chóralnej w kościele w Pęzinie
W kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie była realizowana operacja pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowej empory chóralnej w kościele w Pęzinie gmina Stargard”,  współfinansowana w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ze środków Unii Europejskiej - poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Dzięki realizacji przedsięwzięcia uratowano niezwykle cenny zabytek. Konserwacja, która trwała ponad rok, przywróciła dawną świetność emporze chóralnej. Odnowiony został nie tylko parapet empory, ale przede wszystkim 16 obrazów umieszczonych w arkadach malowanych na drewnie przedstawiających postaci ze Starego i Nowego Testamentu.
Z okazji odnowienia empory chóralnej odbyła się uroczystość w dniu 23.11.2019 r. o godz. 16.00 w kościele w Pęzinie.  Z tej okazji wykład na temat dziedzictwa kulturowego w Pęzinie poprowadził Pan dr hab. Marcin Majewski prof. US, oraz Pan mgr Przemysław Manna na temat procesów konserwacji empory chóralnej. Na uroczystość zostali zaproszeni mieszkańcy Pęzina, Ulikowa oraz innych okolicznych miejscowości, jak również innych gmin. W wykładach udział wzięło ponad 50 osób. Parafia przygotowała poczęstunek w świetlicy wiejskiej w Pęzinie dla przybyłych gości.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 16/12/2019
I RAJD NOCNY PO STARGARDZIE IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA
Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju było organizatorem I Rajdu Nocnego im. . HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA. Rajd odbył się w rocznicę urodzin Druha 13 grudnia (piątek) 2019. W programie Rajdu było poznanie historii miasta Stargardu i jego wybranych zabytków tj. wieży ciśnień, Bramy Pyrzyckiej, Kolegiaty, a na zakończenie ognisko na Bobrowej Polanie. Pogoda i frekwencja dopisała. W I Rajd Nocny po Stargardzie udział wzięło ponad 60 osób i każdy z uczestników liczy na II edycję. RAJD  realizowany był w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”, poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 13/12/2019
SPOTKANIE  RADY  - szkolenie i ocena wniosków grantowych
 
Rada Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju spotyka się  30 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
Początek posiedzenia o godzinie 1200 .
Miejsce: sala konferencyjna Stargard ul. Bema 6.
- szkolenie -uzupełnienie  wiedzy w zakresie pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji, realizacja celów i wskaźników. Podsumowanie dotychczasowej pracy Rady, najczęstsze błędy i problemy.
- w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny ocenianych operacji  grantowych:
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych-  AKADEMIA WOLNEGO CZASU.

Zamieszczono 13/12/2019
EKOLOGIA I TRADYCJA
Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Nosowa było organizatorem konkursu „EKOLOGIA I TRADYCJA”. Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwój kreatywności, wzrost świadomości ekologicznej oraz zwiększenie wśród społeczności lokalnej zainteresowania udziałem we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
Konkurs odbył się 12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Nosowie, gmina Suchań. Wszystkich przybyłych przywitała Burmistrz Suchania Pani Stanisława Bodnar, która w kilku zdaniach opowiedziała o gminie i samej miejscowości. Na konkursie obecni byli członkowie Rady Stowarzyszenia w osobach Pani Danuty Ankutowicz, Aliny Werstak, Barbary Jaroszek, Jolanty Lipińskiej. Kierownik biura Małgorzata Krysiak omówiła program, zasady konkursu w nawiązaniu do dawnych tradycji.
Święta Bożego Narodzenia związane są z bogatą symboliką, obrzędami, niektóre przetrwały do czasów obecnych inne zanikają. Zwyczaj strojenia choinki zachował się w każdym polskim domu wyparł on dawną podłaźniczkę, zachował się w Nosowie, gdzie KGW wykonało ją i zawiesiło przy suficie.
Dawniej ozdoby na choinkę wykonywano własnoręcznie, w bogatszych domach pojawiły się bombki obecnie na wielu choinkach pojawiają się plastikowe ozdoby. Celem konkursu był powrót do tradycji i ustrojenie drzewka bożonarodzeniowego własnymi ozdobami. Uczestniczki spisały się na medal, były bombki wykonane różną techniką, pierniczki, łańcuchy, zawieszki ze słomy, z piór i owoców- jednym słowem same cudeńka, co można zobaczyć na zdjęciach. Jury nie potrafiło wybrać najpiękniejszej, bo wszystkie były pomysłowe, estetyczne, po prostu prześliczne. Choinki te otrzymały imiona i zostaną 14 grudnia o godz. 1200 posadzone w wybranym miejscu publicznym. Jest to nasza odpowiedź na apel Całego Świata SADZIMY DRZEWKA. W nagrodę wszystkie Panie otrzymały ręcznie malowaną POLSKĄ BOMBKĘ wraz z życzeniami.
Kolejnym konkursem było także ciasto bożonarodzeniowe, nie zabrakło więc pierników, pierniczków, serników, makowców, zachowane były tradycyjne składniki, ale wykonanie współczesne. KGW i ngo jako nagrody otrzymały patery na ciasto. Dodatkowo uczestniczki rozpoznawały przyprawy, co nie było wcale łatwe, gdyż były ukryte w nieprzezroczystych woreczkach , ale zabawa była fajna.
W nawiązaniu do obdarowywania się prezentami, czy to na Świętego Mikołaja czy na Gwiazdkę organizatorzy przygotowali niespodziankę. Dawniej prezenty były praktyczne, przemyślane i często własnoręcznie wykonane, dlatego uczestniczki pod okiem instruktora Pani Aleksandry Kotschendoff wykonały własny prezent jakim były drewniane korale.
Nie zabrakło POLSKICH KOLĘD, tradycyjnego czerwonego barszczu z pierożkami, niespodzianką było masło podarowane przez Panią Grażynę Kuca, które z chlebem smakowało znakomicie.
Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować za organizację i za uczestnictwo w konkursie w którym udział wzięły: KGW w Linówku, OSP w Lisowie, KGW „HRABINA” w Mielnie Pyrzyckim, Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR” w Ińsku, KGW ”SŁODZIANKI” Słodkowo, KGW ”KOŃCZYNKI” w Sulinie, Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan ”Złoty Szpon”, Pani Sołtys z Sierakowa Bożena Linhard, KGW w Wiechowie, KGW „Kłębowianki”, Stowarzyszenie Forum Chociwelskie, KGW Nosowo, KGW Długie, Stowarzyszenie ”Grzędzice Jutra”, KGW Żarowo.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 10/12/2019
Zamieszczono 29/11/2019
STOWARZYSZENIE „WIR” - WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU
HARCERZE, RODZINA I PRZYJACIELE
zapraszają na
I RAJD NOCNY PO STARGARDZIE
IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA
 TERMIN: 13 grudnia (piątek) 2019 roku
ZBIÓRKA: godz. 18.00, Galeria Starówka

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 21/11/2019
Szkolenie dla JST
 
12 listopada 2019 r. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych udziałem w konkursach z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej wzięli udział w szkoleniu przygotowującym do sporządzenia wniosków o przyznanie pomocy.
W trakcie szkolenia omówiono warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapoznano z kryteriami wyboru operacji, odbyły się warsztaty ze sporządzania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach PROW w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego,
Po szkoleniu przeprowadzono test sprawdzający wiedzę uczestników.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego