Skład Rady - Nowa strona WIR-LGD

Idź do spisu treści

Menu główne:

Skład Rady

Rada
RADA
1.   Stanisława Bodnar - Przewodniczący
2.   Danuta Ankutowicz - Wiceprzewodniczący
3.   Kamela Wilczyńska - Członek
4.   Monika Krekora-Skrobisz - Członek
5.   Jadwiga Galaś - Członek
6.   Grzegorz Rogalewicz - Członek
7.   Michał Czerepaniak - Członek
8.   Marek Kędziora - Członek
9.   Barbara Jaroszek - Członek
10. Anna Hackiewicz-Gębska - Członek
11. Bożena Froncala - Członek
12. Jacek Matyjasik - Członek
13. Tomasz Koniak- Członek
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego